- Lublin od dłuższego czasu prowadzi racjonalną politykę gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowo dużą wagę przywiązując do edukacji mieszkańców w tym zakresie. Od 2013 roku funkcjonuje w mieście przyjazny system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nastawiony jest na zwiększenie odzysku i recyklingu, zniechęcanie do tworzenia dzikich wysypisk oraz procederu palenia odpadów w piecach. W ramach stosunkowo niskiej opłaty, z posesji odbierana jest każda ilość posegregowanych odpadów. Gminny system zbiórki jest bardzo dobrze oceniany, o czym świadczą rosnące z roku na rok wskaźniki odpadów selektywnie zebranych w stosunku do malejącej ilości odpadów zmieszanych - zaznacza prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.

Jak dodaje, w ramach systemu stworzony został zdecentralizowany system punktów, w których można oddawać przeterminowane leki, elektroodpady, zużyte baterie, odpady zielone, remontowo-budowlane, wielkogabarytowe lub zużyte opony. Dzięki licznym takim punktom, mieszkańcy mogą łatwo i prawie zawsze bezpłatnie pozbyć się kłopotliwych odpadów.

Spośród lubelskich dzielnic najlepiej wypadły: Konstantynów (6,03), Czuby Południowe (6,00) i Wrotków (5,87). Tuż za podium znalazł się Węglin Południowy (5,87). Jednak nie wszystkie dzielnice oceniono równie wysoko. Zdecydowanie od czołówki odbiegają Stare Miasto (3,57) i Za Cukrownią (3,83). Zdecydowana większość dzielnic miasta osiągnęła jednak bardzo dobre wyniki.

 

Najczystsze dzielnice Lublina

Dzielnica

Ocena

Konstantynów

6.03

Czuby Płd

6

Wrotków

5.87

Węglin Płd

5.85

Czechów Płd

5.75

Ponikwoda

5.73

Hajdów-Zadębie

5.73

Sławinek

5.7

Sławin

5.68

Czuby Płn

5.67

Czechów Płn

5.66

Rury

5.64

Węglin Płn

5.54

Szerokie

5.53

Dziesiąta

5.45

Felin

5.39

Kalinowszczyzna

5.14

Bronowice

5.12

Wieniawa

5.1

Abramowice

5.1

Tatary

5

Kośminek

4.89

Śródmieście

4.85

Za Cukrownią

3.83

Stare Miasto

3.57

źródło: Ranking Dzielnic Otodom

 

CZYTAJ WIĘCEJ O RANKINGU DZIELNIC OTODOM