Idź do strony głównej
Freedom Nieruchomości Rzeszów
Freedom Nieruchomości Rzeszów
Pełna oferta
Działka na sprzedaż
podkarpackie
niżański
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Działka przemysłowa ponad 6,5 Ha Podkarpaciu.
Działka przemysłowa ponad 6,5 Ha Podkarpaciu.

Działka przemysłowa ponad 6,5 Ha Podkarpaciu.

6 850 000 zł
ul. ks. Augustyna Kordeckiego, Rudnik nad Sanem, Rudnik nad Sanem, niżański, podkarpackie
104 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
65 569 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Do sprzedaży obiekt przemysłowy, nieruchomość o powierzchni ponad 6,5 ha na Podkarpaciu, w Rudniku nad Sanem.

Zalety Nieruchomości:

Budynki Produkcyjne i Magazyny : Przemyślane rozplanowanie terenu obejmuje obszerne budynki produkcyjne i magazyny, ułatwiające efektywną produkcję i obsługę klienta. Powierzchnia budynków wynosi 3600m2.

Dobra Izolacja od obszarów mieszkalnych: Idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych - oddzielenie od obszarów mieszkalnych dla zminimalizowania ewentualnych uciążliwości.

Możliwość Rozbudowy: Dodatkowym atutem nieruchomości jest możliwość zbudowania nowych budynków, w tym hal czy magazynów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i rozwoju przedsiębiorstwa.

Własna Bocznica Kolejowa: Niezrównane udogodnienie dla logistyki i transportu, umożliwiające efektywny przewóz surowców i gotowych produktów.

Własna Stacja Transformatorowa: Bezpieczne i niezależne źródło energii, dostosowane do potrzeb przemysłowych.

Infrastruktura Dla Biznesu: Znajdujące się na terenie nieruchomości budynki biurowo-socjalne o łącznej powierzchni 370m2, zapewniają komfortowe warunki pracy dla personelu.

Lokalizacja: Zaledwie 9 km od trasy S19, zapewniając szybki dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych.

Korzystne Warunki Inwestycyjne: Dużym atutem miasta Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu jest bardzo dobre i elastyczne podejście lokalnych władz do potencjalnych inwestorów. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy istnieje możliwość negocjacji zwolnień z podatku i opłat lokalnych.

Zainwestuj w przyszłość swojego biznesu na Podkarpaciu. Nie przegap tej niezwykłej okazji.


Potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz skorzystać z naszej fachowej porady? Skontaktuj się telefonicznie i umów się na osobistą prezentację.

Oferta dostępna wyłącznie w naszym biurze Freedom Nieruchomości.


Opiekun oferty - Artur Grzych
Telefon - 791 124 000
E-mail -

Industrial facility for sale, real estate with an area of over 6.5 ha in Podkarpacie, in Rudnik nad Sanem.

Advantages of Real Estate:

Production Buildings and Warehouses: Well-thought-out site layout includes spacious production buildings and warehouses, facilitating efficient production and customer service. The area of the buildings is 3,600 m2.

Good Isolation from residential areas: An ideal solution for manufacturing companies - separation from residential areas to minimize possible nuisances.

Possibility of expansion: An additional advantage of the property is the possibility of building new buildings, including halls or warehouses, tailored to the individual needs and development of the company.


Own Railway Siding: An unrivaled convenience for logistics and transport, enabling the efficient transport of raw materials and finished products.

Own Transformer Station: A safe and independent source of energy, adapted to industrial needs.

Infrastructure for Business: Office and social buildings located on the property with a total area of 370 m2 provide comfortable working conditions for staff.

Location: Just 9 km from the S19 route, providing quick access to main communication routes.

Favorable Investment Conditions: A great advantage of the town of Rudnik nad Sanem in Podkarpacie is the very good and flexible approach of the local authorities to potential investors. In the case of creating new jobs, it is possible to negotiate tax and local fee exemptions.

Invest in the future of your business in Podkarpacie. Don't miss this unique opportunity.


Do you need additional information or want to take advantage of our professional advice? Contact us by phone and arrange a personal presentation.

Offer available only in our Freedom Nieruchomości office.


Offer supervisor - Artur Grzych
Phone - 791 124 000
E-mail -

Продається промисловий об'єкт, нерухомість площею понад 6,5 га на Підкарпатті, в Рудник над Санем.

Переваги нерухомості:

Виробничі будівлі та склади: добре продумане планування території включає просторі виробничі будівлі та склади, що сприяє ефективному виробництву та обслуговуванню клієнтів. Площа будівель 3600 м2.

Хороша ізоляція від житлових районів: ідеальне рішення для виробничих компаній - відокремлення від житлових районів для мінімізації можливих неприємностей.

Можливість розширення: Додатковою перевагою нерухомості є можливість будівництва нових будівель, включаючи зали або склади, з урахуванням індивідуальних потреб і розвитку компанії.

Власна залізнична смуга: неперевершена зручність для логістики та транспорту, що забезпечує ефективне транспортування сировини та готової продукції.

Власна ТП: безпечне та незалежне джерело енергії, адаптоване до потреб промисловості.

Інфраструктура для бізнесу: розташовані на території офісні та соціальні будівлі, загальною площею 370 м2, створюють комфортні умови для роботи персоналу.

Розташування: Всього 9 км від траси S19, що забезпечує швидкий доступ до основних шляхів сполучення.

Вигідні умови для інвестування: Великою перевагою міста Руднік над Санем на Підкарпатті є дуже хороший і гнучкий підхід місцевої влади до потенційних інвесторів. У разі створення нових робочих місць можлива домовленість про звільнення від сплати податків та місцевих зборів.

Інвестуйте в майбутнє свого бізнесу на Підкарпатті. Не пропустіть цю унікальну можливість.


Вам потрібна додаткова інформація чи ви хочете скористатися нашою професійною консультацією? Зв'яжіться з нами по телефону та домовтеся про персональну презентацію.

Пропозиція доступна лише в нашому офісі Freedom Nieruchomości.


Керівник пропозиції - Артур Гржих
Телефон - 791 124 000
Електронна пошта -

"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, gaz, kanalizacja, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Freedom Nieruchomości Rzeszów

Kontakt