Słownik finansowy Otodom: Z jak zdolność kredytowa

16 czerwca 2021

Autor Joanna Witczak

Słownik finansowy Otodom: Z jak zdolność kredytowa

Niewielu Polaków stać na zakup nieruchomości za gotówkę, muszą więc wspierać się kredytem. To z kolei wiąże się z uprzednim sprawdzeniem przez bank naszej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa stanowi nie tylko odzwierciedlenie sytuacji finansowej wnioskodawcy, ale również wpływa na to, czy bank udzieli kredytu. Wynika to z faktu, że bank musi mieć pewność, że kredytobiorca posiada wystarczające zaplecze finansowe, aby regularnie spłacać raty. Co wpływa na zdolność kredytową? Kto może mieć problem z dostaniem kredytu? Co to jest historia kredytowa? Jak podnieść zdolność kredytową? Tego dowiesz się z naszego cyklu Słownik finansowy Otodom.

Czym jest zdolność kredytowa?

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie: czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa? To maksymalna kwota kredytu, jaką może udzielić bank oraz maksymalna wartość raty, jaką zobowiązuje się uiszczać kredytobiorca. Ustalenie zdolności kredytowej pozwala oszacować poziom ryzyka, z jakim wiąże się udzielenie finansowania przez bank. Osoba spłacająca kredyt musi być zdolna do uregulowania kredytu wraz z odsetkami, w ustalonym terminie. Jest to forma zabezpieczenia dla banku - istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, która nie ma stałego źródła zarobku, pogrążona w długach lub posiadająca wiele innych zobowiązań finansowych, nie byłaby w stanie regularnie opłacać należności.

Na to, czy bank udzieli kredytu, wpływa kilka czynników. Ocena jednego banku nie jest przesądzająca - banki kładą nacisk na różne aspekty zdolności kredytowej, dlatego zaleca się nie zawężać swoich poszukiwań do jednej oferty i użyć kalkulatora zdolności kredytowej. Nieoceniona może okazać się pomoc doradcy finansowego, który przeanalizuje zdolność kredytową, przeprowadzi przez cały proces udzielenia kredytu, pomoże wypełnić dokumenty i wyłoni najlepsze oferty banków. Analiza zdolności kredytowej jest przeprowadzana indywidualnie, każdy bank posiada swój własny algorytm, który pozwala na dokładne wyliczenia. Warto zaznaczyć, że brane są pod uwagę również czynniki zewnętrzne, jak na przykład sytuacja gospodarcza w kraju. 

Co sprawdza bank?

Kredyt hipoteczny jest obwarowany dużymi kosztami i długoterminowym okresem kredytowania, co wiąże się z większymi wymaganiami oraz formalnościami, niż chociażby w przypadku kredytu konsumpcyjnego. Analizę zdolności kredytowej można podzielić na dwa segmenty: ilościową i jakościową. Analiza ilościowa opiera się na prześwietleniu sytuacji finansowej, natomiast jakościowa jest formą przewidywania, w jaki sposób kredytobiorca będzie wywiązywał się z zobowiązań, bierze się więc pod uwagę historię kredytową oraz sytuację prywatną - stan cywilny, wiek. Co jest sprawdzane podczas analizy zdolności kredytowej?

 • dochody - fundamentalny czynnik, czyli dochód netto. Dochód musi być udokumentowany oraz cykliczny. Pod lupą znajdzie się posiadany majątek, terminowość wpłat, inne źródła dochodów, jak na przykład wpływy z wynajmu innego mieszkania, premie itp.;
 • forma zatrudnienia - najbardziej pożądaną przez banki formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony, wiąże się ona z większą stabilnością. Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące na umowie o dzieło lub zlecenie są skazane na porażkę, wystarczy wykazać płynność finansową oraz udowodnić określony staż pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bank zwróci uwagę na okres funkcjonowania firmy;
 • aktualne zobowiązania i obciążenia, ilość rat - im mniej zobowiązań, tym lepiej. Bank musi sprawdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie pokryć kolejne zobowiązanie finansowe. Bierze się pod uwagę takie obciążenia finansowe, jak: alimenty, inne kredyty (w tym okres kredytowania i rodzaj rat), karty kredytowe itp.;
 • informacje o kredytobiorcy - wiek (kredytobiorca nie może przekroczyć pewnego wieku, ponieważ istnieje ryzyko, że nie zdąży za życia spłacić kredytu), wykształcenie, stan cywilny, doświadczenie zawodowe oraz wykonywany zawód;
 • liczba osób w gospodarstwie domowym oraz oszacowanie miesięcznych wydatków na utrzymanie;
 • wysokość wkładu własnego - warto zgromadzić większy wkład własny, wiąże się to z korzystniejszą formą kredytu: mniejszą ratą, krótszym okresem spłaty oraz pozytywną oceną zdolności kredytowej.

 

Co sprawdza bank? Dochody, formę zatrudnienia, zobowiązania, informacje o kredytobiorcy, wysokość wkładu własnego

Historia kredytowa - BIK

Kolejnym ważnym punktem, rzutującym na zdolność kredytową, jest historia kredytowa. Podstawowym źródłem wiedzy na temat wnioskodawcy jest prześledzenie jego historii kredytowej, która zawarta jest w Biurze Informacji Kredytowej. BIK przechowuje informacje na temat aktualnych oraz minionych kredytów, przebiegu spłaty kredytów, może zostawić zarówno pozytywny, jak i negatywny ślad i wpłynąć na decyzję banku. Wszystko zależy od kilku czynników: czy wnioskodawca terminowo spłacał raty, ile posiada nieopłaconych zobowiązań i jak długo spóźniał się z opłatami. Co więcej, brak informacji na temat historii kredytowej może budzić wątpliwości, ponieważ bank nie posiada potwierdzenia, że wnioskodawca rzetelnie spłaca raty, nie może dokonać pełnej weryfikacji. Jakie czynniki wpływają pozytywnie na budowanie historii kredytowej?

 • terminowe spłacanie zobowiązań, najlepiej niewielkich kredytów lub sprzętu na raty “0%”
 • udziel zgody na przetwarzanie danych - dzięki temu w historii BIK pozostaje informacja o terminowo spłaconym kredycie, w przeciwnym razie dane te znikają z bazy
 • unikaj spirali zadłużenia, nie bierz zbyt wielu kredytów, których nie jesteś w stanie udźwignąć
 • w razie problemów ze spłatą skontaktuj się z bankiem
 • zanim skierujesz do banku wniosek o kredyt, postaraj się spłacić wszystkie zadłużenia

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Twój wniosek o kredyt został odrzucony? Istnieje wiele sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, niektóre z nich już się przewinęły: skrupulatne budowanie pozytywnej historii kredytowej, terminowość w opłacaniu innych zobowiązań, dążenie do poprawienia dochodu lub zgromadzenie większego wkładu własnego. O innych sposobach na umocnienie swojej pozycji w oczach kredytodawcy przeczytasz tutaj.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową lub porównać oferty kredytów hipotecznych, wejdź na Otodom Finanse.

Czytaj również:

Artykuł zaktualizowany: 01 lipca 2021

Udostępnij