Jak oszczędzić na wkład własny? 5 kroków do wymarzonego M

14 grudnia 2021

Autor Joanna Witczak

Jak oszczędzić na wkład własny? 5 kroków do wymarzonego M

Kredyt bez wkładu własnego? W tej chwili wszystkie banki w Polsce go wymagają. Żaden z nich nie pokryje całkowitego kosztu zakupu nieruchomości. Kredytobiorca musi posiadać swój własny kapitał, tak zwany wkład własny, aby móc wnioskować o kredyt hipoteczny. I choć to ma się zmienić w przyszłym roku, to będą obowiązywały pewne limity i wymagania, jakie należy spełnić. Mimo wszytko warto więc oszczędzać, by zgromadzić środki na wkład własny i móc kupić wymarzone mieszkanie bez ograniczeń.

Wymóg wkładu własnego, funkcjonuje od 2013 roku i został narzucony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wkład własny szacowany jest procentowo od wartości kredytowanej nieruchomości, obecnie większość instytucji wymaga wkładu własnego w wysokości od 10% do 20%.  Na początku warto podkreślić oczywistość - im większy wkład własny, tym lepiej. Dla banku jest to sygnał, że kredytobiorca jest wypłacalny, zwiększa to poziom bezpieczeństwa, natomiast kredytobiorca zyskuje korzystniejsze warunki kredytu, w tym redukcję marży i brak składki na ubezpieczenie niskiego wkładu. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy kredytobiorca zgromadził duży wkład własny, na przykład 50%, wtenczas banki mogą nie udzielić kredytu, bo uznają, że transakcja będzie za mało dochodowa. Najlepszą opcją jest fuzja wkładu własnego na poziomie 20% do 30% oraz wysokiej zdolności kredytowej. O sposobach na podniesienie swojej zdolności kredytowej przeczytasz TUTAJ.

Co ciekawe, wkład własny przelewa się nie bankowi, a stronie sprzedającej nieruchomość: deweloperowi, osobie prywatnej, spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy należy wpłacić wkład własny? Kwestię tę ustala się między stronami: kupującym i sprzedającym. Banki wymagają, by do transakcji doszło przed uruchomieniem kredytu.

Wkład własny - jak zebrać na niego środki?

Nie dysponujesz wystarczającymi środkami, aby pokryć wkład własny? Wzięcie pożyczki nie jest dobrym rozwiązaniem. Banki mogą żądać od potencjalnego kredytobiorcy oświadczenia, że pieniądze przeznaczone na wkład własny nie zostały zaczerpnięte z pożyczki, kredytu lub dotacji. Zaleca to Rekomendacja S, czyli zbiór zasad odnoszących się do udzielania kredytu, sformułowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do wkładu własnego nie zaliczają się również dobra ruchome, jak na przykład biżuteria, meble, dzieła sztuki.

Krok pierwszy: sformalizuj to

Oszczędzanie budzi w wielu osobach skojarzenia ze skąpstwem lub wyrzeczeniami. Warto jednak przekształcić swoje myślenie o oszczędzaniu i zacząć postrzegać je jako formę stabilizacji, bezpieczeństwa i konieczny warunek do osiągnięcia celu, w tym przypadku zgromadzenia wkładu własnego i zdobycia mieszkania marzeń. Pomocnym narzędziem, które pomoże rozpocząć oszczędzanie, będzie założenie konta oszczędnościowego lub lokaty. Banki dysponują bogatą ofertą takich produktów bankowych. Narzuć sobie kwotę, którą  jesteś w stanie przeznaczyć na konto oszczędnościowe i stwórz przelew stały - nie musi być wysoki, ważna jest regularność.

Krok drugi: kontroluj wydatki

Kontrolowanie wydatków jest podwaliną do oszczędzania. Trzymanie się kilku zasad sprawi, że osoby, które mają przeświadczenie, że na koncie bankowym urosła im czarna dziura, która niekontrolowanie pochłania wszystkie pieniądze, odzyskają panowanie nad własnymi finansami. Wystarczy rozpisać miesięczny budżet w Excelu, na kartce papieru lub za pomocą aplikacji w telefonie takiej jak 1Money, Szybki Budżet czy Wallet. Należy wyodrębnić dwie tabelki: przychody i wydatki. Wydatki rozgałęziają się na: wydatki stałe, ponoszone co miesiąc, czyli na przykład czynsz, oraz wydatki zmienne, które nie mają jednej wielkości.

