Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
zachodniopomorskie
szczecinecki
Krosino
Dworcowa
Działka budowlana na wsi ok. 60 km od morza i Miel

Działka budowlana na wsi ok. 60 km od morza i Miel

39 000 zł
Dworcowa, Krosino, szczecinecki, zachodniopomorskie
Działka budowlana na wsi ok. 60 km od morza i Miel

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
900 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 585 ZŁ MIESIĘCZNIE !!

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !

Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

Działka nr 248/3 w miejscowości Krosino gm. Grzmiąca

Zalety działki:

- na kolonii wsi z dobrą komunikacją,

- w pobliżu dużych obszarów leśnych,

- przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, energia napowietrzna;

- decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego.

W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:

- powierzchnia zabudowy - do 180,0 m2

- szerokość elewacji frontowej budynku - do 15,0 m,

- wysokość górnej elewacji frontowej budynku, do okapu lub gzymsu - do 4,5 m,

- wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 8,0 m,

- maksymalna liczba kondygnacji budynku - II nadziemne,

- dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego, - ograniczyć do minimum zabudowę działki pozostawiając co najmniej 30 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

- geometria dachu budynku dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10o do 45o,

- pokrycie dachu inwestycji dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówką, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem dachówkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich,

- stanowiska postojowe - minimum 1 stanowisko postojowe,

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w energię eklektyczną - z projektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej,

- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła,

- zaopatrzenie w wodę - z projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych - do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca działka przeznaczona jest jako MN - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

Klasy gruntów: grunty rolne RV;

Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi.

Odległość: - ok. 9 km od Grzmiącej.
- ok. 60 km od Bałtyku (Mielno);


Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

– minimalny wkład własny – 10%;

– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;

– spłata w ratach miesięcznych lub innych;

– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);

– bez sprawdzania zdolności kredytowej;

– zabezpieczenie – tylko hipoteka.

GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

media

  • prąd
  • kanalizacja

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, szczecinecki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od POMORSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, biura Szczecinek oraz Borne Sulinowo