Nowy Dom Nieruchomości

Nowy Dom Nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Trzebaw
działka rezydencjonalna TRZEBAW Wielkopolski Park
działka rezydencjonalna TRZEBAW Wielkopolski Park

działka rezydencjonalna TRZEBAW Wielkopolski Park

784 000 zł
Trzebaw, poznański, wielkopolskie
35 zł/m²

Obsługa zdalna

Obsługa zdalna

Opis

PRZY TEJ OFERCIE BIURO NIE POBIERA PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO, WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!

Polecam działkę położoną w miejscowości Trzebaw, powiat poznański, gmina Stęszew, w zacisznym i spokojnym miejscu, w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
9 km do drogi szybkiego ruchu S5 i 12 km do węzła autostrady A2. 6,5 km do Stęszewa, 21 km do centrum Poznania.

Działka ma powierzchnię 22.400 m2 (2,24 ha).

Kształt wielokąta (c.a. 209 x 134 x 145 x 128 x 41 x 41 x 81 m).

Działka jest pusta i nieogrodzona.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na terenie nieruchomości:
I) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej (MN):
1. Ustala się nakazy:
a) wielkość powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych, w stosunku do powierzchni działki ustala się:
- dla działek o powierzchni 10000 m² maksymalnie 5%, nie więcej jak 500 m²,
- dla działek o powierzchni 5000 m² maksymalnie
10%, nie więcej jak 500 m²,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 75% powierzchni działki,
c) rozmieszczenie budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych na terenie wskazanym na rysunku planu jako teren lokalizacji obiektów kubaturowych,
d) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe,
e) wysokość posadowienia parteru budynku mieszkalnego średnio do 70 cm ponad poziom terenu, przy realizacji podpiwniczenia,
f) ustala się w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i garażowych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia od 23° do 45°
g) maksymalna wysokość kalenicy budynku mieszkalnego do 10,0 m ponad poziom terenu,
h) wysokość budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących - jedna kondygnacja,
i) maksymalna wysokość kalenicy w budynkach gospodarczych i garażowych do 5,0 m ponad poziom terenu,
j) zabudowę i zagospodarowanie działki należy kształtować zapewniając wysokie walory architektoniczne i przestrzenne zarówno obiektów kubaturowych jak i otoczenia, zarówno w formie detalu jak i użytych materiałów,
k) ustala się obowiązek wykonania nasadzeń drzew i krzewów zimozielonych w formie, enklaw leśnych; siedlisk boru mieszanego świeżego, lasu świeżego lub lasu mieszanego. Rozmieszczenie enklaw zieleni w obrębie poszczególnych działek zaznaczono na rysunku planu,
l) ogrodzenie działki ażurowe do wysokości 1,5 m w stosunku do granic frontowych działek, względem dróg publicznych i cieków wodnych wzdłuż korytarza ekologicznego (ZN/WS). Zabrania się budowy ogrodzeń betonowych.
2. Przedsięwzięcia dopuszczalne:
a) dopuszcza się budowę na obszarze działki indywidualnych urządzeń sportowych i rekreacyjnych na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni działki,
b) dopuszcza się budowę odpowiedniej liczby miejsc postojowych w granicach działki (minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie),
c) dopuszcza się zakładanie plantacji drzew, krzewów, kwiatów, ziół itp.
II) Tereny zieleni ekologicznej objęte formami ochrony przyrody obejmujące: tereny łąk i nieużytków, tereny wód powierzchniowych i rowu.
III) Tereny parkingu oraz drogi gminnej.

Dogodny dojazd drogą asfaltową oraz ostatni odcinek drogą polną.

Następujące media w drodze: prąd, woda, gaz, kanalizacja.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Nieruchomość jest usytuowana w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz trzech jezior: Góreckiego, Witobelskiego oraz Dymaczewskiego.
Dogodny dojazd do trasy szybkiego ruchu S5.

Zapraszamy do oglądania i współpracy!

Oferujemy bezpłatną pomoc w sprawdzeniu zdolności kredytowej!

Kontakt i prezentacja: Jakub Kozera nr tel. +48 604 926 806

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa Jakub Kozera - licencja nr 14520, tel. +48 604 926 806.

Mapa

Więcej ogłoszeń od Nowy Dom Nieruchomości

Kontakt