Idź do strony głównej
Lokal użytkowy na wynajem
zachodniopomorskie
gryficki
Rewal
Pobierowo
Pinea lokal pod gastronomię/ogródek/30 M do morza
Pinea lokal pod gastronomię/ogródek/30 M do morza

Pinea lokal pod gastronomię/ogródek/30 M do morza

11 719 zł
ul. Grunwaldzka, Pobierowo, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
60 zł/m²

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
195,33 m²
Przeznaczenie
gastronomiczny
Piętro
parter
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Dostępne od

Opis

PINEA lokal pod gastronomię/ogródek/30 m do morza

Lokal nr 7

Prezentowany lokal to idealna przestrzeń pod handel lub gastronomię - zlokalizowany jest tuż przy wejściu na plażę przy głównej nadmorskiej promenadzie Pobierowa. Jego rzut pozwala na elastyczną aranżację. Wysokie okna zapewniają optymalne doświetlenie. Wysokość do stropu 3,6 m. Na wysokości 3 m sufit podwieszany. Lokal jest oddany do użytkowania. Istnieje możliwość realizacji ogródka zewnętrznego.

Lokal przeznaczony jest na WYNAJEM.
Cena miesięcznego czynszu najmu od 60zł/m2 netto.
Opłaty do wspólnoty 13 zł/m2.
Możliwość wynajmu na sezon.

Wydajna wentylacja i komplet przyłączy (m.in. separator tłuszczu) pozwala na
dowolną działalność gastronomiczną, w tym tę związaną ze smażeniem.

Lokal idealny pod gastronomię również ze względu na lokalizację blisko morza oraz możliwość zagospodarowania ogródka zewnętrznego.

Standard wykończenia lokalu
· Wysokość pomieszczeń 3,0 m netto,
· Wysokość do stropu 3,60 m
· Przygotowane miejsce pod separator tłuszczu
· Dedykowany kanał wyciągowy do wentylacji kuchni (wyjście na dachu budynku)
· Przygotowane zaplecze socjalne (w zakresie minimalnym wymaganym przez prawo na etapie odbioru budynku)
· Przygotowane podejście pod instalację klimatyzacji (przewody freonowe między lokalem, a miejscem w hali garażowej przeznaczonym na jednostkę zewnętrzną), brak rozprowadzonej instalacji wewnątrz lokalu
· Przyłącze energii elektrycznej, instalacja elektryczna rozprowadzona jedynie w zakresie minimalnym wymaganym przez prawo na etapie odbioru budynku
· Posadzki przygotowane pod płytki,
· Ściany międzylokalowe murowane, ściany działowe STG – do indywidualnego wykończenia
· Okna aluminiowe w systemie PON210 w module powtarzalnym, szyby trójkomorowe
· Bezpośredni dostęp z chodnika o szerokości 2,5 m
· Wejście do lokalu bezprogowe

Lokale przy samej plaży
· Lokale są bardzo dobrze skomunikowane dzięki pieszemu traktowi wzdłuż całego budynku i rampie prowadzącej do zejścia na plażę
· Zielone “tarasy” przed budynkiem będą mogły zostać zaadaptowane na zewnętrzne ogródki, co dodatkowo przyciągnie uwagę
· Wszystkie lokale pod gastronomię zlokalizowane są u szczytu budynku, tworząc swego rodzaju kulinarną atrakcję na mapie Pobierowa

Atrakcyjna przestrzeń
· Lokale handlowo-usługowe zajmują cały parter budynku
· Sporo przestrzeni do aranżacji zewnętrznych ogródków przed budynkiem
· Uzupełniająca się oferta handlowa, usługowa i gastronomiczna stanowi dodatkowy magnes przyciągający gości i klientów
· Wysoki poziom estetyki i rozpoznawalność inwestycji tworzy prestiżowy adres

Podcienie budują klimat
· Nad całą częścią handlowo/usługową znajdują się “falujące” podcienie, zapewniające ochronę przed deszczem
· Z tarasu przed lokalami przeziera widok na morze
· Staranny projekt aranżacji zieleni, trwałe materiały wykończeniowe gwarantują efekt na lata
· Sąsiedztwo zejścia na plażę
· Apartamenty PINEA położone są tuż przy plaży i przy zejściu nad morze
· To idealne miejsce na przystanek lub schronienie przed wiatrem
· Na filiżankę aromatycznej kawy
· Kawałek pysznego ciasta czy lody
· Kieliszek prosecco czy
· Wyśmienity obiad z rodziną wygłodzoną plażowaniem …szczególnie, gdy można skorzystać podziwiać widok na morze z tarasu tuż przy wydmie lub z lokalu przez efektowne, duże przeszklenia

Potencjał lokali handlowo/usługowych w PINEA
· PINEA zapewni zainteresowanie gości przez cały rok.
· Nawet poza sezonem zejście na plażę przy ul. Mazowieckiej będzie tętniło życiem
· Typowy gość PINEA jest zainteresowany konsumpcją „na mieście”, nie chce gotować samodzielnie
· Wyjazd do PINEA jest dla niego nagrodą, także pod kątem kulinarnych przyjemności – kawy, lodów, wizyty w cukierni, obiadu w restauracji, drinka w barze

PINEA to położony w pierwszej linii brzegowej luksusowy kompleks trzech budynków apartamentowo-hotelowych.To także obecni przez cały rok goście zainteresowani ofertą handlową, usługową i gastronomiczną wysokiej jakości. Przewidywana docelowa liczba gości w obiekcie to ok. 1100 osób.

