World Habitat Day - pomyślmy o miejscu, w którym mieszkamy

04 października 2021

Autor Joanna Witczak

World Habitat Day - pomyślmy o miejscu, w którym mieszkamy

Kalendarz wypełniony jest różnymi świętami, które nierzadko przyjmują żartobliwą formę, jak na przykład Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat lub Międzynarodowy Dzień Sprzątania Biurka. Istnieją jednak dni, których celem jest uwrażliwienie na jakiś problem oraz szerzenie wiedzy w społeczeństwie, czego przykładem może być Światowy Dzień Walki z AIDS. 4 października to World Habitat Day, czyli Światowy Dzień Habitatu, który może okazać się znakomitym pretekstem do rozważań na temat własnego miejsca zamieszkania. Mimo, że to święto nie jest szczególnie zakorzenione w świadomości Polaków, warto poznać genezę i założenie tego wydarzenia.   

World Habitat Day - początki

Słowo habitat wywodzi się z łaciny i oznacza środowisko, siedlisko. Światowy Dzień Habitatu zrodził się w 1986 roku w Nairobi w Kenii. Pierwszy temat, który przyświecał wydarzeniu, brzmiał: “Schronienie jest moim prawem”. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zdecydowała, że wydarzenie powinno przyjąć cykliczną formułę i odbywać się co roku, a jedno z miast ma przyjąć funkcję gospodarza. Na oficjalnej stronie World Habitat Day (https://www.un.org/en/observances/habitat-day) możemy przeczytać: “Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła pierwszy poniedziałek października każdego roku jako Światowy Dzień Habitatu, by zastanowić się nad stanem naszych siedlisk i nad podstawowym prawem do odpowiedniego schronienia. Dzień ma również przypominać światu, że wszyscy jesteśmy sprawczy i ponosimy odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości naszych miast i miasteczek.”.

O czym możemy dyskutować w kontekście habitatu?

Dzień ma charakter globalny, obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie. W praktyce wydarzenia związane ze Światowym Dniem Habitatu odbywają się przez cały miesiąc. Każdy rok posiada swój temat przewodni, wokół którego zbudowane są dyskusje i inne działania. Tematy te poruszają bardzo istotne, różnorodne problemy, które można podzielić na kilka sektorów:

  • organizacja miasta: Woda i urządzenia sanitarne dla miast, Planowanie naszej miejskiej przyszłości, Harmonijne miasta, 
  • kwestie związane z ubóstwem i wykluczeniem ekonomicznym: Polityka mieszkaniowa: niedrogie mieszkania, Miasta bez slumsów, Mieszkania dla bezdomnych, Głosy ze slumsów,
  • bezpieczeństwo w mieście oraz pielęgnowanie więzi międzyludzkich: Bezpieczne miasto to sprawiedliwe miasto, Bezpieczniejsze miasto, Schronienie, zdrowie i rodzina, Dom i rodzina,
  •  nierówności płciowe i ekonomiczne: Rozwój kobiet i miast, Kobiety a zarządzanie miastem, Publiczna przestrzeń dla wszystkich.

Na przestrzeni ostatnich lat tematy wydarzeń skupiają się wokół ekologii: Gospodarka odpadami komunalnymi, Miasta a zmiany klimatyczne. Również w 2021 roku temat Światowego Dnia Habitatu dotyczy realnego problemu, który wpływa na poziom zanieczyszczenia powietrza i doprowadza do zmian klimatycznych - pod lupę zostanie wzięty dwutlenek węgla. Temat brzmi: “Przyspieszenie działań miast na rzecz zatrzymania emisji dwutlenku węgla”, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia: Miasta są odpowiedzialne za około 70 procent globalnej emisji dwutlenku węgla, a transport, budynki, energia i gospodarka odpadami są odpowiedzialne za większość miejskich emisji gazów cieplarnianych.

Wydarzenia i działania podczas Światowego Dnia Habitatu będą badać, w jaki sposób władze i organizacje krajowe, regionalne i lokalne, społeczności, instytucje akademickie, sektor prywatny i wszystkie zainteresowane strony mogą współpracować w celu stworzenia zrównoważonych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, miast i miasteczek.”

Race to Zero

Światowy Dzień Habitatu koreluje z globalną kampanią Race to Zero, ma zachęcić władze samorządowe do opracowania działań, których celem jest dążenie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla - również Otodom w swoich działaniach o to zabiega. Prowadzone dyskusje mają stać się podwaliną do dalszych rozważań podczas międzynarodowego szczytu klimatycznego  COP26 w listopadzie bieżącego roku.

W ramach Światowego Dnia Habitatu przyznawana jest nagroda Habitat Scroll of Honor, została ona zapoczątkowana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich w 1989 roku. Habitat Scroll of Honor uznawana jest za najbardziej prestiżową nagrodę dotyczącą działalności miast na świecie. Organizatorzy podkreślają, że honorowane są  inicjatywy, które wpłynęły na poprawę trudnej sytuacji osób dotkniętych kryzysem bezdomności, doprowadziły do rozwoju i polepszyły jakość życia w miastach.

Nikt nie jest samotną wyspą

Założenia Światowego Dnia Habitatu, że każda jednostka kształtuje swoje otoczenie, otoczenie zaś wpływa na poziom zadowolenia jednostki, doskonale zazębia się z wnioskami, które wypływają z Raportu Otodom Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków. W raporcie zawarte są badania na temat tego, jakie czynniki mieszkaniowe oddziałują na poczucie szczęścia mieszkańców. Z raportu wynika, że fundamentalnymi kwestiami są relacje sąsiedzkie oraz poczucie bezpieczeństwa. To właśnie poziom bezpieczeństwa sytuuje się na drugim miejscu na skali potrzeb respondentów. Bardzo ważnym elementem, który wpływa na odczuwanie szczęścia i poziom stresu, jest najbliższa okolica, łącznie z widokiem z okna.

Respondenci coraz bardziej doceniają obecność zieleni w swoim otoczeniu, równie ważne jest odpowiednie natężenie hałasu. W końcowej części raportu zostały wyłonione punkty, nad którymi powinni popracować władze miast. Podkreślano wagę dobrej komunikacji miejskiej, wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz oddolnych inicjatyw społecznych,  dogodnych warunków dla rowerzystów i pieszych, obecności paczkomatów i  sklepów. Priorytetowa okazuje się kwestia poszerzenia terenów zielonych oraz rewitalizacji starych. Trudno się dziwić, wszak przebywanie na terenach zielonych obniża poziom stresu,  chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, układu oddechowego oraz stanami lękowymi.

Czytaj także:

Artykuł zaktualizowany: 04 października 2021

Udostępnij