Idź do strony głównej
Hala/Magazyn na sprzedaż
Rynek wtórny
wielkopolskie
ostrowski
Ostrów Wielkopolski
Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA
Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA

Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA

218 000 zł
ul. prof. Kaliny, Ostrów Wielkopolski, ostrowski, wielkopolskie
727 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
300 m²
Przeznaczenie
biurowe, produkcyjne
Konstrukcja
murowana
Wysokość
Stan wykończenia
do remontu
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Marek Gil

Kancelaria Komornicza nr I w Ostrowie Wielkopolskim

63-400 Ostrów Wielkopolski Partyzancka 26/3

tel. 625928296

GKm 99/23

                                     OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

                                                     w dniu 22.05.2024 o godzinie 09.00

Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 65 odbędzie się;

                                                                      DRUGA licytacja

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym parterowym i niepodpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej około 300m2, o pow. działki 685m2, oznaczonej numerem działki 76/1

położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Prof. Kaliny,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/000xxxxx/7

Suma oszacowania wynosi 327 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym rów wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne ustawy.

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia biurowe
tak
Zaplecze socjalne
tak
Parking
nieutwardzony
Rampa
brak informacji
Ogrzewanie
brak informacji
Posadzka
niepylna
Media
prąd, woda
Zabezpieczenia
teren zamknięty
Ogrodzenie
tak
Dojazd
asfaltowy

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.

Kontakt