Rozmowy Otodom: debata o przyszłości rynku mieszkaniowego

Podsumowanie 2022 roku i debata ekspertów o przyszłości rynku – również w języku angielskim. /  Summary of 2022 and expert debate on the future of the residential market – also in English.

Rok 2022 za nami. Był niewątpliwie zaskakujący na wielu płaszczyznach. Mieliśmy do czynienia z kolejnym czarnym łabędziem, czyli wybuchem wojny w Ukrainie. Ta pociągnęła za sobą szereg konsekwencji gospodarczych, ale i zmieniła polski rynek mieszkaniowy. 

Drastycznie wzrósł popyt na mieszkania na wynajem. Przyspieszył wzrost i tak już wysokiej inflacji. W walce z nią bank centralny aż 11 razy z rzędu podnosił stopy procentowe , a w konsekwencji drastycznie spadła zdolność kredytowa Polaków. 

ZOBACZ TEŻ: Czy łatwiej będzie uzyskać kredyt hipoteczny?

Co jeszcze wpłynęło na to jak rynek wyglądał w 2022 r.? Jak może wyglądać w 2023? O tym rozmawialiśmy z ekspertami z zakresu socjologii, ekonomii, foersigjtu strategicznego oraz badań rynku mieszkaniowego. Debatę Otodom można było oglądać na żywo. Jest też ciągle dostępna w naszym kanale na YouTube.

Uczestnicy debaty Otodom

Adam Czerniak

Jest głównym ekonomistą i dyrektorem ds badań Polityki Insight, ale też kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej związany był z sektorem bankowym, współpracując min. z Bankiem Światowym. Dziś często poświęca swoją uwagę i analizy rynkowi mieszkaniowemu. Jest np. członkiem rady programowej Fundacji Rynku Najmu. Współpracuje też z Otodom w zakresie dedykowanych badań i raportów takich jak Kwartalnik Mieszkaniowy Otodom i Polityki Insight.  

Katarzyna Kuniewicz

Kieruje badaniami rynku w ramach Otodom Analytics – nowego narzędzia, które ułatwia odczytywanie zależności, pomiędzy popytem, podażą i wszystkimi zjawiskami makro, które ich dotyczą (na naszej stronie można znaleźć bezpłatny fragment tego narzędzia, który umożliwia samodzielne zestawianie i analizowanie danych: ZOBACZ)  Katarzyna przez lata przyglądała się podażowej stronie mocy najpierw w REAS a potem w JLL. Dziś z równym entuzjazmem śledzi zachowania nabywców. Swoją wiedzą dzieli się też podczas różnych wystąpień, szkoleń i konferencji. 

dr hab. Mikołaj Lewicki

Adiunkt Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świat nieruchomości usłyszał o nim za sprawą nagradzanej książki “Społeczne życie hipoteki”. Bada rozwój miast tworząc raporty i diagnozy do planów zagospodarowania czy procesów partycypacyjnych związanych z ładem przestrzennym. Przygląda się również zawodowo związkami pomiędzy klasami społecznymi a mieszkalnictwem.

Kacper Nosarzewski

partner w firmie badawczej 4CF Strategic Foresight i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak NATO czy UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. Prowadził projekty badawcze, warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorstw m.in. z branż: energetycznej, FMCG, finansowej, budowlanej, farmaceutycznej, wysokich technologii i zbrojeniowej, a także projekty militarne w Polsce i Holandii.

Oprócz debaty…

Przedstawiliśmy również unikalne podsumowanie roku w liczbach dla wszystkich sektorów polskiej mieszkaniówki: rynku pierwotnego, rynku wtórnego oraz rynku najmu. 

Debata Otodom odbyła się 16 stycznia 2023 r. i od tego czasu sporo się zmieniło, bo rynek pozostaje dynamiczny. Wiele wątków rozmowy naszych ekspertów wciąż jest aktualnych i niezmiernie ciekawych, dlatego zachęcamy do obejrzenia zapisu tej debaty. 

Uczestnicy debaty Otodom 2023
Obejrzyj debatę / watch video

Otodom’s debate for non-Polish speakers

The year 2022 is behind us. It was undoubtedly surprising on many levels. We had to deal with another black swan, namely the outbreak of war in Ukraine. This one had a number of economic consequences, but also changed the Polish housing market. 

Demand for rental housing increased dramatically. It accelerated the rise in the already high inflation rate. In order to combat it, the central bank raised interest rates as many as 11 times in a row and, as a consequence, the creditworthiness of Poles fell dramatically. 

What else affected how the market looked in 2022? What might it look like in 2023? We discussed this with experts in sociology, economics, strategic foersignjt and housing market research. Participants in the debate included: Adam Czerniak, Katarzyna Kuniewicz, dr hab. Mikołaj Lewicki, Kaper Nosarzewski.

We also presented a unique summary of the year in figures for all sectors of the Polish residential market: the primary market, the secondary market and the rental market. 

The debate took place on 16 January 2023 and a lot has changed since then, as the market remains dynamic. Many of the themes of our experts’ conversation are still relevant and extremely interesting. 

We encourage you to watch this debate, which has been translated into English for non-Polish speakers. 

Back to top button