Vestrahouse

Vestrahouse

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
mazowieckie
żyrardowski
Krze Duże
LeśnaDziałka, 16 959 m², Krze Duże
Działka, 16 959 m², Krze Duże

Działka, 16 959 m², Krze Duże

3 100 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Krze Duże, żyrardowski, mazowieckie
183 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
16 959 m²
Typ działki
inna
Położenie
Wymiary
12,5 x 150 x 58 x 82 x 61,5 x 210
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


Do sprzedaży działka inwestycyjna o powierzchni ok. 17000 m2, położona w miejscowości Krze Duże, w okolicy Radziejowic i w pobliżu trasy Katowickiej, ok. 40 km od Centrum Warszawy. Działka jest przeznaczona pod usługi. Szczegółowe informacje dot. zagospodarowania przestrzennego dla tej działki określone zostały w uchwale:

Uchwała nr XX/108/2008r. Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice dla fragmentu miejscowości Krze Duże (obręb ewidencyjny Krze i Radziejowice Parcel.


Przeznaczenie terenu:
  • przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej w szczególności usług użyteczności publicznej z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi biurowymi i socjalnymi, garażami oraz urządzeniami ochrony przeciwpożarowej, terenami komunikacji, w tym parkingami, oraz infrastrukturą techniczną i urządzeniami ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych;

  • przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego typu hotel, motel, pensjonat, dopuszcza się o kanalizację w obrębie działki jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usługowy lub jako samodzielny budynek, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej możliwa po zrealizowaniu usług lub w trakcie realizacji usług, - zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową. • Zasady zagospodarowania:

  • w sąsiedztwie gazociągu zakaz wznoszenia budynków, sadzenia drzew oraz nie powinna być podejmowana działalność mogąca zagrażać trwałości gazociągu. • Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

  (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy):


  • Linie zabudowy, strefy zabudowy:

   • 20,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDS (zgodnie z rysunkiem planu);

   • 8,0 m od linii rozgraniczających dróg 1KDLp,1KDL;

   • 6,0 m od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu;

   • 5,0 m od linii rozgraniczającej teren 1KP/Z od linii rozgraniczającej teren 1U/MN linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

 • Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

  • do 35% powierzchni działki;

  • powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 35% pow. działki;

  • intensywność zabudowy – 0,90. • Wysokość budynków:

  • maksymalna ilość kondygnacji – 3;

  • maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy – 14,0 m;

  • maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru 0,80 m w stosunku do poziomu terenu. • Kształt dachów:

  • dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40 stopni;

  • kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 13 MPZP. • Ogrodzenia:

  • zakaz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów wypełniających

   przęsła, pozostałe ustalenia zgodnie z § 14 MPZP.
 • Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

  • minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 1500 m2. Ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych;

  • minimalne szerokości frontów nowo wydzielanych działek – 25,0 m. • Zasady i warunki podziałów:

  • dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem;

  • dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierunków przebiegu granic o kącie nachylenia granicy do linii rozgraniczających drogi 90 stopni ±25;

  • każda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, definicje dostępu do drogi publicznej określają przepisy odrębne.::DODATKOWE INFORMACJE
Prąd: w ulicy
Gaz: w ulicy
Woda: jest
Dojazd: asfalt
Położenie: obrzeża miasta
Wymiary działki [m]: 12,5 x 150 x 58 x 82 x 61,5 x 210
Zagosp. działki: niezagospodarowana
Ukształtowanie działki: lekko nachylona
Kształt działki: wielokąt
Ogrodzenie działki: brak
Warunki zabudowy: MPZP
Zabudowa działki: brak


::LINK DO STRONY

::KONTAKT DO AGENTA
Jerzy Michna
600355944

::DANE BIURA
Vestrahouse Sp. z o.o.
Gagarina 26/U4
00-754 Warszawa
604 730 833, 698 908 037

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Aneta Niemczak (licencja nr: 5461)

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Vestrahouse

Kontakt