Kredyt mieszkaniowy

 

   Na skróty

 

Kredyt na dom – wczoraj i dzisiaj

Najpierw trochę historii. W 2002 roku przeciętna wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wynosiła jeszcze zaledwie 76,2 tys. zł. Dzisiaj taka suma może nie wystarczyć na wykończenie mieszkania. W 2009 roku średnia wartość zaciąganego zobowiązania zwiększyła się już do poziomu 209,7 tys. zł. 

W ciągu 8 lat jednostkowa kwota zaciąganego kredytu mieszkaniowego wzrosła więc o ponad 175%. Wzrosty dotyczyły zarówno kredytów złotówkowych, jak i tych denominowanych w innych walutach. Warto dodać, że w 2009 roku, gdy średnia wartość kredytu w polskim złotym kształtowała się na poziomie 191 tys. zł, wartość kredytu w walutach obcych wynosiła 350,1 tys. zł, czyli o 83% więcej. 

 

Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego, 2002-2009

Rok

Średnia wartość kredytu w PLN

Średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych

Średnia wartość kredytu ogółem

2002

73,1

79,6

76,2

2003

72,6

109,7

81,3

2004

84,6

124,0

94,2

2005

96,9

121,1

109,6

2006

103,2

162,2

139,1

2007

170,3

223,7

187,3

2008

145,9

258,8

205,2

2009

191,0

350,1

209,7

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom, na podstawie raportów AMRON-SARFiN.

 

Wysokość kredytu mieszkaniowego

Stopniowy wzrost wartości średniego kredytu mieszkaniowego na przestrzeni lat jest naturalnym procesem. Razem ze wzrostem cen nieruchomości rosną bowiem również kwoty, o jakie starają się osoby kupujące mieszkania. Średnia wartość nowo udzielonych kredytów na dom w I kwartale bieżącego roku wyniosła 268,1 tys. zł. Przeciętna kwota kredytu złotówkowego była nieco wyższa i znajdowała się na poziomie 269,2 tys. zł. 

 

Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego, I kw. 2018 – I kw. 2019

Okres

Średnia wartość kredytu w PLN

Średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych

Średnia wartość kredytu ogółem

I kw. 2018

233,6

275,1

234,2

II kw. 2018

255,9

230,2

255,4

III kw. 2018

261,1

219,0

260,4

IV kw. 2018

264,0

218,0

263,2

I kw. 2019

269,2

215,1

268,1

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom, na podstawie raportów AMRON-SARFiN.

 

Kupno mieszkania na kredyt w walucie obcej

Ciekawa zmiana miała za to miejsce w przypadku kredytów w walutach obcych. W ciągu dekady odnotowany został wyraźny spadek średniej kwoty kredytu na zakup domu. Z 350,1 tys. zł w roku 2009 do 215,1 tys. zł w I kwartale 2019 roku. 

Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom tłumaczy, że jest to w dużej mierze efekt działań nadzoru finansowego. W ciągu minionych 10 lat Komisja Nadzoru Finansowego starała się systematycznie ograniczać dostępność kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach innych niż złotówka. Dzisiaj o takie finansowanie mogą starać się osoby zarabiające w walutach obcych. Ponadto warto pamiętać, że wielu Polaków sparzyło się na kredytach frankowych. Dlatego dzisiaj osoby zaciągające takie zobowiązania są już o wiele bardziej ostrożne i starają się zadłużać na niższe kwoty.

 

   Przeczytaj również