Umowa przyrzeczona – Twoje bezpieczeństwo przy zakupie nieruchomości

Zakup mieszkania to proces, który wymaga nie tylko dużych środków finansowych, ale również znajomości prawa i procedur. Wśród wielu dokumentów, które pojawiają się na naszej drodze, szczególną uwagę należy zwrócić na umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości. Umowa przyrzeczona to dokument, który może wydawać się skomplikowany, ale jego zrozumienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszej transakcji.

Co to jest umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości?

Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości to dokument, który zwykle stanowi następstwo umowy przedwstępnej. Jest to rodzaj gwarancji dla obu stron transakcji – zarówno dla nabywcy, jak i sprzedającego. Zawierana jest w formie aktu notarialnego, co zapewnia jej moc prawną i bezpieczeństwo. Aby umowa przyrzeczona była ważna, musi zawierać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane, takie jak tytuł umowy, data i miejsce jej zawarcia, szczegółowe informacje o stronach, koszt sprzedaży, treść zobowiązania oraz datę wykonania.

Dlaczego umowa przyrzeczona jest bezpieczna?

Umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona różnią się między sobą głównie zakresem zobowiązań. Pierwsza z nich stanowi jedynie obietnicę zawarcia umowy w przyszłości, podczas gdy druga precyzyjnie definiuje prawa i obowiązki stron, umożliwiając realizację założonych celów. Umowa przedwstępna nie może zastępować umowy przyrzeczonej.

Umowa przyrzeczona jest bezpieczniejsza od umowy przedwstępnej głównie ze względu na formę aktu notarialnego. Notariusz przed zawarciem umowy sprawdza stan prawny nieruchomości, co jest kluczowe dla uniknięcia problemów z hipoteką, roszczeniami osób trzecich czy zadłużeniem lokalu. Dzięki temu nabywca ma pewność, że nieruchomość, którą kupuje, jest wolna od obciążeń.

Może Cię zainteresować: Zanim wezmę kredyt – jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Kiedy podpisać umowę przyrzeczoną?

Umowa przedwstępna powinna jasno określać termin podpisania umowy przyrzeczonej. W przypadku braku takiego określenia, strony mają obowiązek wyznaczyć nowy termin w ciągu roku. Jeśli druga strona unika podpisania umowy przyrzeczonej, może to być sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji możesz dochodzić podpisania umowy drogą sądową lub starać się o odszkodowanie.

Koszty umowy przyrzeczonej

W przepisach nie znajdziemy ściśle określonych zasad dotyczących tego, kto ponosi koszty związane z zawarciem umowy przyrzeczonej. Zazwyczaj leży to po stronie kupującego, chociaż możliwe jest podzielenie się nimi po połowie, jeśli umowa zawiera taki zapis. Warto pamiętać, że koszty te obejmują: taksę notarialną, założenie księgi wieczystej, wpis prawa własności do księgi wieczystej, podatek od wpisu hipoteki oraz odpis aktu notarialnego.

Zakup mieszkania to ważny krok, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia obowiązujących procedur. Sprawa jest jeszcze trudniejsza, kiedy cała transakcja odbywa się z udziałem kredytu hipotecznego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zakupie nieruchomości finansowanym kredytem hipotecznym. Sprawdź przygotowany przez naszych ekspertów Praktyczny przewodnik po kredytach hipotecznych – Otodom x Notus Finanse x mFinanse!

Back to top button