Idź do strony głównej
NOWY DOM
NOWY DOM
Pełna oferta
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
giżycki
Giżycko - gmina wiejska
Kożuchy Wielkie
Działki Kożuchy Wielkie!
Działki Kożuchy Wielkie!

Działki Kożuchy Wielkie!

120 000 zł
Kożuchy Wielkie, Giżycko, giżycki, warmińsko-mazurskie
43 zł/m²

Obsługa zdalna

Wirtualny spacer

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2797 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka rolno-budowlana o powierzchni 0,2797ha, położona w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie.

Działka w kształcie przybliżonym do prostokąta, o płaskim ukształtowaniu.

Media:


 • prąd - na działce sąsiadującej,

 • woda – przyłącze do sieci gminnej na warunkach zarządcy sieci,

 • gaz – własna butla,

 • kanalizacja – przydomowa oczyszczalnia ścieków.


Dla każdej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:


 • Projektowana funkcja zabudowy- mieszkaniowa

 • Ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego pojedynczego budynku mieszkalnego:
 • - powierzchnia zabudowy- do 165,0 m2

  - szerokość elewacji frontowej- do 17 m

  - maksymalna ilość kondygnacji- do 2 kondygnacji nadziemnych (parter+ poddasze użytkowe)

  - maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu- do 9,0 m,

  - geometria dachu- dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych – do 45 stopni

  - materiał pokrycia dachu- dachówka;

  c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:

  - maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy sześciu projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku)- 7%

  - nieprzekraczająca ;linia zabudowy- zgodnie z załącznikiem graficznym,

  d) zasady podziału terenu:

  -minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 1000,0 m2

  -dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do nowowydzielonych działek budowlanych o minimalnej szerokości 8,0 m,

  e) obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

  f) inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 290 z poźn. Zm.),

  g) projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych oraz zawierać pozytywne opinie organów opiniujących i uzgadniających.

  h) inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uzgodnić ochronę urządzeń melioracji oraz przestrzegać przepisów Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz 469 z poźn. Zm. );

  Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

  a) zapotrzebowanie na energię elektryczną- przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci,

  b) zaopatrzenie na wodę- przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,

  c) sposób odprowadzania ścieków sanitarnych- do przydomowej oczyszczalni ścieków,

  d) odprowadzanie wód opadowych- do kanalizacji deszczowej

  e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów- zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

  f) zapotrzebowanie na energię cieplną- indywidualne (własna kotłownia)

  g) zaopatrzenie na gaz- nie dotyczy

  h) obsługa komunikacyjna- dostęp do drogi publicznej gminnej Nr 129024N ( dz. Nr 256/1) poprzez nowo wydzieloną drogę wewnętrzną

  Projektowany budynek mieszkalny:


  • Funkcja terenu w obszarze analizowanym- tereny rolnicze, zabudowa mieszkaniowa

  • Linia zabudowy wynosi od 2,0 m do 5,00 m

  • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki (terenu) wynosi od 9% do 35%

  • Ilość kondygnacji- do 2 kondygnacji nadziemnych

  • Geometria dachów- dachy jedno-, dwuspadowe

  • Kąt nachylenia połaci dachowych- do 45 stopni

  • Szerokość elewacji frontowej wynosi od 7,0 m do 18,0 m

  • Materiał pokrycia dachu- dachówka, blachodachówka

  • Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane.


  Istnieje także możliwość zakupu innych działek z kompleksu. Dla wszystkich działek wydane są tożsame warunki zabudowy jak dla wyżej opisywanej działki.

  DZIAŁKA NR 1

  - powierzchnia 2,797 arów

  CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

  DZIAŁKA NR 2

  - powierzchnia 22770m2

  CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

  DZIAŁKA NR 3

  - powierzchnia 2530m2

  CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

  DZIAŁKA NR 4

  - powierzchnia 2217m2

  CENA: 120 000ZŁ DO NEGOCJACJI!

  DZIAŁKA NR 5

  Powierzchnia 2235m2


  CENA: 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI!

  DZIAŁKA NR 6

  Powierzchnia 2227m2

  CENA: 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI!

  Link do wirtualnej wizyty:

  Do wszystkich działek przynależy udział w działce stanowiącą drogę wewnętrzną, przez którą jest zapewniony dostęp drogi publicznej.

  Działki 2,3,4,5,6 w kształcie przybliżonym do prostokąta, działka nr 1 w kształcie zbliżonym do prostokąta z wydłużonym górnym rogiem.

  DO GIŻYCKA JEST ZALEDWIE 7 KM.

  Bardzo urokliwa okolica. Nieruchomość położona z dala od miejskiego zgiełku stwarza świetne warunki do wypoczynku.

  W odległości około 1,5km jezioro Mewo, 2,5km jezioro Kruklin.

  Jezioro Mewa– malowniczy zbiornik, którego powierzchnia osiąga blisko 9 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 121,0 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 0,3 m, natomiast głębokość maksymalna 0,7 m. Występują tu pływające wyspy. Jezioro połączone jest strumieniem z Jeziorem Kruklin, z którego woda odpływa przez Sapinę. Jezioro Mewa wchodzi w skład ornitologicznego rezerwatu Jezioro Kożuchy o powierzchni 28,16 ha. Jezioro - rezerwat położone jest w pobliżu wsi Kożuchy Wielkie.

  Jezioro Kruklin - to mazurskie jezioro jest jednym z bardziej malowniczych akwenów na tym terenie. Nieregularny kształt z wieloma zatokami i półwyspami, a także ukryte pomiędzy gęstymi trzcinowymi płyciznami wcięcia dają schronienie wielu gatunkom ryb. Pięć sporych wysp rozmieszczonych na jeziorze to ostoje wielu rzadkich gatunków ptaków. Jezioro ma powierzchnię 450 hektarów, a jego długość to prawie 6 kilometrów. We wschodniej części akwenu znajduje się ujście niewielkiej rzeczki, Sapiny Górnej. W północnej części znajduje się wiele pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych z licznymi pomostami, daleko wychodzącymi w wodę. To także miejsce gnieżdżenia się jednego z większych w Polsce stad kormoranów, które znalazły dogodne warunki do życia na tutejszych wyspach.

  WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!

  Zapraszam serdecznie, tel. 517-520-191,

  więcej na .

  11-500 Giżycko, ul. Białostocka 52A
  Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Biuro Nieruchomości Nowy Dom (licencja nr: 12752)

  Informacje dodatkowe

  Ogrodzenie
  nie
  Media
  brak informacji
  Dojazd
  asfaltowy
  Okolica
  brak informacji

  Mapa

  Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

  Naszym partnerem jest
  Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Więcej ogłoszeń od NOWY DOM

  Kontakt