Szczęśliwy dom. Silversi – doświadczenie w pracy nad szczęściem

Co sprawia, że osoby 60+ są najszczęśliwszą grupą mieszkańców?

  • pod względem deklarowanego poziomu szczęścia wśród silversów znajduje się najliczniejsza grupa przodowników szczęścia, których jest 30%
  • 87% przebadanych osób w wielu 60+ jest właścicielem lub współwłaścicielem domu/mieszkania
  • Najwięcej wynajmujących silversów – 13% – znajduje się w grupie osób nieszczęśliwych
  • silversi mieszkają średnio na 81 m2
  • są generalnie zadowoleni ze swoich mieszkań: prawie trzy czwarte deklaruje, że niczego im tam nie brakuje
  • najważniejsze w otoczeniu są dla nich tereny zielone i czyste powietrze (46%), bezpieczeństwo (39%) i dostępność sklepów (37%)
  • niemal 90% silversów deklaruje, że ich obecne mieszkanie/dom jest dla nich miejscem docelowym – nie planują się z niego wyprowadzać

Celem tegorocznego Badania dobrostanu mieszkańców Polski było określenie poziomu poczucia szczęścia Polaków w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Główne aspekty, na których się skupiliśmy, dotyczyły przede wszystkim warunków w jakich mieszkają – zarówno w zajmowanym przez siebie mieszkaniu lub domu, jak i w najbliższej okolicy – oraz czynniki wpływające na dobrostan. Tych, którzy deklarują, że są szczęśliwi, dopytaliśmy ponadto o to, co robią i jak żyją. Chcieliśmy uchwycić, co ich odróżnia od osób, które charakteryzują się niskim poziomem szczęścia. Wyniki przekrojowe dla całego kraju opisane zostały w raporcie Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023.

Ze względu na coraz większe różnicowanie się potrzeb poszczególnych pokoleń postanowiliśmy się również przyjrzeć temu, co decyduje o poziomie szczęścia młodych dorosłych , rodzin z dziećmi oraz silversów. Niniejszy raport poświęcony najstarszej grupie mieszkańców Polski – osobom 60+ jest trzecim i ostatnim z serii, w której pod lupę bierzemy te trzy grupy.

Silversi czyli kto?

W 2021 r. w Polsce osób w wieku 60+ było 9,7 mln. Zgodnie z danymi GUS stanowiło to ponad jedną piątą populacji kraju. Na tle społeczeństw europejskich to polskie jest ciągle relatywnie młode, ale szybko się starzeje. Jest to liczna i ciągle rosnąca grupa obywateli. Dlatego to właśnie im poświęciliśmy czwarty raport oparty na tegorocznym Badaniu dobrostanu mieszkańców Polski.

Stereotypowo określenie „osoba w wieku dojrzałym” odsyła do wyobrażeń o babciach i dziadkach zajmujących się wnukami, niepracujących zawodowo i doświadczających problemów zdrowotnych. Taka wizja wieku dojrzałego nie jest zgodna z dzisiejszą rzeczywistością. W raporcie badaną grupę określamy mianem „silversi”. Termin ten pochodzi od angielskiego słowa „silver” oznaczającego srebro, a tu nawiązuje do siwizny. Zmiana semantyki, na jaką się zdecydowaliśmy, nie jest formalnością – w końcu język kształtuje obraz świata. „Silversi” brzmi pozytywnie, może nawet dumnie, sugeruje wartość, która przyjść może z wiekiem, doświadczeniem i dystansem do życia.

Czy jednak zawsze dojrzałość oznacza siłę, równowagę i spełnienie? Jacy są silversi w Polsce? Czy bliżej im do integralności, czy do desperacji? Co jest dla nich najważniejsze w miejscu zamieszkania? Jaki czynniki oceniają najgorzej i co mogłoby poprawić ich poziom zadowolenia z własnego mieszkania, domu czy najbliższej okolicy?

Odpowiedź znaleźć można w naszym najnowszym raporcie!


Szczęśliwy dom 2023

“Szczęśliwy dom” to projekt Otodom prowadzony od 2021 roku. Jego celem jest wzmacnianie pewności ludzi w zakresie podejmowania świadomych i trafnych decyzji na rynku nieruchomości. Jego efektem ma być wzrost  dobrostanu mieszkańców Polski związanego z kwestiami mieszkaniowymi.

Pierwsza edycja raportu (2021) „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”, nakreśliła psychologiczny i socjologiczny obraz społeczeństwa, które w czasie pandemii COVID-19 na nowo zdefiniowało podejście do miejsca zamieszkania. Odkryło swoje „mieszkaniowe” potrzeby i wartości wpływające na poczucie dobrostanu. 

W drugiej edycji projektu (2022) celem badania było zrozumienie, co wpływa na subiektywne poczucie szczęścia w mieście i najbliższej okolicy. Zadaliśmy mieszkańcom Polski pytanie:  Jak szczęśliwy czujesz się w mieście / dzielnicy / okolicy w której  mieszkasz? W badaniu przeprowadzonym przez Otodom między wrześniem 2021, a lutym 2022 r. odpowiedzi udzieliło 35 897 mieszkańców Polski. 

Trzecia edycja – Szczęśliwy dom 2023 to powrót do podstawowych założeń projektu. Ponownie postawiliśmy pytanie o dobrostan mieszkańców Polski w kontekście trudnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej. Po raz kolejny zbadaliśmy jak Polacy widzą swoją sytuację mieszkaniową. We współpracy z SWPS Innowacje oraz Polityką Insight podjęliśmy wyzwanie by uzyskać odpowiedź na pytanie “Jak Polacy budują szczęście w trudnych czasach?”. 

Zapraszamy do lektury!

Kontakt dla mediów: otodom@linkleaders.pl

Inne analizy i raporty Otodom w ramach projektu „Szczęśliwy dom”

Back to top button