Jak ogólnodostępne narzędzia mogą pomóc w analizie potencjału serwisów z ogłoszeniami nieruchomości?

W obecnej rzeczywistości internet jest głównym kanałem komunikacji i sprzedaży. Analiza potencjałów wybranych serwisów jest niezbędnym elementem strategii marketingowej każdej firmy niezależnie od branży czy wielkości podmiotów.

Internet oferuje dziś niezliczone kanały dotarcia do naszej grupy docelowej. Aby uzyskać najlepsze efekty biznesowe, powinniśmy być tam, gdzie jest nasz potencjalny konsument. Na odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w internecie pozwoli nam natomiast dogłębna analiza mediowa.

Jak można podejść do takiej analizy?

Dzięki dostępnym w sieci narzędziom można w łatwy i szybki sposób zebrać dane o konkurentach, trendach tam panujących. Możemy w ten sposób pozyskać również informacje o wielkości poszczególnych stron czy serwisów internetowych.

Popularne narzędzia do analizy konkurencji, serwisów i trendów w internecie to:

 • Google Trends,
 • SimilarWeb.

Oczywiście jest jeszcze wiele innych narzędzi mediowych. W tym artykule skupimy się na opisaniu funkcjonalności tych wskazanych wyżej. Każde z tych narzędzi działa bowiem na nieco innej zasadzie. 

Google Trends, czyli narzędzie do analizy trendów rynkowych oraz pozycji konkurencji w wyszukiwarce

Google Trends to bezpłatne narzędzie internetowe oferowane przez firmę Google, które umożliwia analizę popularności fraz kluczowych w wyszukiwarce Google. Narzędzie to wykorzystuje dane z wyszukiwarki Google, aby tworzyć wykresy przedstawiające trendy wyszukiwania dla różnych fraz kluczowych w ujęciu czasowym i geograficznym.

Google Trends może być wykorzystywane przez firmy, organizacje i osoby prywatne do różnych celów, takich jak:

 • identyfikacja trendów i wydarzeń,
 • analiza konkurencji,
 • rozwój nowych produktów i usług.

Jak korzystać z Google Trends?

Aby skorzystać z Google Trends, należy najpierw wybrać interesujący nas temat lub frazę kluczową. Następnie możemy wybrać, w jakim okresie chcemy analizować trendy wyszukiwania. Do wyboru mamy okresy od 1 do 10 lat.

Po wybraniu tematu i okresu wyszukiwania, Google Trends wyświetli nam wykres przedstawiający popularność wybranej frazy kluczowej w tym okresie. Wykres ten pokazuje, jak często fraza ta była wyszukiwana w wyszukiwarce Google.

Tutaj posługując się przykładem, pokażemy jak różni się zainteresowanie frazą „nieruchomości” w 3 miastach: Warszawa, Gdańsk, Lublin

Google Trends – wyniki na hasło "nieruchomości"

Źródło: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%203-m&geo=PL&q=nieruchomo%C5%9Bci%20Warszawa,nieruchomo%C5%9Bci%20Gda%C5%84sk,nieruchomo%C5%9Bci%20Lublin&hl=pl

Na powyższym wykresie widzimy linie trendów z okresu 01.01.2023 do dnia 23.01.2024 dla poszczególnych miast. Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć to wyraźne wybicie niebieskiej linii, która odnosi się do wyszukiwania fraz związanych z Warszawą. Frazy dla Gdańska (czerwona) i Lublina (żółta) są na podobnym poziomie pod względem popularności. Drugą rzeczą na, którą warto zwrócić uwagę, jest widoczne zwiększenie wyszukiwań w okresie styczeń-kwiecień dla Warszawy co jasno obrazuje niebieska linia. Ten trend jest mocno widoczny również na początku 2024 roku. Dla pozostałych miast nie widać takiej tendencji co oznacza, że właśnie Warszawa cieszy się większym zainteresowaniem pośród przedstawionych miast. 

