Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
pomorskie
wejherowski
Choczewo
Kierzkowo
Działka, 1 300 m², Kierzkowo
Działka, 1 300 m², Kierzkowo

Działka, 1 300 m², Kierzkowo

150 000 zł
Kierzkowo, Choczewo, wejherowski, pomorskie
115 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1300 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
0.00x0.00
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Bardzo ładna działka budowlano- letniskowo-siedliskowa 7 km do plaży na obrzeżu wsi Kierzkowo z rozbudowanymi funkcjami pod turystykę. Dojazd bardzo dobry. Uzbrojenie - prąd i wodociąg.
W aktualnym planie zagospodarowania przeznaczona jest pod;
UT,L - teren zabudowy usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi, kempingi, pola namiotowe), usług sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113 WE WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 2 2. POWIERZCHNIA: 0,37ha 3. PRZEZNACZENIE TERENU: UT,L - teren zabudowy usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi, kempingi, pola namiotowe), usług sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami 4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 5.2 dopuszcza się maksymalnie 2 szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę, 5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9, 5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 6.1 linie zabudowy - zgodnie z przepisami, 6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%; dopuszcza się wspólne bilansowanie maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 70%; dopuszcza się wspólne bilansowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej działki z pozostałymi częściami działki położonymi w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4; dopuszcza się wspólne bilansowanie intensywności zabudowy działki z powierzchniami pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.5 wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m, 6.7 kształt dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m, 6.8 formy zabudowy - wolnostojące, 6.9 ilość budynków na działce - maksymalnie 1 budynek na każde rozpoczęte 1000m2 powierzchni działki; dopuszcza się dodatkowo realizację budynku gospodarczego lub garażu na każde rozpoczęte 1000m2 powierzchni działki, 6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku: a) dla hoteli i pensjonatów - 250m2, b) dla pozostałych - 180m2, 6.11 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200m²; dopuszcza się wspólne bilansowanie z pozostałymi powierzchniami części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.12 szerokość dojazdów: minimalnie 7m
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113 WE WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 3 2. POWIERZCHNIA: 0,57ha 3. PRZEZNACZENIE TERENU: RM - teren zabudowy zagrodowej w terenach rolnych 4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 5.2 dopuszcza się maksymalnie 2 szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę, 5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9, 5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 6.1 linie zabudowy: a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu, b) pozostałe - zgodnie z przepisami, 6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%; dopuszcza się wspólne bilansowanie maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni pozostałych części działki położonych w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 70%; dopuszcza się wspólne bilansowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej działki z pozostałymi częściami działki położonymi w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4; dopuszcza się wspólne bilansowanie intensywności zabudowy działki z powierzchniami pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.5 wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m, 6.7 kształt dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m, 6.8 formy zabudowy - wolnostojące, 6.9 szerokość dojazdów: minimalnie 7m

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od FORMAT

Kontakt