Resort PINEA mieści:
9 lokali handlowo-usuługowych
Całoroczne luksusowe apartamentów w 2 standardach wykończenia do wyboru
uzdrowiskowy condohotel
PINEA to także kompleks basenów oraz luksusowe SPA i gabinety fizjoterapii.

Inwestycja zlokalizowana została w zachodniej części polskiego wybrzeża, w kameralnym gęsto porośniętym sosnowym lasem Pobierowie. To niezwykłe miejsce szczyci się krystalicznie czystym powietrzem, pięknymi plażami i niezwykłymi terenami rekreacyjnymi.

PINEA to doskonała inwestycja - bezpieczna lokata kapitału zapewniająca regularne zyski z wynajmu. Unikalne walory lokalizacji w połączeniu z całoroczną ofertą usługową oraz obecność w kompleksie hotelu sieci Hilton gwarantują wzrost wartości inwestycji w dłuższej perspektywie. Zakup lokalu w PINEA to także możliwość uzyskania całkowitego zwrotu podatku VAT oraz odliczenia kosztów jego utrzymania od podatku dochodowego.

Zapraszam serdecznie do kontaktu:

Agnieszka Sibila
+48 690 255 555
lub
+48 796 186 111

-
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

PINEA premises for catering/garden/30 m from the sea

Room no. 7

The presented premises are an ideal space for trade or catering - it is located right next to the entrance to the beach, on the main seaside promenade of Pobierowo. Its layout allows for flexible arrangement. High windows provide optimal lighting. Height to the ceiling: 3.6 m. Suspended ceiling at a height of 3 m. The premises are ready for use. It is possible to build an outdoor garden.

The premises are intended for RENT.
Monthly rent from PLN 60/m2 net.
Community fees: PLN 13/m2.
Possibility of renting for the season.

Efficient ventilation and a set of connections (including a fat separator) allow for:
any catering activity, including those related to frying.

The premises are ideal for catering also due to the location close to the sea and the possibility of developing an outdoor garden.

The standard of finishing of the premises
· Room height 3.0 m net,
· Ceiling height 3.60 m
· Prepared place for the grease separator
· Dedicated exhaust duct for kitchen ventilation (exit on the roof of the building)
· Prepared social facilities (to the minimum extent required by law at the stage of building acceptance)
· Prepared approach for air conditioning installation (freon pipes between the premises and the space in the garage intended for the external unit), no distributed installation inside the premises
· Electricity connection, electrical installation distributed only to the minimum extent required by law at the stage of building acceptance
· Floors prepared for tiles,
· Brick inter-apartment walls, STG partition walls – for individual finishing
· Aluminum windows in the PON210 system in a repeating module, three-chamber glass
· Direct access from a 2.5 m wide sidewalk
· Entry to the premises is threshold-free

Premises right on the beach
· The premises are very well connected thanks to a pedestrian route along the entire building and a ramp leading to the beach
· Green "terraces" in front of the building can be adapted into outdoor gardens, which will additionally attract attention
· All catering premises are located at the top of the building, creating a kind of culinary attraction on the map of Pobierowo

Attractive space
· Commercial and service premises occupy the entire ground floor of the building
· Lots of space for arranging outdoor gardens in front of the building
· The complementary commercial, service and catering offer is an additional magnet attracting guests and customers
· A high level of aesthetics and investment recognition create a prestigious address

The arcades create the atmosphere
· There are "undulating" arcades above the entire commercial/service area, providing protection against rain
· The terrace in front of the premises overlooks the sea
· Careful design of the greenery arrangement and durable finishing materials guarantee an effect that will last for years
· Proximity to the beach
· PINEA Apartments are located right next to the beach and at the descent to the sea
· It's the perfect place to stop or take shelter from the wind
· For a cup of aromatic coffee
· A piece of delicious cake or ice cream
· A glass of prosecco or
· A delicious dinner with a family hungry for the beach... especially when you can admire the sea view from the terrace right next to the dune or from the restaurant through impressive, large glazing

The potential of commercial/service premises in PINEA
· PINEA will keep guests interested all year round.
· Even outside the season, access to the beach at ul. Mazowiecka will be teeming with life
· A typical PINEA guest is interested in eating out and does not want to cook on his own
· A trip to PINEA is a reward for him, also in terms of culinary pleasures - coffee, ice cream, a visit to a pastry shop, lunch at a restaurant, a drink at a bar

PINEA is a luxurious complex of three apartment and hotel buildings located on the first coastline. These are also year-round guests interested in high-quality commercial, service and gastronomic offers. The expected target number of guests in the facility is approximately 1,100 people.

PINEA Resort is located:
9 commercial and service premises
Year-round luxury apartments in 2 finishing standards to choose from
spa condo hotel
PINEA also has a swimming pool complex, a luxurious SPA and physiotherapy rooms.

The investment is located in the western part of the Polish coast, in a small, densely covered with pine forest, Pobierowo. This extraordinary place boasts crystal clear air, beautiful beaches and extraordinary recreational areas.

PINEA is an excellent investment - a safe capital investment ensuring regular rental profits. The unique advantages of the location combined with the year-round service offer and the presence of a Hilton hotel in the complex guarantee an increase in the investment value in the long run. Purchasing a premises in PINEA also means the possibility of obtaining a full VAT refund and deducting the costs of its maintenance from income tax.

Please feel free to contact me:

Agnieszka Sibila
+48 690 255 555
or
+48 796 186 111

-
The description of the offer included on the website is prepared on the basis of an inspection of the property and information obtained from the owner, may be updated and does not constitute an offer specified in Art. 66 et seq. of the Civil Code

Informacje dodatkowe

Rok budowy
2022
Media
prąd, internet, kanalizacja, woda
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od SAGA HOME ART Agnieszka Sibila

Kontakt