Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Rokietnica
Rokietnica
Centrum ROKIETNICY | duża działka dla DEWELOPERA
Centrum ROKIETNICY | duża działka dla DEWELOPERA

Centrum ROKIETNICY | duża działka dla DEWELOPERA

1 259 000 zł
ul. Działkowa, Rokietnica, Rokietnica, poznański, wielkopolskie
241 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
5229 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
miasto
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Biuro nieruchomości zachęca do zapoznania się z ofertą sprzedaży dużej działki budowlanej położonej przy ul. Działkowej w miejscowości Rokietnica koło Poznania

W planie miejscowym działka oznaczona symbolem 13 MN przeznaczona pod zabudowę budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym (wyciąg z planu w dolnej części ogłoszenia)

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe składająca się łącznie z trzech działek geodezyjnych:

 • oznaczonej numerem 396/1 o powierzchni 633 m² - zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej około 50 m² (do remontu, rozbudowy lub wyburzenia - w zależności od potrzeb)
 • oznaczonej numerem 396/2 o powierzchni 2267 m² - niezabudowanej
 • oznaczonej numerem 395/1 o powierzchni 2329 m² - zabudowanej niewielkim budynkiem gospodarczym (do remontu, rozbudowy lub wyburzenia - w zależności od potrzeb)

Łączna powierzchni działek wynosi 5229 

Główne atuty działek:

 • doskonała lokalizacja, blisko centrum Rokietnicy i dworca PKP
 • szybki i wygodny dojazd do Poznania (S11 i 92)
 • możliwość podziału na mniejsze działki - przygotowana odpowiednia koncepcja
 • bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej
 • dostępne media: prąd, woda, kanalizacja, gaz, światłowód
 • księga wieczysta bez jakichkolwiek obciążeń

Cena sprzedaży: 
1.259.000,00 PLN 

Oferta na zasadach wyłączności - tylko u mnie

Bezpłatnie pomagam w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na zakup nieruchomości

Wyciąg z planu:

§ 24. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. W ramach zagospodarowania terenu:

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%;

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 20%, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 25% dla działek narożnych;

4) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 25%;

5) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy, w odległościach wskazanych na Rysunku Planu;

6) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległościach wskazanych na Rysunku Planu,

z zastrzeżeniem ust. 3, pkt. 4;

7) dopuszcza się zachowanie pozostałych odległości zabudowy budynkami według przepisów odrębnych.

8) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z wytłaczanych

elementów metalowych.

2. W ramach zabudowy:

1) dopuszcza się na jednej działce zabudowę nie więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym;

2) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe;

3) zakazuje się wykonywania podpiwniczeń;

4) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wynoszącej 9,00m;

5) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynków mieszkalnych

jednorodzinnych wolnostojących wynoszącej 16,00m;

6) nakazuje się krycie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dachami stromymi

dwuspadowymi, symetrycznymi, o obowiązującej poziomej kalenicy i kącie nachylenia połaci dachowejod 25º do 40º, z zastrzeżeniem pkt. 7;

7) dopuszcza się na terenie 9MN, 12MN 13MN i 14MN krycie budynków mieszkalnych jednorodzinnych

wolnostojących dachami płaskimi;

8) dopuszcza się zabudowę nie więcej niż jednym budynkiem gospodarczym, w tym pełniącym funkcję

garażu na jednej działce, przy czym budynek garażowy uznaje się za budynek gospodarczy;

9) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych;

10) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków gospodarczych wynoszącej 4,80m;

11) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynku gospodarczego

wynoszącej 7,00m;

12) dopuszcza się krycie budynków gospodarczych dachami płaskimi lub stromymi o kącie nachyleniapołaci dachowej od 25º do 40º, z zastrzeżeniem pkt. 13;

13) nakazuje się, w przypadku stosowania dachów stromych na budynkach gospodarczych, zachowanietakiej samej geometrii i kąta nachylenia połaci dachowej, jak dla projektowanego budynku mieszkalnegona danej działce lub istniejącego budynku mieszkalnego na danej działce, o ile spełnia on warunekgeometrii i kąta nachylenia połaci dachowej o jakim mowa w pkt. 6;

14) dopuszcza się wznoszenie budowli pełniących funkcję wiat garażowych, o łącznej powierzchni

nie przekraczającej 60m 2;

15) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości wiat garażowych wynoszącej 4,50m;

16) dopuszcza się krycie wiat garażowych dachami o dowolnej geometrii.

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie:

1) dopuszcza się remonty oraz renowacje;

2) dopuszcza się przebudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy;

3) dopuszcza się rozbudowę budynków pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu dozabudowy;

4) dopuszcza się przy zachowaniu przepisów odrębnych, remonty oraz renowacje, a także przebudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy, istniejących na terenie 14MN budynków lub ich części zlokalizowanych w całości lub częściowo poza wyznaczonymi liniami zabudowy.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, gaz, kanalizacja, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

 • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
 • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Filip Korzycki

Kontakt