Idź do strony głównej
Lokal użytkowy na sprzedaż
Rynek wtórny
Biura na sprzedaż
dolnośląskie
legnicki
Chojnów - gmina wiejska
Budziwojów
Unikalny zespół folwarczno-pałacowy w Budziwojowie
Unikalny zespół folwarczno-pałacowy w Budziwojowie

Unikalny zespół folwarczno-pałacowy w Budziwojowie

2 290 000 zł
Budziwojów, Chojnów, legnicki, dolnośląskie
375 zł/m²

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
6100 m²
Przeznaczenie
biurowy, gastronomiczny, hotelowy, usługowy
Piętro
Umiejscowienie lokalu
oddzielny obiekt
Stan wykończenia
do remontu
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłą ofertą sprzedaży zespołu folwarczno-pałacowego, usytuowanego w malowniczej wsi Budziwojów, w województwie Dolnośląskim, w gminie Chojnów. Ta wyjątkowa nieruchomość położona jest zaledwie 2 km od zjazdu autostrady A4 Złotoryja, stanowiąc atrakcyjną inwestycję dla potencjalnych inwestorów.

Nieruchomość:

Pierwsze wzmianki o dworze z folwarkiem w Budziwojowie pochodzą z 1789 roku. Na terenie posiadłości znajdowały się młyn wodny, karczma oraz kowalnia. Dwór przeszedł w ręce rodziny Teichmannów w 1802 roku, a pałac został wzniesiony w latach 40. XIX wieku, wykorzystując pozostałości po wcześniejszym dworze. Kolejnymi właścicielami pałacu była rodzina von Hederich, która zamieszkiwała go do roku 1920. W odpowiedzi na ich życzenie, pałac został rozbudowany o wieżę, a wokół niego założono przepiękny park. Najstarsze dęby rosnące w parku mają nawet 300 lat, a dwa z nich są pomnikami przyrody, noszącymi imiona Gerwazy i Protazy. Oprócz pałacu, na terenie całego folwarku znajdują się również budynki mieszkalne i gospodarcze.

Zarówno park, jak i zabudowa folwarczno-pałacowa są wpisane do Rejestru Zabytków (nr 19/A/00/1-8 zespół pałacowo-folwarczny, nr 693/L park przypałacowy). Nieruchomość posiada studnie i własne ujęcia wody oraz dostęp do drogi publicznej o nawierzchni szutrowej i drogi asfaltowej. Jest również uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną.

Dane techniczne:

Działka o powierzchni 17,5950 ha (175 950 m2)
Tereny mieszkaniowe - 3,6835 ha
Grunty pod stawami i rowami - 7,9131 ha
Tereny lasów i zadrzewienia - 1,7314 ha
Tereny łąk i pastwisk trwałych - 1,2581 ha
Tereny rolne - 3,0089 ha
Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi 6 100 m2 i obejmuje:

Pałac późno klasycystyczny o powierzchni zabudowy 507,9 m2 i powierzchni użytkowej 959,3 m2, o imponującej kubaturze 2 970 m3.

Stodołę o powierzchni zabudowy 980,2 m2, powierzchni użytkowej 884,3 m2 i kubaturze 6 180 m3.

Oborę o powierzchni zabudowy 547,6 m2, powierzchni użytkowej 964,6 m2 i kubaturze 1 668,5 m2.

Oborę o powierzchni zabudowy 631,4 m2, powierzchni użytkowej 545,0 m2 i kubaturze 3 160 m3.

Oborę o powierzchni zabudowy 547,6 m2, powierzchni użytkowej 934,9 m2 i kubaturze 3 180,00 m3.

Oficynę mieszkalno-gospodarczą o powierzchni zabudowy 201,0 m2, powierzchni użytkowej 260,1 m2 i kubaturze 1 385 m3.

Spichlerz o powierzchni zabudowy 242,6 m2, powierzchni użytkowej 317,1 m2 i kubaturze 1 820 m3.

Koncepcja zagospodarowania:

Dla tej wyjątkowej nieruchomości została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Zgodnie z nią, przestronne wnętrza klasycystycznego pałacu, zbudowanego przez niemiecką rodzinę w 3. ćwierćwieczu XIX wieku, mogą zostać przekształcone w luksusowy hotel z restauracją. Pozostałe zabudowania folwarczne mogą być zaadaptowane na dom spokojnej starości z gabinetami zabiegowymi, świetlicami i ogrodem zimowym. Zachodnia część ogrodu, z sadem, może być dedykowana dla mieszkańców, którzy będą mieli możliwość spacerów wśród drzew owocowych i relaksu na tarasach. Nowi mieszkańcy folwarku będą mogli korzystać z koni, dorożek i gondoli, które ułatwią poruszanie się po parku. Istotnym elementem projektu zagospodarowania są również istniejące stawy. Zaproponowano ich zarybienie gatunkami ryb hodowlanych lub o wartości ozdobnej. Ponadto, istnieje możliwość stworzenia sztucznych wysp na stawach oraz wybudowania przystani dla łódek i gondoli. Dzięki obszernej działce o powierzchni prawie 17,6 hektara oraz ogromnej powierzchni użytkowej zabudowań - 6 100 m2, istnieje ogromny potencjał do wykorzystania tej nieruchomości, na przykład pod centrum konferencyjne, miejsce rekreacji i odnowy biologicznej.

