Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej nieruchomosci?

Kupno nieruchomości, czy to mieszkania, domu czy działki, to często jedno z najważniejszych i najdroższych przedsięwzięć w życiu. Aby spełnić marzenie o własnym kącie, wielu z nas potrzebuje wsparcia finansowego, zwykle w postaci kredytu hipotecznego. Jednak aby bank mógł zabezpieczyć swoje interesy, konieczne jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W tym artykule dowiesz się, jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości, poznasz poszczególne kroki tego procesu oraz dowiesz się, jakimi kosztami jest on obarczony. 

Czym jest hipoteka? 

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością, które stanowi podstawowe zabezpieczenie dla każdego kredytu hipotecznego. Po jej ustanowieniu, właściciel nieruchomości nie może jej sprzedać bez uregulowania swoich zobowiązań wobec banku. Dodatkowo, jeśli kredyt nie jest spłacany zgodnie z harmonogramem, dzięki hipotece bank może przejąć i sprzedać nieruchomość, aby odzyskać pożyczony kapitał. 

Tak duże zabezpieczenie, jak hipoteka, umożliwia pożyczenie większej kwoty oraz uzyskanie korzystnych warunków finansowych, takich jak niższa rata czy dłużysz okres spłaty.

Sprawdź też: Kredyt hipoteczny – pierwsze kroki. Od czego muszę zacząć? 

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?

Wpis do księgi wieczystej to zadanie odpowiedniego sądu rejonowego, obsługującego obszar, na którym usytuowana jest nieruchomość. Wpisu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku, który najczęściej składa sam kredytobiorca lub obsługujący go notariusz. Samodzielnie czy przez notariusza? Decyzja należy do kredytobiorcy.  

Może Cię zainteresować: Mam kredyt! Jak będzie wyglądał zakup?

Wpis z pomocą notariusza

Jeśli zdecydujesz się na usługi notariusza, jego zadaniem będzie przesyłanie dokumentów w Twoim imieniu oraz pobranie stosownej opłaty sądowej. Bez wątpienia jest to rozwiązanie wygodniejsze, jednak należy wziąć pod uwagę, że usługa notariusza obarczona jest kosztami. Nie jest to symboliczna kwota – notariusz za pomoc w tym procesie pobiera od kilkuset do nawet 2 tys. złotych lub więcej.

Maksymalna wartość taksy notarialnej określona jest przez Ministra Sprawiedliwości i zależy od wartości ustanowionej hipoteki:

 • od 60 tys. zł do 1 mln zł wynosi 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł.

Kolejno uzyskaną kwotę należy podzielić na pół i doliczyć do niej 23% podatku VAT. Pamiętaj, że suma zabezpieczenia jest często wyższa o około 50-100% od kwoty zaciągniętego kredytu. To działanie asekuracyjne, na wypadek kosztownego procesu odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Przedstawione powyżej stawki są wartością maksymalną, a każdy notariusz może mieć swój własny cennik. Mając na uwadze to, że sam proces wpisu hipoteki do księgi wieczystej nie jest czynnością skomplikowaną, o czym przekonasz się w dalszej części artykułu, warto negocjować stawkę z notariuszem

Samodzielne wnioskowanie o wpis do księgi wieczystej

Samodzielne złożenie wniosku o wpis ustanowienia hipoteki to zadanie dosyć proste i intuicyjne, lecz wymaga skrupulatności i wiedzy. Właściciel nieruchomości ma do wykonania zaledwie trzy zadania. Jest to: wypełnienie wniosku, dołączenie niezbędnych dokumentów, a także uiszczenie opłaty. 

Wypełnienie formularza KW-WPIS

Druk, który należy wypełnić dostępny jest w sądzie oraz na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (KW-WPIS, Wniosek o wpis w księdze wieczystej). Wniosek należy wypełnić zgodnie z pouczeniem umieszczonym na pierwszej stronie. Pola wypełnia się czytelnym pismem i drukowanymi literami. Nieuzupełnione części należy przekreślić.

