Szczęśliwy dom. Rodziny – współbudowanie szczęścia

Młodzi dorośli są najmniej szczęśliwą grupą?

  • pod względem deklarowanego poziomu szczęścia najliczniejszą grupę wśród rodzin stanowią normalsi, których jest 48%
  • aż trzy czwarte rodzin z dziećmi mieszka w domu lub w mieszkaniu, które jest ich własnością; wynajmujących jest zaledwie 13% w tej grupie
  • rodziny z dziećmi mieszkają średnio na 82 m2, ale te, które deklarowały niższy poziom dobrostanu mieszkają w lokalach o średnio mniejszej powierzchni
  • potrzebę większej przestrzeni deklarowało 19% ankietowanych w grupie rodzin i aż 25% nieszczęśliwych
  • jednocześnie większość rodzin z dziećmi nie zmieniła od początku 2022 r. swojego miejsca zamieszkania i nie zamierza go zmieniać 
  • rodziny będące przodownikami szczęścia wykonują w swoich miejscach zamieszkania dużo więcej działań i angażują się w więcej aktywności niż rodziny, których poziom poczucia szczęścia jest niski 

Celem tegorocznego Badania dobrostanu mieszkańców Polski było określenie poziomu poczucia szczęścia Polaków w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Główne aspekty, na których się skupiliśmy, dotyczyły przede wszystkim warunków w jakich mieszkają – zarówno w zajmowanym przez siebie mieszkaniu lub domu, jak i w najbliższej okolicy – oraz czynniki wpływające na dobrostan. Tych, którzy deklarują, że są szczęśliwi, dopytaliśmy ponadto o to, co robią i jak żyją. Chcieliśmy uchwycić, co ich odróżnia od osób, które charakteryzują się niskim poziomem szczęścia. Wyniki przekrojowe dla całego kraju opisane zostały w raporcie Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023.

Ze względu na coraz większe różnicowanie się potrzeb poszczególnych pokoleń postanowiliśmy się również przyjrzeć temu, co decyduje o poziomie szczęścia młodych dorosłych , rodzin z dziećmi oraz silversów. Niniejszy raport poświęcony rodzinom jest drugim z serii, w której pod lupę bierzemy te trzy grupy.

Rodziny czyli kto?

Według danych Spisu Powszechnego w Polsce w 2021 było 10 mln 159 tys. rodzin. Jest to o ponad 800 tys. mniej niż w 10 lat wcześniej. 72% ogółu rodzin stanowią małżeństwa (z dziećmi lub bez).  Te z dziećmi to „zaledwie” 42% rodzin. Oprócz nich 0,5 mln rodzin to takie, w których związki nie zostały sformalizowane. Rodzin, w których rodzice samotnie wychowują dzieci jest 2,3 mln.

Od 2011 r. obserwujemy zmniejszanie się przeciętnej wielkości gospodarstw domowych. Wtedy przeciętne gospodarstwo domowe liczyło 3,24 osoby. W 2021 r. liczba ta spadła poniżej 3.

W tegorocznym Badaniu dobrostanu mieszkańców Polski przyjrzeliśmy się grupie rodzin, w których są dzieci. Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli gospodarstw domowych. Tych sformalizowanych i nie, tych tradycyjnych i niepełnych, patchworkowych i wszelkich innych, które tworzą obraz mieszkającej w Polsce rodziny i jej poczucia szczęścia.

Co jest dla nich najważniejsze w miejscu zamieszkania? Jaki czynniki oceniają najgorzej i co mogłoby poprawić ich poziom zadowolenia z własnego mieszkania, domu czy najbliższej okolicy?

Odpowiedź znaleźć można w naszym najnowszym raporcie!


Szczęśliwy dom 2023

“Szczęśliwy dom” to projekt Otodom prowadzony od 2021 roku. Jego celem jest wzmacnianie pewności ludzi w zakresie podejmowania świadomych i trafnych decyzji na rynku nieruchomości. Jego efektem ma być wzrost  dobrostanu mieszkańców Polski związanego z kwestiami mieszkaniowymi.

Pierwsza edycja raportu (2021) „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”, nakreśliła psychologiczny i socjologiczny obraz społeczeństwa, które w czasie pandemii COVID-19 na nowo zdefiniowało podejście do miejsca zamieszkania. Odkryło swoje „mieszkaniowe” potrzeby i wartości wpływające na poczucie dobrostanu. 

W drugiej edycji projektu (2022) celem badania było zrozumienie, co wpływa na subiektywne poczucie szczęścia w mieście i najbliższej okolicy. Zadaliśmy mieszkańcom Polski pytanie:  Jak szczęśliwy czujesz się w mieście / dzielnicy / okolicy w której  mieszkasz? W badaniu przeprowadzonym przez Otodom między wrześniem 2021, a lutym 2022 r. odpowiedzi udzieliło 35 897 mieszkańców Polski. 

Trzecia edycja – Szczęśliwy dom 2023 to powrót do podstawowych założeń projektu. Ponownie postawiliśmy pytanie o dobrostan mieszkańców Polski w kontekście trudnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej. Po raz kolejny zbadaliśmy jak Polacy widzą swoją sytuację mieszkaniową. We współpracy z SWPS Innowacje oraz Polityką Insight podjęliśmy wyzwanie by uzyskać odpowiedź na pytanie “Jak Polacy budują szczęście w trudnych czasach?”. 

Zapraszamy do lektury!

Kontakt dla mediów: otodom@linkleaders.pl

Inne analizy i raporty Otodom w ramach projektu „Szczęśliwy dom”

Back to top button