Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
lubelskie
lubelski
Niemce
Nasutów
Działka budowlana 30 ar Nasutów
Działka budowlana 30 ar Nasutów

Działka budowlana 30 ar Nasutów

265 000 zł
Nasutów, Niemce, lubelski, lubelskie
88 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
3000 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
pod miastem
Wymiary
20.00x150.00
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Do sprzedania działka położona w miejscowości Nasutów na terenie gminy Niemce, o powierzchni 3000 m2.

Wymiary działki w przybliżeniu: 20 m x 150 m.

Wjazd na działkę z drogi głównej asfaltowej.

Zgodnie z MPZP działka położona na terenie MR (Tereny zabudowy zagrodowej)

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

MR - zabudowa zagrodowa - o ustaleniach:

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR

2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 9 metrów,

d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

8) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;

9) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

10) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

MN - tereny zabudowy jednorodzinnej - o ustaleniach:

1) dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w granicach terenu MN;

2) minimalną szerokość nowowydzielanych działek ustala się na 18 metrów;

3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;

6) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu

Media:


prąd - na działce sąsiedniej


Lokalizacja: wokół zabudowa domów jednorodzinnych.

Zapraszam na prezentację

Rafał Grzegorczyk

510 311 630

::oferta eksportowana z programu mediaRent::

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
brak informacji
Media
szambo
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości KWADRAT

Kontakt