Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski | 2023

Jak Polacy budują szczęście w trudnych czasach?

 • Subiektywne deklarowane poczucie szczęścia mieszkańców Polski w 2023 r. wynosi 7,07 ( w 10-stopniowej skali).
 • 12,9% mieszkańców Polski deklaruje, że są maksymalnie szczęśliwi.
 • 40% mieszkańców Polski jest zadowolonych ze swojego mieszkania.
 • Do miast najbardziej zbalansowanych, jeśli chodzi o dobrostan, należą Lublin, Białystok, Olsztyn i Wrocław. 
 • Najwyższy poziom dobrostanu wśród wszystkich miast wojewódzkich wskazywali respondenci z Zielonej Góry.
 • Przodownicy szczęścia w zdecydowanej większości (80,3%) mieszkają we własnych mieszkaniach lub domach.
 • Największy udział przodowników szczęścia (ponad 30%) odnotowano w województwie podkarpackim.
 • Przodownicy szczęścia to segment zdominowany przez kobiety: to 60,5% tej grupy; 39,5% to mężczyźni. 

W polskich domach w ostatnich latach żyje się relatywnie szczęśliwie. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, społecznej i geopolitycznej mieszkańcy Polski deklarują wyższy poziom dobrostanu niż jeszcze przed dwoma laty. Najnowsze Badanie dobrostanu mieszkańców Polski przeprowadzone dla Otodom wiosną 2023 r. pokazuje, że poczucie szczęścia Polaków w ciągu ostatnich dwóch lat nieznacznie wzrosło. W 2021 wynosiło średnio 6,59 w dziesięciostopniowej skali, a w 2023 już 7,08. 

Na potrzeby analiz oraz na podstawie serii pytań dotyczących poczucia szczęścia autorzy raportu podzielili respondentów na trzy grupy.

 • przodowników szczęścia,
 • normalsów,
 • nieszczęśliwych

Jak przedstawia się ich udział w strukturze populacji województw i największych polskich miast? Na ile poziom szczęścia zależy od warunków finansowych, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania?

Odpowiedź znaleźć można w naszym najnowszym raporcie!


Szczęśliwy dom 2023

“Szczęśliwy dom” to projekt Otodom prowadzony od 2021 roku. Jego celem jest wzmacnianie pewności ludzi w zakresie podejmowania świadomych i trafnych decyzji na rynku nieruchomości. Jego efektem ma być wzrost  dobrostanu mieszkańców Polski związanego z kwestiami mieszkaniowymi.

Pierwsza edycja raportu (2021) „Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”, nakreśliła psychologiczny i socjologiczny obraz społeczeństwa, które w czasie pandemii COVID-19 na nowo zdefiniowało podejście do miejsca zamieszkania. Odkryło swoje „mieszkaniowe” potrzeby i wartości wpływające na poczucie dobrostanu. 

W drugiej edycji projektu (2022) celem badania było zrozumienie, co wpływa na subiektywne poczucie szczęścia w mieście i najbliższej okolicy. Zadaliśmy mieszkańcom Polski pytanie:  Jak szczęśliwy czujesz się w mieście / dzielnicy / okolicy w której  mieszkasz? W badaniu przeprowadzonym przez Otodom między wrześniem 2021, a lutym 2022 r. odpowiedzi udzieliło 35 897 mieszkańców Polski. 

Trzecia edycja – Szczęśliwy dom 2023 to powrót do podstawowych założeń projektu. Ponownie postawiliśmy pytanie o dobrostan mieszkańców Polski w kontekście trudnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej. W rok po wybuchu wojny w Ukrainie, w sytuacji wzrostu kosztów życia oraz ograniczenia dostępności zakupu mieszkań, po raz kolejny zbadaliśmy jak swoją sytuację mieszkaniową widzą mieszkańcy naszego kraju. We współpracy z SWPS Innowacje oraz Polityką Insight podjęliśmy wyzwanie by uzyskać odpowiedź na pytanie “Jak Polacy budują szczęście w trudnych czasach?”. 

Zapraszamy do lektury!

Kontakt dla mediów: otodom@linkleaders.pl

Inne analizy i raporty Otodom w ramach projektu „Szczęśliwy dom”

Back to top button