Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
mazowieckie
wołomiński
Marki
Działka Marki - Nowa Cena
Działka Marki - Nowa Cena

Działka Marki - Nowa Cena

576 000 zł
Marki, wołomiński, mazowieckie
1 000 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
576 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
Wymiary
23.00x25.00
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Nowa niższa cena Zapraszamy

Działka Marki okolice ul Szpitalnej i Ząbkowskiej 

wymiary działki : 23 na 25 
wszystkie media przy granicy działki: woda, pąd, gaz, kanalizacja 
do działki prowadzi prywatna droga wewnętrzna, cicha zamknięta uliczka która zapewnia kameralność 


 Plan Zagospodarowania dla działki 
1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy zachowaniu zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania ustalonych dla terenu, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż:
- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 450 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, z zastrzeżeniem lit. c,
c) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni mniejszej niż określona w lit. b dla powiększenia sąsiedniej działki budowlanej,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
e) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków lub ich części znajdujących się poza określonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
f) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budynków poza określonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
g) budynki gospodarcze, garażowe, garażowo-gospodarcze mogą być realizowane w formie wolnostojącej na zapleczu działki budowlanej lub dobudowane do istniejących budynków,
h) ukształtowanie połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 15° do 45°,
i) maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 12 m za wyjątkiem:
- budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych o wysokości nie większej niż 6 m,
- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości nie większej niż 15 m,
- obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej o wysokości nie większej niż 25 m,
j) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej,
k) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,
l) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8 dla działki budowlanej,
m) minimalna intensywność zabudowy - 0,1 dla działki budowlanej,
4) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu,
5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki nie mniejsza niż:
- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 450 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 300 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
b) minimalna szerokość frontu działki nie mniejsza niż:
- 15m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 7 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,


Zapraszamy do kontaktu

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
brak informacji
Media
woda, gaz, prąd, kanalizacja
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Art-Dom Grażyna Kozłowska

Kontakt