Do wydatków zmiennych zaliczają się koszty związane z jedzeniem, środkami czystości, kosmetykami, ale również rozrywka. Istnieją też wydatki jednorazowe, które obciążają budżet w danych miesiącu, na przykład pójście do fryzjera lub dentysty. Rozpisanie przychodów i wydatków, analiza zgromadzonych paragonów, pomoże wyłonić odpowiedź na pytanie: “na co wydaję pieniądze?”. Spojrzenie na własne wydatki z dystansem pozwoli wyodrębnić ewentualne pole do oszczędzania. Ważnym elementem jest zbudowanie własnej hierarchii ważności, ustalenie, co jest dla nas niezbędne i na bazie tych przemyśleń, układać budżet na początku miesiąca. 

Krok trzeci: wsparcie finansowe ze strony bliskich

Popularną formą gromadzenia środków na wkład własny jest poproszenie o pomoc najbliższą rodzinę. Darowizna pieniężna od rodziców nie ma ograniczeń, może osiągnąć dowolną wielkość. Należy jednak pamiętać o kilku formalnościach, związanych z podatkiem. Darowizny do 9637 złotych nie trzeba nigdzie zgłaszać (kwota ta przypisana jest do jednego rodzica, więc łącznie pomoc rodzicielska może wynosić 19 274 złotych). Jeżeli darowizna przekracza tę kwotę, należy to zgłosić do urzędu skarbowego za pomocą formularza SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.  Urząd skarbowy wymaga potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówki na konto, zaleca się w tytule przelewu precyzyjnie zaznaczyć: darowizna na rzecz zakupu mieszkania. Kto, oprócz rodziców, może dać darowiznę? Do grupy zerowej, czyli takiej, w której przysługuje całkowite zwolnienie od podatku, należą:  małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb.

Krok czwarty: nie tylko gotówka.

Wkład własny nie ogranicza się tylko do gotówki. W takim razie czym można zastąpić gotówkę?

  • działka - jeżeli kredyt hipoteczny jest przeznaczony na budowę domu, to działka, stanowiąca własność kredytobiorcy, jest uznawana za wkład własny. Zazwyczaj wartość działki pokrywa środki wymagane przez bank.
  • inna nieruchomość - niektóre banki traktują posiadane mieszkanie jako wkład własny, pod warunkiem, że nieruchomość wystawiona jest na sprzedaż, a środki po dokonaniu sprzedaży, przeznaczone zostaną na zasilenie kredytu. Na poczet wkładu własnego uznaje się wówczas maksymalnie 90% ceny netto nieruchomości, jeżeli podpisana jest umowa przedwstępna sprzedaży lub maksymalnie 70% w przypadku wystawienia nieruchomości na sprzedaż.  Warto zaznaczyć, że transakcja sprzedaży powinna zostać sfinalizowana przed uruchomieniem kredytu. 
  • PPK - wszystkie środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mogą zasilić wkład własny. Dotyczy to osób do 45 roku życia. Należy jednak pamiętać, że wypłata środków wiąże się z obowiązkowym zwrotem na własny rachunek PPK, w terminie maksymalnie do 15 lat. 
  • dotychczas poniesione koszty - udokumentowane koszty związane z przygotowaniem inwestycji,  finansowane ze środków własnych kredytobiorcy, takie jak: zakupione materiały budowlane lub przeprowadzone prace.
  • IKE i IKZE - podobnie jak środki w ramach PPK, tak oszczędności gromadzone na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), mogą zasilić wkład własny. Środki te zostaną zastawione przez bank. 
  • wpłacony zadatek na zakup nieruchomości - zadatek lub zaliczka mogą być uznane za całość lub część wkładu własnego.  
  • pomoc ze strony państwa - sytuacja związana z wkładem własnym ulega zmianom. Warto na bieżąco śledzić poczynania rządu, może się bowiem okazać, że istnieje program wspierający osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny - to szczególnie istotne w związku chociażby z Polskim Ładem.

Krok piąty: znajdź dodatkowe źródło zarobku. 

Istnieje wiele sposobów, aby znaleźć dodatkowe źródło zarobku. Osiągniesz to, dzięki wystawianiu zbędnych rzeczy na sprzedaż choćby na OLX czy przez różnorodne aplikacje, podejmując dorywcze prace, udzielając korepetycji lub przekuwając pasję w sposób zarabiania, na przykład tworząc rękodzieła lub piekąc dla lokali gastronomicznych. Rosnącą popularnością cieszą się aktywności, które można wykonywać przez internet: działanie w social mediach i podejmowanie współprac, wypełnianie ankiet, pisanie tekstów na zlecenie.  

Szukasz najlepszych opcji kredytowych? Skorzystaj z Kalkulatora Otodom!

Czytaj również:

Artykuł zaktualizowany: 14 grudnia 2021

Udostępnij