Idź do strony głównej
Hala/Magazyn na sprzedaż
Rynek wtórny
lubuskie
Zielona Góra
Centrum
Hala Produkcyjno – Magazynowa
Hala Produkcyjno – Magazynowa

Hala Produkcyjno – Magazynowa

14 200 000 zł
Centrum, Zielona Góra, lubuskie
1 173 zł/m²

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
12 103 m²
Przeznaczenie
Konstrukcja
Wysokość
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Hala produkcyjno-magazynowa, położona w zielonogórskiej strefie przemysłowej.
Obiekt składa się z czterech naw o wymiarach 169m x 18m i wysokości liczonej do pasa dolnego dźwigarów konstrukcji stropodachu - 7,2 m. Konstrukcja hali żelbetowa (słupy, dźwigary, pokrycie stropodachu, obudowa i część ścian wewnętrznych, belki podsuwnicowe) Doświetla ścienne i dachowe o konstrukcji metalowej. Wzdłuż każdej z naw poprowadzone są belki podsuwnicowe, na których zamontowano 11 suwnic o nośnościach 5T, 8T, 12,5T i jedna 20T. W hali znajdują się także liczne urządzenia i maszyny oraz stanowiska do produkcji konstrukcji stalowych (śrutownica, malarnia, prasy itp.). Przy północnej ścianie hali znajduje się rampa wyładowcza. Do każdej z czterech naw dostęp prowadzi poprzez bramy metalowe, ulokowane na ścianie szczytowej w tym dwie bramy segmentowe o wysokości 7m. Dodatkowo do skrajnych naw dojazd prowadzi poprzez bramy w ścianach bocznych, przy ich wschodnim końcu.
W obrębie naw hali wydzielono pomieszczenia techniczne, kantory dla obsługi i pracowników a także pomieszczenia biurowe i socjalne o łącznej powierzchni 428 m2.
W dobudowanym budynku biurowym znajdują się pomieszczenia łaźni dla pracowników, stołówka i pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 470m2.
W hali znajdują się instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, sprężonego powietrza, gazów technicznych, grzewcze z nagrzewnicami nadmuchowymi zasilanymi z kotłowni olejowej.
Moc przyłączeniowa przyłącza elektrycznego 350 kW (możliwe 400kW)
Teren przyległy do hali jest w większości utwardzony. Grunt pod budynkiem w użytkowaniu wieczystym od SP. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Hala jest obecnie wynajęta z umową do końca 2025r.


Production and warehouse hall, located in the Zielona Góra industrial zone.
The facility consists of four aisles with dimensions of 169m x 18m and a height of 7.2 m calculated to the lower belt of the girders of the flat roof structure. The hall's reinforced concrete structure (columns, girders, ceiling cover, cladding and part of the internal walls, crane beams) Wall and roof lights of metal construction. Along each aisle are crane beams on which 11 cranes of 5T, 8T, 12.5T, and one 20T capacity are mounted. The hall also contains several machines and equipment, as well as workstations for the production of steel structures (shot blasting machine, paint shop, presses, etc.). There is an unloading ramp at the north wall of the hall. Access to each of the four aisles is via metal gates located on the gable wall, including two 7m high sectional gates. In addition, the outer aisles are accessed via gates in the side walls at their eastern end.
Within the aisles of the hall, there are technical rooms, service and staff quarters as well as office and staff rooms with a total area of 428 m2.
The annexed office building houses the staff bathrooms, canteen, and offices, with a total area of 470m2.
The hall has electrical installations for power and lighting, compressed air, industrial gases, and heating with blow heaters supplied from an oil-fired boiler room.
Electrical connection power 350 kW (possibly 400 kW).
The area adjacent to the hall is mostly paved. Land under the building in perpetual usufruct from SP. VAT at the rate applicable on the date of sale should be added to the quoted price.

The hall is currently leased with a contract until the end of 2025.

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia biurowe
brak informacji
Zaplecze socjalne
brak informacji
Parking
brak informacji
Rampa
brak informacji
Ogrzewanie
brak informacji
Posadzka
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Ogrodzenie
brak informacji
Dojazd
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Avenue Estate Sp. z o.o.

Kontakt