We wniosku należy wskazać:

 • właściwy sąd rejonowy i wydział ksiąg wieczystych,
 • numer księgi wieczystej (w przypadku, gdy notariusz dopiero złożył wniosek o założenie księgi i nieruchomość nie posiada numeru, w polu tym należy wpisać: „nowo zakładana Księga Wieczysta na podstawie aktu notarialnego Repertorium…”),
 • cel wniosku, czyli „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”, 
 • treść żądania, uwzględniająca nazwę banku, kwotę wierzytelności i numer umowy kredytowej,
 • dane kredytobiorcy (wnioskodawcy) i banku (uczestnika postępowania),
 • załączniki dołączone do formularza,
 • datę oraz czytelny podpis wnioskującego. 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które są wymagane podczas składania wniosku o wpis to:

 • oświadczenie właściciela nieruchomość, który ustanawia hipotekę na rzecz banku, 
 • oświadczenie banku, który potwierdza ustanowienie hipoteki na daną nieruchomość,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu hipotecznego.

Dokumenty te można otrzymać we właściwej placówce banku.

Opłata za złożenie wniosku

Upewnij się, że wszystkie pola we wniosku wypełniłeś prawidłowo oraz dołącz odpowiednie dokumenty. Kolejnym etapem jest wizyta w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizacje nieruchomości opisywanej we wniosku. Tam opłacisz wpis hipoteki, czyli opłatę sądową (znak sądowy). Wpis do księgi wieczystej kosztuje 200 zł. Możesz zapłacić gotówką w kasie sądu lub przelewem, wówczas do wniosku musisz dołączyć potwierdzenie przelewu. 

Dodatkową opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i wynosi 19 zł. Podatek ten należy opłacić we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, po uprzednim złożeniu deklaracji podatkowej.

Błędy przy samodzielnym składaniu wniosku

Choć proces samodzielnego wnioskowania o wpis hipoteki do księgi wieczystej nie jest zbyt skomplikowany, nie oznacza, że nie mogą pojawić się przy tym żadne błędy.

Przykładem może być niewypełnienie obowiązkowych rubryk, nieczytelne pismo czy brak podpisu lub daty we wniosku. Innym częstym niedopatrzeniem jest brak opłaty za wniosek. W takich sytuacjach sąd pozwala w ciągu 7 dni uzupełnić wniosek, jednak liczne niedociągnięcia mogą skutkować oddaleniem wniosku i przymusem ponownego przechodzenia przez cały proces, a także ponownej opłaty.

Kiedy hipoteka zostanie ustanowiona?

Czas rozparzenia wniosku uzależniony jest od liczby wniosków, które zostały złożone w danym sądzie. Oznacza to, że przy dużym obłożeniu sądu, ustanowienie hipoteki po złożeniu wniosku może potrwać nawet pare miesięcy. 

Gdy sąd rozpatrzy wniosek, otrzymasz powiadomienie i w zależności od wybranej drogi, będziesz mógł odebrać odpis w sądzie rejonowym, który przyjął Twój wniosek lub też za pośrednictwem poczty. Odpis możesz także wydrukować z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości – wydruk ma tę samą moc, co dokument wydany przez sąd. Gdy już uzyskasz odpis, złóż go bezzwłocznie do banku, który udzielił Ci kredytu hipotecznego. 

Podsumowując, wnioskowanie o wpis do księgi wieczystej nieruchomości nie jest trudne i bez większych trudności możesz zrobić to samodzielnie. Jeśli natomiast wolisz skorzystać z pomocy notariusza, negocjuj stawkę. Dzięki temu możesz zaoszczędzić całkiem dużą kwotę.

Przeczytaj również: Refinansowanie, wakacje kredytowe, nadpłaty, czyli jak pracować z kredytem?

Back to top button