Google Trends – mapa

Źródło: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%203-m&geo=PL&q=nieruchomo%C5%9Bci%20Warszawa,nieruchomo%C5%9Bci%20Gda%C5%84sk,nieruchomo%C5%9Bci%20Lublin&hl=pl

W narzędziu można też sprawdzić, z jakich rejonów są wyszukiwane poszczególne hasła, co obrazuje powyższa mapa. Jak widać Lublin jest szukany wyłącznie w swoim rejonie, Gdańsk jest już wyszukiwany z większej ilości województw, natomiast Warszawa dominuje. Google Trends jest dobrym narzędziem do wyłapania aktualnego trendu wyszukiwanych haseł czy też rejonów w których dane hasła są częściej wyszukiwane. 

W analogiczny sposób można zobaczyć czy kampania reklamowa naszego konkurenta np. w TV wpływa na wzrost trendów wyszukiwań, czy niekoniecznie, co może świadczyć o skuteczności kampanii. 

Similarweb, czyli narzędzie do pełnej analizy konkurencji w internecie

SimilarWeb to narzędzie analityczne, które pozwala na śledzenie i monitorowanie ruchu na stronach internetowych. Narzędzie to gromadzi dane z setek milionów źródeł internetowych w czasie rzeczywistym, w tym z plików cookie, historii przeglądania, danych o urządzeniach, danych o ruchu sieciowym. Do przetwarzania danych wykorzystuje też modele predykcyjne i uczenie maszynowe.

SimilarWeb oferuje szeroki zakres możliwości, w tym:

 • Analiza ruchu na stronie
 • Analiza marketingu
 • Lista źródeł z których pozyskiwany jest ruch

Analiza ruchu na stronie

Narzędzie pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat ruchu na danej stronie czy serwisie, w tym liczby odwiedzających, źródeł ruchu, stron najczęściej odwiedzanych i czasu spędzonego na stronie przez użytkownika również z możliwością porównania statystyk do konkurencji.

SimilarWeb

Źródło: https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/websiteanalysis/traffic-engagement/*/999/3m/?webSource=Total&selectedWidgetTab=Visits&key=otodom.pl&category=no-category (dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników)

*Do porównania danych wykorzystywane są matematyczne modele predykcyjne, uczenie maszynowe na bazie dostępnych sygnałów w internecie oraz dane dostępne publicznie. Dane nie muszą być w 100% zgodne z rzeczywistością. Są one jednak przygotowane tą samą metodologią co pozwala na porównanie wskazanych stron internetowych.

Powyższy wykres przedstawia ruch (ilość użytkowników) Otodom w porównaniu do konkurencyjnego serwisu agregującego nieruchomości. Jak widać Similarweb automatycznie oznacza stronę w której dane wskaźniki wypadają lepiej lub jest ich więcej np. wizyt na stronie. Takie porównanie sprawdza się dobrze w przypadku kiedy chcemy mieć odniesienie czy i w jakim wskaźniku wypadamy lepiej od bezpośredniej konkurencji jeśli prowadzimy własną stronę/serwis. W przypadku kiedy szukamy poszczególnych stron/serwisów na, których warto się pojawić z naszą ofertą, to narzędzie jasno wskazuje, gdzie jest większy potencjał oraz jakościowe wskaźniki mediowe takie jak długość wizyty, ilość przeglądanych stron na osobę itp. 

Jeśli zastanawiamy się, czy dana strona spełnia oczekiwania w kontekście dodania naszej oferty, warto skorzystać właśnie z Similarweb i porównać z innymi stronami/serwisami, które braliśmy pod uwagę, aby wyłonić najlepszą pod względem ruchu jak i jakości, która zapewni nam większe prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego.

Analiza marketingu

Narzędzie pozwala na analizę skuteczności kampanii marketingowych w wyszukiwarce Google, social mediach oraz innych źródłach internetowych. Pozwala również sprawdzić, jakie są najczęściej wyszukiwane słowa kluczowe. Odpowiednie przeanalizowanie słów kluczowych i wdrożenie ich w kampanii płatnej np. w Google jest istotne, aby kierować na stronę ruch wysokiej jakości. 

