Idź do strony głównej
Alternatywne Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.
Alternatywne Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.
Pełna oferta
Działka na sprzedaż
lubelskie
łęczyński
Puchaczów
Puchaczów
Działka w Puchaczów gm. Puchaczów ul. Bogdanowicza
Działka w Puchaczów gm. Puchaczów ul. Bogdanowicza

Działka w Puchaczów gm. Puchaczów ul. Bogdanowicza

169 000 zł
ul. Kazimierza Bogdanowicza, Puchaczów, Puchaczów, łęczyński, lubelskie
46 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
3650 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
23,3 x 103
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


Przedstawiam Państwu ofertę atrakcyjnej, ustawnej działki budowlanej położonej w malowniczej i spokojnej miejscowości Puchaczów, przy ul. Bogdanowicza. Miejsce to oferuje nie tylko doskonałe warunki do budowy wymarzonego domu, ale także świetne usytuowanie w pierwszej linii zabudowy z widokiem na kanał Wieprz-Krzna.

Nieruchomość o imponującej powierzchni 3650 mkw. daje ogromne możliwości projektowania i zagospodarowania terenu zgodnie z własnymi potrzebami. Położona jest na spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych. To gwarantuje prywatność i dostęp do pięknych widoków. Na tyle działki przepływa malowniczy kanał Wieprz-Krzna, co dodaje uroku temu miejscu i tworzy unikalny mikroklimat. W pobliżu znajduje się las, co stanowi idealne miejsce do spacerów, biegania czy obcowania z naturą.

W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się sklepy, szkoła podstawowa, stacja paliw, punkty usługowe a także klub sportowy, Kościół i przystanek. Nieruchomość oddalona jest niecałe 8 km od miasta Łęczna, natomiast do Lublina dojadą Państwo w niespełna 35 minut.

Media dostępne na działce:

- woda (na działce)

- prąd (w ulicy)

- gaz (w ulicy)

- kanalizacja (miejska)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową (PU 46RM) z dopuszczeniem realizacji dodatkowych budynków mieszkalnych na działkach siedliskowych (bez gwarancji planistycznej standardu właściwego dla terenów zabudowy mieszkaniowej).

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się minimalną wielkość działki zagrodowej na 1500m2 (-15%), przy czym podziały działek dokonane w oparciu o wcześniej obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy zachowują swoją ważność pomimo, że mogą nie odpowiadać kryteriom podziałowym ustalonym w niniejszym planie,

- realizacja nowych obiektów budowlanych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy,

- minimalną szerokość frontu działki – ustala się na 18m,

- wielkość powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki,

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce 30%,

- poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 1,0m od poziomu terenu przy wejściu,

- maksymalna wysokość budynku liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia – ustala się na 12m,

- forma zabudowy wolnostojąca o wysokości do III kondygnacji, przy czym III kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, pokrycie obiektów budowlanych dachami o symetrycznym nachyleniu połaci na „korpusie” głównym obiektów (nie dotyczy to tymczasowych obiektów - budowlanych),

- maksymalny procent spadku dachu do 45 stopni.

- wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od wielkości programu użytkowego (1 miejsce parkingowe / na 1 mieszkanie lub 20m2 pow. usługowej) oraz placu manewrowego dla przewidywanego transportu samochodowego, w granicach własnych posesji,

- powyższe zasady powinny być również stosowane przy adaptacji, modernizacji i przebudowie istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także przy projektowaniu obiektów usługowych.

Na danym terenie dopuszcza się:

- przejście przez teren sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi obszaru (deszczownie, energia elektryczna itp.),

- doinwestowanie poszczególnych istniejących działek zagrodowych o brakujące elementy zagospodarowania (garaże, budynki gospodarcze),

- wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu,

- realizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarstw ogrodniczych (szklarnie, urządzenia techniczne, pomieszczenia składowe),

- adaptację budynków mieszkalnych opuszczonych przez rolników na budynki rekreacji indywidualnej (letniskowej).

- indywidualne ujęcia wody

- lokalizację na terenie działek zagrodowych usług bytowych dla obsługi mieszkańców o uciążliwości mieszczącej się w granicach posesji, przy czym przez pojęcie usługi należy rozumieć usługi nieuciążliwe (nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz niekłopotliwe w relacjach sąsiedzkich), przy czym zakazuje się obsługę komunikacyjną nowej funkcji usług bytowych z drogi krajowej klasy głównej ruchu przyśpieszonego nr 82,

- przekształcanie siedlisk rolniczych na zabudowę letniskową.

Na danym terenie wyklucza się:

- lokalizację na terenie zabudowy zagrodowej ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska,

- lokalizację funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących

- uciążliwości wykraczające poza granice terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.

Uwzględnia się okresowy regres przydatności obszaru do rozwoju funkcji rekreacyjnej wywołany ujemnymi skutkami działalności górniczej. Dotyczy to również obrzeży terenu górniczego oraz pośrednio doliny rzeki Świnki. Na wypadek wystąpienia w tych rejonach popytu na usługi rekreacyjne zakłada się możliwość uzupełnienia osadnictwa wiejskiego o funkcje letniskowe i ogólnoturystyczne.

Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach RM nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały, na obszarze których są one położone.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura:

Opiekun oferty: Krzysztof Duma

Telefon: 885 186 730

E-mail:

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5

20-807 Lublin

Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Alternatywne Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.

Kontakt