Idź do strony głównej

B & F NIERUCHOMOŚCI S.ZYCH

Częstochowa, Jana Kilińskiego 102
Zgodnie z Wpisem do CEiDG ZPHU STANISŁAW ZYCH Dane podstawowe ImięSTANISŁAW NazwiskoZYCH Numer NIP5741276407 Numer REGON002756802 Firma przedsiębiorcyZPHU STANISŁAW ZYCH Dane kontaktowe Adres poczty elektronicznej- Adres strony internetowej- Dane adresowe Adres głównego miejsca wykonywania działalnościul. Kilińskiego 102, 42-218 Częstochowa, powiat Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalnościul. Strażacka 27 lok. 3, 42-263 Wrzosowa, Polska, powiat częstochowski, woj. ŚLĄSKIE al. Aleja Wolności 14, 42-217 Częstochowa, Polska, powiat Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE Adres do doręczeńul. Kilińskiego 102, 42-218 Częstochowa, powiat Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państwPolska Dane dodatkowe Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej1999-11-01 Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności- Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności- Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej- Data wykreślenia wpisu z rejestru- Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)26.70.Z, 30.92.Z, 32.50.Z, 46.90.Z, 47.53.Z, 47.65.Z, 47.78.Z, 47.89.Z, 47.91.Z,66.19.Z, 68.31.Z, 68.32.Z Małżeńska wspólność majątkowatak Status indywidualnej działalności gospodarczejAktywny Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca brak wpisów Zakazy brak wpisów Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego brak wpisów Pełnomocnicy przedsiębiorcy brak wpisów Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
  • 667
8lat na platformie Otodom
0miast
0nieruchomości na sprzedaż
0nieruchomości na wynajem
Aktualnie nie mamy aktywnych ogłoszeń w swojej ofercie

Polecane lokalizacje

Nieruchomości na sprzedaż

Otodom.pl

DOŁĄCZ DO NAS:

APLIKACJE MOBILNE:

  • Link do aplikacji w AppStore
  • Link do aplikacji w Google Play

© 2024 Otodom.pl, Grupa OLX sp. z o.o.

  • WARUNKI WSPÓŁPRACY
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI