Idź do strony głównej
Hala/Magazyn na sprzedaż
Rynek wtórny
dolnośląskie
oleśnicki
Oleśnica
Przetarg Na Sprzedaż Przedsiębiorstwa
Przetarg Na Sprzedaż Przedsiębiorstwa

Przetarg Na Sprzedaż Przedsiębiorstwa

14 801 200 zł
ul. Stanisława Moniuszki, Oleśnica, oleśnicki, dolnośląskie
264 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
56 061,69 m²
Przeznaczenie
Konstrukcja
Wysokość
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

za cenę wywoławczą nie niższą niż 14 801 200,00 zł

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych do prowadzenia pociągów m.in. z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

W skład Przedsiębiorstwa, położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, wchodzą:

1/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/21, 6/22, 6/24, 6/27 AM-74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 29 391 m2 oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności (malarnia elektrowozów, hala „F”, niedokończona hala magazynowa, bocznica kolejowa), położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00054347/1 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/28, 6/30 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 104 094 m2 oraz prawo własności budynków przemysłowych (produkcyjno-magazynowych) stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108836/0 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

3/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 6/29 AM–74, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 2 861 m2 oraz prawo własności budynku (budynek biurowy) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108801/6 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

4/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, w granicach działek o nr 6/14, 6/15, 6/16 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 1 398 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00043417/3 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

Łączna powierzchnia działek wynosi 137 744 m2 oraz łączna powierzchnia użytkowa budynków (hal produkcyjno-magazynowych oraz budynków biurowych) wynosi 56 061,69 m2.

5/. ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne i zapasy (materiały);

6/. umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Syndyka po dniu ogłoszenia upadłości.

Sprzedaż w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce i na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Atuty lokalizacji przedsiębiorstwa

● Położenie nieruchomości blisko granic z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec, co ułatwia kooperację z podmiotami z tych krajów oraz umożliwia aktywne poszukiwanie zleceń w krajach ościennych;

● Bliskość Wrocławia, który jest dużym węzłem kolejowym, z lotniskiem międzynarodowym oraz zapleczem badawczo-rozwojowym Politechniki Wrocławskiej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

● Dobre skomunikowanie Przedsiębiorstwa z linią kolejową - nieruchomości usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej nr 143 z bezpośrednim czynnym zjazdem na teren nieruchomości oraz bliska lokalizacja drogi ekspresowej S8 z dwoma zjazdami Oleśnica Zachód i Północ oraz autostrady A-4;

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 30 kwietnia 2024r. (w godzinach 10:00 – 15:00) oferty spełniającej wymogi § 5 ust. 1 Regulaminu przetargu oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 2.000.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z § 3 ust 3 Regulaminu przetargu.

Pisemna oferta, złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „PRZETARG”, powinna zawierać informacje i oświadczenia o których mowa w § 5 Regulaminu przetargu.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami zakupu będzie niższa niż 0,5% najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a Syndyk zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00 w Biurze Syndyka ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław.

Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie oraz dokumentację warunków przetargu wraz z Regulaminem można uzyskać w Biurze Syndyka w godzinach 10:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Telefony kontaktowe: 572-677-330, 507-865-492.

W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny na stronach internetowych .syndyk.info, .

Ogłoszenie o organizowanym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ukarze się w dniu 4 kwietnia 2024r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Kontakt:
Syndyk Bożena Przygoda
tel: 572 677 330

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia biurowe
brak informacji
Zaplecze socjalne
brak informacji
Parking
brak informacji
Rampa
brak informacji
Ogrzewanie
brak informacji
Posadzka
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Ogrodzenie
brak informacji
Dojazd
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy

Kontakt