Lokalizacja:

Nieruchomość znajduje się przy jednej z głównych dróg autostradowych w Polsce, która łączy zachodnią granicę kraju z wschodnią. Położona jest zaledwie 2 km od węzła autostradowego A4 Złotoryja/Chojnów. Nieruchomość jest również dogodnie położona, zaledwie 50 km od granicy polsko-niemieckiej. Bliskość autostrady A4 zapewnia łatwy dostęp do Budziwojowa zarówno z dużych miast w Polsce, jak i z Niemiec. Okolica wokół nieruchomości w przeważającej mierze składa się z terenów zielonych i rolnych, tworząc ciche, spokojne i niezwykle urokliwe otoczenie. W niedalekiej odległości znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Chełmy.

Odległość od Budziwojowa do poszczególnych ośrodków miejskich to:

Chojnów (gmina) - 6 km,
Legnica - 17 km,
Zgorzelec - 50 km,
Jelenia Góra - 50 km,
Wrocław - 90 km,
Drezno - 181 km,
Berlin - 250 km.


Zapraszam serdecznie na prezentację, gdzie będziecie mieli okazję bliżej zapoznać się z tą wyjątkową nieruchomością i jej potencjałem inwestycyjnym.

We invite you to explore the extraordinary offer of a manor-palace complex located in the picturesque village of Budziwojów, in the Lower Silesian Voivodeship, in the Chojnów municipality. This unique property is situated just 2 km from the A4 Złotoryja highway exit, making it an attractive investment opportunity for potential investors.

Property:
The first mentions of the manor with a farm in Budziwojów date back to 1789. The estate included a water mill, an inn, and a forge. The manor passed into the hands of the Teichmann family in 1802, and the palace was built in the 1840s, utilizing the remains of the earlier manor. The von Hederich family became the subsequent owners of the palace, residing there until 1920. In response to their wishes, a tower was added to the palace, and a beautiful park was established around it. The oldest oaks in the park are even 300 years old, and two of them are natural monuments named Gerwazy and Protazy. In addition to the palace, the entire manor complex includes residential and farm buildings.

Both the park and the manor-farm development are listed in the Register of Monuments (No. 19/A/00/1-8 manor-palace complex, No. 693/L palace park). The property has wells and its own water sources, as well as access to a public road with gravel and asphalt surfaces. It is also equipped with water, power, and telecommunications infrastructure.

Technical Data:
Land area: 17.5950 hectares (175,950 m2)
Residential areas: 3.6835 hectares
Areas for ponds and ditches: 7.9131 hectares
Forest and woodland areas: 1.7314 hectares
Meadows and permanent pastures: 1.2581 hectares
Agricultural areas: 3.0089 hectares
The total usable area of all buildings is 6,100 m2, including:

Late Neoclassical palace with a building area of 507.9 m2 and a usable area of 959.3 m2, with an impressive volume of 2,970 m3.
Barn with a building area of 980.2 m2, usable area of 884.3 m2, and volume of 6,180 m3.
Cowshed with a building area of 547.6 m2, usable area of 964.6 m2, and volume of 1,668.5 m2.
Cowshed with a building area of 631.4 m2, usable area of 545.0 m2, and volume of 3,160 m3.
Cowshed with a building area of 547.6 m2, usable area of 934.9 m2, and volume of 3,180.00 m3.
Residential and utility building with a building area of 201.0 m2, usable area of 260.1 m2, and volume of 1,385 m3.
Granary with a building area of 242.6 m2, usable area of 317.1 m2, and volume of 1,820 m3.

Development Concept:
A development concept has been created for this exceptional property. According to the concept, the spacious interiors of the Neoclassical palace, built by a German family in the third quarter of the 19th century, can be transformed into a luxury hotel with a restaurant. The remaining farm buildings can be adapted into a nursing home with treatment rooms, recreation rooms, and a conservatory. The western part of the garden, with an orchard, can be dedicated to residents who will have the opportunity to walk among fruit trees and relax on terraces. New residents of the manor can enjoy horses, carriages, and gondolas, which will facilitate movement around the park. The existing ponds are also essential elements of the development project. Proposals include stocking them with commercially valuable or ornamental fish species. Additionally, it is possible to create artificial islands on the ponds and build boat and gondola docks. With an extensive land area of nearly 17.6 hectares and a huge usable area of 6,100 m2 in the buildings, there is enormous potential to utilize this property, for example, as a conference center, recreational area, or biological rejuvenation destination.

Location:
The property is located near one of the main highways in Poland, which connects the western and eastern borders of the country. It is just 2 km from the A4 Złotoryja/Chojnów highway junction. The property is also conveniently situated only 50 km from the Polish-German border. The proximity of the A4 highway provides easy access to Budziwojów from major cities in Poland as well as from Germany. The surrounding area consists predominantly of green and agricultural land, creating a quiet, peaceful, and incredibly charming environment. The nearby attractions include the Przemków Landscape Park and the Chełmy Landscape Park.

Distances from Budziwojów to various cities are as follows:
Chojnów (municipality) - 6 km
Legnica - 17 km
Zgorzelec - 50 km
Jelenia Góra - 50 km
Wrocław - 90 km
Dresden - 181 km
Berlin - 250 km


We warmly invite you to a presentation where you will have the opportunity to get to know this exceptional property and its investment potential in more detail.

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
prąd, internet, kanalizacja, woda
Zabezpieczenia
teren zamknięty
Informacje dodatkowe
dojazd asfaltowy, parking

Mapa

Symulacja rat kredytu

Szacowana rata:14 086 zł / mies.
Wkład własny:458 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Npulsar Nieruchomości

Kontakt