Idź do strony głównej
Lokal użytkowy na sprzedaż
Rynek wtórny
małopolskie
chrzanowski
Libiąż
Libiąż
Lokal użytkowy, 16,05 m², Libiąż
Lokal użytkowy, 16,05 m², Libiąż

Lokal użytkowy, 16,05 m², Libiąż

13 100 000 zł
Libiąż, Libiąż, chrzanowski, małopolskie
816 199 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
16,05 m²
Przeznaczenie
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Nieruchomości obejmują działki gruntu numer 1214/16, 1214/34, 1214/28, 1214/31, 1214/35, 1214/32, 1214/36, 1214/37, 1214/40, 1214/24, 1214/26, 948/2, 951/2, 1218/5, 1266/18, 948/20 o łącznej powierzchni 16,0478 ha oraz udział 2/3 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1214/41. Nieruchomości położone są w Libiążu przy ul. Paprociej i stanowią teren poprzemysłowy byłego Ruchu II KWK „Janina”. Nieruchomości stanowią zwarty kompleks o nieregularnym kształcie. Najbliższe otoczenie od strony północnej i zachodniej stanowią tereny zalesione oraz linia kolejowa, od strony wschodniej zakład produkcyjny Thermoplast Permanent Development S.A (producent profili z tworzyw sztucznych) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a od strony południowej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny podmokłe i nieużytki. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Paprociej. Droga wojewódzka nr 780 w odległości ok. 1,7 km, centrum administracyjne miasta w odległości 4 km, autostrada A4 w odległości ok. 15 km. Na przedmiotowym terenie w obrębie działek nr 1214/26 i 1214/35 położony jest budynek warsztatowo - magazynowy („skórowni warkas” i „pomostu i bufetu”) oraz wiata stalowa, które są obecnie wydzierżawiane. Na działce numer 1214/36 znajduje się budynek byłej stacji transformatorowo rozdzielczej stanowiący pustostan, oraz trzy budowle górnicze stanowiące własność Tauron Wydobycie S.A., dozorowane przez Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, obejmujące nieczynny szyb przykryty płytą sarkofagową, zabezpieczającą rurę szybową byłego szybu Janina V, pochylnia upadowa wydobywcza i pochylnia upadowa wentylacyjna, każda z osobna ogrodzona. Nabywca zostanie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Tauron Wydobycie S.A. nieodpłatnego prawa użytkowania obciążającego całą sprzedawaną działkę numer 1214/36. W środkowej części kompleksu poprzemysłowego znajdują się dwie działki oznaczone numerami 1214/13 i 1214/11 stanowiące własność osób trzecich, nieposiadające dostępu do drogi publicznej. Część południowa sprzedawanego kompleksu stanowi teren porośnięty drzewami i krzewami. Na działce nr 1214/32 zlokalizowany jest osadnik wód obciekowych (nr inw. 104/420029), w którym znajduje się muł węglowy w ilości ok. 2.150 Mg i wartości opałowej w stanie roboczym śr. 10.900 kJ/kg oraz budynek byłej pompowni przy osadniku wód. Estakada kablowa o konstrukcji stalowej, nr inw. 223/420115 znajduje się w części na działkach stanowiących przedmiot sprzedaży numer 1214/36, 1214/37, 1214/38, a w części na działkach stanowiących własność Gminy Libiąż (nr 1214/44) Thermoplast Permanent Development S.A. (numer 1214/22 i 951/5) oraz stanowiących współwłasność Thermoplast Permanent Development S.A. i SRK S.A (numer 1214/41). Działka nr 1266/18 o powierzchni 2,0663 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako 1ZL - tereny lasów. W obrębie działki numer 1214/35 są posadowione garaże blaszane stanowiące własność dzierżawcy terenu. W obrębie nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży mogą występować elementy niezlikwidowanej podziemnej infrastruktury technicznej i konstrukcji fundamentów. Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowe nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XLIII/331/2022 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 04.11.2022r. oraz w niewielkim stopniu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29.04.2022r. Działki objęte niniejszym wnioskiem są położone na terenach oznaczonych jako: 1PU - tereny obiektów produkcyjnych, usług, składów, 1ZL - tereny lasów, 1,2KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 14U1 - tereny zabudowy usługowej i nieuciążliwej produkcji. Ponadto fragment działki nr 1214/24 o powierzchni ok. 1200 m2 leży poza teren objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr III/20/2018 z dnia 30.11.2018 r. znajduje się na terenie oznaczonym jako PU - obszary działalności produkcyjno-usługowej, składów i magazynów.

Budynek przemysłowy (budynek stacji transformatorowo - rozdzielczej GST-2): budynek wolnostojący o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej.


 • Powierzchnia użytkowa - 1162,43 m2

 • Powierzchnia zabudowy - 636 m2

 • Kubatura - 7165,95 m3

 • Liczba kondygnacji - 2

 • Rok budowy - 1988

 • Materiał - murowana

Budynek przemysłowy (budynek skórowni Warkas): budynek w zabudowie zwartej wzniesiony w technologi tradycyjnej, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezowa


 • Powierzchnia użytkowa - 149,66 m2

 • Powierzchnia zabudowy - 237 m2

 • Kubatura - 892,17 m3

 • Liczba kondygnacji - 1

 • Rok budowy - 1988


Budynek użytkowy (Budynek pomostu i bufetu "Chełmek" (stołówka): budynek w zabudowie zwartej wzniesiony w technologi tradycyjnej, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezowa.


 • Powierzchnia użytkowa - 123,66 m2

 • Powierzchnia zabudowy - 145 m2

 • Kubatura - 745 m3

 • Liczba kondygnacji - 1

 • Rok budowy - 1988

 • Materiał - murowana

Budynek przemysłowy (budynek stróżówki): budynek wolnostojący o konstrukcji stalowej. dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezowa:


 • Powierzchnia użytkowa - 7,40 m2

 • Powierzchnia zabudowy - 9 m2

 • Kubatura - 27,93 m3

 • Liczba kondygnacji - 1

 • Rok budowy - 1992

 • Materiał - stalowa

Budynek przemysłowy (budynek pompowni przy osadniku wód zrzutowych): budynek wolnostojący wzniesiony w technologi tradycyjnej w części naziemnej murowany z cegły w części podziemnej żelbetowy. Dach o konstrukcji stalowej, pokryty papą na lepiku.


 • Powierzchnia użytkowa - 77,28 m2

 • Powierzchnia zabudowy - 43 m2

 • Kubatura - 488,44 m3

 • Liczba kondygnacji - 1

 • Rok budowy - 1992

 • Materiał - murowana

Budynek przemysłowy (budynek byłej rozdzielni): budynek wolnostojący z elementów prefabrykowanych na płycie żelbetowej.


 • Powierzchnia zabudowy - 33 m2

 • Kubatura - 28 m3

 • Liczba kondygnacji - 1

 • Rok budowy - lata 80

 • Materiał - żelbetowa

Budynek przemysłowy (wiata)


 • Powierzchnia zabudowy - 59 m2

 • Rok budowy - 1988

 • Materiał - stalowa


Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

 • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
 • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od NEXTHOUSE sp. z o.o.

Kontakt