Podatek od sprzedaży nieruchomości

 

   Na skróty

 

Sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), źródłem przychodu jest, między innymi, odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

  • prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

  • innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

 

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Istotne jest także kryterium czasu. Źródłem przychodu określa się odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. W przypadku “innych rzeczy” – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. 

Aby mówić o opodatkowaniu, konieczne jest zatem spełnienie 3 przesłanek:

  • po pierwsze nastąpiło zbycie nieruchomości,

  • po drugie nie stanowi ono wykonywania działalności gospodarczej,

  • po trzecie natomiast dokonano go przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania.

 

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

W przypadku powstania obowiązku podatkowego odpłatne zbycie należy rozliczyć w deklaracji PIT-39. Należy ją złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Jeżeli termin przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, podatnicy mogą złożyć deklarację w następny dzień roboczy.

Przykładowo zatem, jeżeli sprzedaliśmy nieruchomość 10 listopada 2018 r., to należy się rozliczyć do 30 kwietnia 2019 r. Z kolei, gdy mieszkanie sprzedaliśmy 2 stycznia 2019 r., to obowiązek podatkowy należy zrealizować do 30 kwietnia 2020 r. – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar, Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania?

Zasada obliczenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania jest stosunkowo prosta. Podatek wynosi 19 procent. Z kolei podstawę opodatkowania stanowi dochód (czyli wartość nieruchomości określona w umowie) po odjęciu od niego ewentualnych kosztów wcześniejszego zakupu oraz sprzedaży (czyli między innymi opłat sądowych, kosztów notariusza, kosztów ogłoszeń itd.). 

Należy uważać, bo w sytuacji, w której zaniżymy wartość nieruchomości w umowie, fiskus sam określi jej wartość, posiłkując się opinią rzeczoznawcy majątkowego. Jeżeli ustalona przez niego kwota będzie odbiegała o więcej niż 10 procent od tej, uwzględnionej w umowie, to podatnik poniesie koszt sporządzenia opinii – przestrzega Bartłomiej Kuźniar, Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Zmiany zasad sprzedaży nieruchomości od 2019 r.

Co ważne, w 2019 r. weszły w życie znaczące zmiany. Wcześniej problematyczne było na przykład rozliczenie osób, które sprzedawały nieruchomości otrzymane w spadku. Przyjmowało się, że 5-letni okres należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku przez spadkobiercę. Teraz natomiast 5 lat musi upłynąć od nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

 

Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć?

No i finalnie, w kontekście opodatkowania sprzedaży nieruchomości nie można zapominać o tak zwanych ulgach mieszkaniowych. Sprzedając  nieruchomość przed upływem 5 lat od zakupu, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Warunkiem jest jednak przeznaczenie środków, uzyskanych z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe. Możemy zatem zrobić remont mieszkania albo kupić inną nieruchomość. Tutaj obowiązuje również ograniczenie czasowe. Do 1 stycznia 2019 r. były to dwa lata. Dzisiaj sprzedający nieruchomość mają na to aż 3 lata.

 

   Przeczytaj również