Czyste powietrze – Polska w czołówce najlepszych i najgorszych regionów

Chociaż jakość powietrza w Europie poprawiła się w ostatniej dekadzie, najnowsze dane wskazują na alarmujący problem: niemal 95% mieszkańców miast w UE oddycha powietrzem, które nie spełnia norm Światowej Organizacji Zdrowia. Mimo osiągniętych postępów, walka o czyste powietrze nadal pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych naszych czasów.

Raporty Europejskiej Agencji Środowiska z 2022 roku jasno wskazują, że zanieczyszczenie powietrza to główne zagrożenie dla zdrowia środowiskowego w Europie, będące przyczyną wielu chorób i przedwczesnych zgonów na całym świecie. Na skutek wysokiego stężenia ozonu i pyłów zawieszonych narażeni jesteśmy na długoterminowe konsekwencje zdrowotne, jak choroby serca czy podwyższone ciśnienie krwi. Według danych z 2020 r., mikroskopijne cząsteczki PM2,5 przyczyniły się do około 275 tys. przedwczesnych zgonów.

Najbardziej narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby o słabszym stanie zdrowia. Dodatkowo, osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym często doświadczają silniejszych skutków zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w środowisku miejskim. 

Białystok miastem czystego powietrza

Satysfakcja mieszkańców z jakości powietrza znacznie różni się między poszczególnymi państwami. Mieszkańcy Zurychu zgłaszają największą satysfakcję z jakości powietrza (89%), w przeciwieństwie do mieszkańców Skopje gdzie satysfakcja wynosi zaledwie 12%. 

Widoczne są również duże różnice wewnątrzkrajowe, czego doskonałym przykładem jest Polska. To jedyny kraj, który znalazł się zarówno w TOP10 najlepszych, jak i TOP10 najgorszych pod tym względem państw. Różnica między Białymstokiem (85% zadowolenia) a Krakowem (22%) wynosi aż 63 punkty procentowe. W innych krajach również obserwujemy duże dysproporcje. W Rumunii jest to różnica 62 punktów procentowych między Piatra Neamț (82%) a Bukaresztem (20%), a we Francji różnica wynosi 47 punktów procentowych między Rennes (73%) a Paryżem (26%).

Zobacz też: Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski | 2023

Wielkie miasta – głośne i brudne? 

Podobnie jak w przypadku jakości powietrza, im większe miasto, tym mniej osób zadowolonych z poziomu hałasu w swoim mieście. W przypadku Warszawy czy Krakowa, zadowolonych jest około 45% respondentów, natomiast w Gdańsku czy Białymstoku współczynnik ten wzrasta do poziomu około 70-80%.

Pod względem ogólnej czystości przestrzeni, Polska rzutem na taśmę trafia do 10 najlepszych pod tym względem państw. Choć dysproporcję między polskimi miastami są widoczne, nawet Warszawa i Kraków znajdują się powyżej średniej z wynikiem blisko 60% usatysfakcjonowanych respondentów. W przypadku Gdańska poziom zadowolenia wzrasta do 75%, a Białegostoku – 89%, co daje mu drugie miejsce miejsce w rankingu najczystszych miast.

Jakość powietrza, poziom hałasu i czystości miast mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i satysfakcji mieszkańców. W miastach, gdzie powietrze jest lepszej jakości, a samo miasto czyste i ciche ludzie czują się lepiej i są bardziej zadowoleni z życia. Dlatego tak ważne jest, aby dążyć do poprawy jakości powietrza, szczególnie w tych obszarach, gdzie problem jest najbardziej palący. Oddychanie pełną piersią to nie tylko metafora, ale cel, do którego powinniśmy wszyscy dążyć.

Więcej informacji i ciekawych danych znajdziesz w „Report on the quality of life in European cities, 2023″.

Może Cię zainteresować: Raport z rynku najmu – grudzień 2023

Back to top button