SimilarWeb Keywords

Źródło: https://pro.similarweb.com/?#/digitalsuite/websiteanalysis/keyword/*/999/3m?webSource=Desktop&key=otodom.pl (dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników)

*Do porównania danych wykorzystywane są matematyczne modele predykcyjne, uczenie maszynowe na bazie dostepnych sygnałów w internecie oraz dane dostępne publicznie. Dane nie muszą być w 100% zgodne z rzeczywistością. Są one jednak przygotowane tą samą metodologią co pozwala na porównanie wskazanych stron internetowych.

Strony odsyłające

Similarweb jest też nam w stanie pokazać, z jakich stron pozyskujemy ruch. 

SimilarWeb Incoming Traffic

Źródło: https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/websiteanalysis/traffic-engagement/*/999/3m/?webSource=Total&selectedWidgetTab=Visits&key=otodom.pl,olx.pl&category=no-category (dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników)

*Do porównania danych wykorzystywane są matematyczne modele predykcyjne, uczenie maszynowe na bazie dostepnych sygnałów w internecie oraz dane dostępne publicznie. Dane nie muszą być w 100% zgodne z rzeczywistością. Są one jednak przygotowane tą samą metodologią co pozwala na porównanie wskazanych stron internetowych

Jest to pomocne w przypadku kiedy chcemy zobaczyć, z jakich serwisów przychodzi ruch do naszej konkurencji. Pozwala to na określenie wartościowych źródeł nowego ruchu, czyli “nowych użytkowników”, a jak wiadomo jest to istotne w każdym biznesie.

Narzędzie jest bardzo pomocne właśnie w wyszukiwaniu nowych jakościowych źródeł ruchu (stron internetowych). Jest to jednak tylko jedna z wielu funkcjonalności, które będą przydatne w cyklicznej analizie. 

Dodatkowe możliwości Similarweb

Narzędzie oferuje szereg rozbudowanych funkcjonalności. Te wskazane niżej są w mojej ocenie najbardziej istotne w kontekście analizy otoczenia konkurencyjnego czy analizy serwisów internetowych pod względem dopasowania do naszej usługi/oferty. Są to:

 • podgląd reklam tekstowych w wyszukiwarce Google,
 • podgląd reklam banerowych, ale też i video jeśli w ostatni czasie była taka kampania,
 • podgląd organicznych słów kluczowych, czyli słów bezpłatnych na, które dany brand się wyświetla.

Wspomniane raporty możemy wygenerować w wersji bezpłatnej. Similarweb dostępny jest też w bardziej rozbudowanej, płatnej wersji “pro„. Na potrzeby podstawowych analiz wersja bezpłatna jest jednak w zupełności wystarczająca. 

Analiza otoczenia rynkowego to proces ciągły. Dzięki wykorzystaniu narzędzi mediowych można zidentyfikować i zagospodarować najlepsze miejsca w „sieci”, które pozwolą pokazać się naszemu potencjalnemu nabywcy nieruchomości w źródłach o wysokiej jakości i dobrym dopasowaniu. A to istotnie wpływa na szansę uzyskania zadowalającego wyniku biznesowego. 

Przedstawione w artykule narzędzia są znane globalnie i wykorzystuje się je w codziennej pracy marketerów podczas budowania np. strategii marketingowych. Każde narzędzie ma swoją odpowiednią metodologię pozyskiwania danych. Najważniejsze jest jednak to, że każda strona internetowa czy serwis podlega tym samym regułom i dane są przedstawiane w sposób spójny oraz jednakowy niezależnie od kategorii serwisu, czy strony internetowej. 

Przykładowa analiza pozycji Otodom w wynikach wyszukiwania wśród serwisów z ogłoszeniami nieruchomości w Polsce przygotowana przez SalesTube

O autorze

Marcin Skop, E-commerce & Performance Expert, SalesTube

Back to top button