Idź do strony głównej
Hala/Magazyn na sprzedaż
Rynek wtórny
dolnośląskie
lubiński
Lubin
teren Inwestycyjny w centrum Lubina handel, usługi
teren Inwestycyjny w centrum Lubina handel, usługi

teren Inwestycyjny w centrum Lubina handel, usługi

7 900 000 zł
ul. Ścinawska, Lubin, lubiński, dolnośląskie
840 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
9400 m²
Przeznaczenie
Konstrukcja
murowana
Wysokość
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Maciej Pepłowski
SDP Nieruchomości
tel. 602 101 602

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży obiektu przemysłowego o charakterze produkcyjnym/magazynowym/handlowym

Powierzchnia terenu 23 520m2
Powierzchnia budynków łącznie ok 9 400m2
w tym:
Powierzchnia biurowa ok 2 400m2
Powierzchnia produkcyjna ok 5 000m2
Magazyny ok 800m2

Teren objęty MPZP:
Przemysł/Usługi

Przeznaczenie terenu i zasady ochrony i kształtowania ładu elementów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego przestrzennego z uwzgędnieniem 14. 1.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) przemysł, z zastrzeżeniem 5 ust. 4,
b) bazy, magazyny, składy,
c) usługi,
d) rzemiosło,
e) handel,
f) obsługa komunikacji,
g) stacja paliw;
2) uzupełniające:
a) skup złomu na terenie 1P/U wyłącznie utrzymanie funkcji istniejącej w dniu wejścia w życie planu;
b) zieleń urządzona,
c) zieleń izolacyjna,
d) wody powierzchniowe,
e) garaż, z zastrzeżeniem 4 ust. 7, f) parkingi terenowe, wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego, podziemne oraz wielopoziomowe, g) ulice wewnętrzne,
h) place, dojazdy, ciągu piesze, ciągi pieszo- rowerowe,
i) obiekty, sieci dystrybucyjne i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują nastepujące ustalenia szczegółowe:
1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - od 0,3 do 5,0;
2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki budowlanej;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalna wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia budynku - 16 m;
5) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 4 dla urządzeń technicznych związanych z technologia produkcji, takich jak kominy, wieże, maszty, z zastrzeżeniem 9 ust. 4;
6) dachy o dowolnej formie;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:
a) od wschodniej granicy planu - w odlegości 10 m oraz po elewacji istniejącej zabudowy,
b) od południowej granicy planu w odlegości 8 m oraz w linii elewacji budynku na terenie 1P/U,
c) od linii rozgraniczającej ulic KDD w odlegości 6 m oraz po elewacji istniejącej zabudowy na terenie 1P/U;
8) dojazd - z przyległych ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) ustalenia pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą infrastruktury technicznej.

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację obiektu.

Maciej Pepłowski
SDP Nieruchomości
tel. 602 101 602

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia biurowe
tak
Zaplecze socjalne
tak
Parking
brak informacji
Rampa
tak
Ogrzewanie
tak
Posadzka
niepylna
Media
prąd, gaz, internet, siła, kanalizacja, woda
Zabezpieczenia
system alarmowy, teren zamknięty, monitoring / ochrona
Ogrodzenie
tak
Dojazd
asfaltowy

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od SDP Nieruchomości

Kontakt