Idź do strony głównej
UNI ESTATES sp. z o.o.
UNI ESTATES sp. z o.o.
Pełna oferta
Działka na sprzedaż
małopolskie
krakowski
Czernichów
Zagacie
Czenichów/Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum
Czenichów/Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum

Czenichów/Zagacie-Działka Inwestycyjna/ Centrum

489 000 zł
Zagacie, Czernichów, krakowski, małopolskie
196 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2500 m²
Typ działki
inna
Położenie
Wymiary
56x50
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

OpisZapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży urokliwej nieruchomości gruntowej inwestycyjna dobrze skomunikowana przy drodze.

Idealnie sprawdzi się pod inwestycje -- pizzernia -- kawiarnia -- centrum kosmetyczne -- grunt daje bardzo duże możliwości zabudowy

Zapoznaj się z opisem i umów się na prezentację -wyjątkowa oferta !

DZIAŁKA 20 ARÓW


LOKALIZACJA:

ul. Jana III Sobieskiego
Gmina Czernichów ---obręb Zagacie
Powiat Krakowski

Nr działki -- 17

Identyfikator działki 120601_2.0012.17DZIAŁKA:
Oferowana na sprzedaż działka ma ok 2000 m2
Działka w planie zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie MNU
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługamiMedia:
+ Prąd: dostępny na działce.
+ Woda: dostępna w drodze.
- Gaz: brak.
+ Kanalizacja: dostępna w drodze.

STAN PRAWNY:
- UREGULOWANY


Tekst obowiązującej uchwały z Planu miejscowego-- Najważniejsze informacje :

1. Przeznaczenie:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu.

2. Zakazy:
Zabudowa szeregowa.
Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m².Infrastruktura telekomunikacyjna inna niż o nieznacznym oddziaływaniu.

3. Dopuszczenia:
Budynki gospodarcze i garażowe o powierzchni użytkowej do 50 m².Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Dojścia i dojazdy. Miejsca postojowe. Zieleń. Obiekty małej architektury. Ciągi piesze i rowerowe.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
Maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej.Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej.Maksymalna wysokość zabudowy: 9 m.Geometria dachów: dwu lub wielospadowe, z kątem nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°. Dopuszcza się kąt nachylenia od 20° do 45° dla zabudowy do 6 m wysokości.Gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 40 m.Wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,0.

5. Minimalna liczba miejsc do parkowania:
Mieszkania: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (wliczając garaż).Usługi handlowe: minimum 1 miejsce na każde 30 m² powierzchni sprzedaży, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Przychodnie, gabinety lekarskie: minimum 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.Inne usługi, rzemiosło: minimum 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, w tym co najmniej 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
700 m². Dopuszcza się mniejsze działki w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zapraszam do kontaktu i na prezentację nieruchomości .

W RAMACH SWOICH USŁUG:

Wyjaśniam klientom zagadnienia prawne
Pomagam uzyskać finansowanie nieruchomości

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.


Patryk Nowak
Doradca ds. Nieruchomości
I invite you to familiarize yourself with the offer for sale of a charming investment property, well connected by the road.

Read the description and arrange a presentation - a unique offer!

Plot of 20 ares


LOCATION:

street Jan III Sobieski
Czernichów commune ---Zagatie district
Krakow County

Plot number -- 17

Plot ID 120601_2.0012.17PLOT:
The plot offered for sale is approximately 2,000 m2
The plot in the spatial development plan is intended for MNU
Areas of single-family housing development with servicesMedia:
+ Electricity: available on the plot.
+ Water: available on the way.
- Gas: none.
+ Sewerage: available on the road.

LEGAL STATUS:
- REGULATED


Text of the applicable resolution from the Local Plan - The most important information:

1. Purpose:
Areas of single-family residential development and service development along with the necessary construction equipment and land development.

2. Prohibitions:
Terraced buildings.
Commercial facilities with a sales area exceeding 400 m². Telecommunications infrastructure other than with a minor impact.

3. Approvals:
Outbuildings and garages with a usable area of up to 50 m². Networks and technical infrastructure devices. Access and access routes. Parking spaces. Green. Small architecture objects. Pedestrian and bicycle paths.

4. Parameters and indicators of development and land development:
Maximum building area: 50% of the building plot area. Minimum share of biologically active area: 30% of the building plot area. Maximum building height: 9 m. Roof geometry: double or multi-slope, with a roof slope angle of 37° to 45°. An angle of inclination from 20° to 45° is allowed for buildings up to 6 m high. Dimensions of the building: projection of the building with extreme dimensions up to 40 m. Development intensity index: from 0.01 to 1.0.

5. Minimum number of parking spaces:
Apartments: at least 1 place for 1 apartment (including garage). Commercial services: at least 1 place for every 30 m² of sales area, including at least 1 place for vehicles with a parking card. Gastronomy: at least 1 place for every 10 consumption places, including at least 1 place for vehicles equipped with a parking card. Hotels, motels, guesthouses: at least 1 place for every 10 beds, including at least 1 place for vehicles equipped with a parking card. Clinics, medical offices: at least 1 place for every 50 m² of usable area, including at least 1 space for vehicles with a parking card. Other services, crafts: at least 1 place for every 50 m² of usable area, including at least 1 place for vehicles with a parking card.

6. Minimum area of newly allocated building plots:
700 m². Smaller plots are allowed to improve the development conditions of the adjacent property.

Please contact me for a presentation of the property.

AS PART OF YOUR SERVICES:

I explain legal issues to clients
I help you obtain real estate financing

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
woda, prąd, kanalizacja
Dojazd
asfaltowy, utwardzony
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od UNI ESTATES sp. z o.o.

Kontakt