Cesja kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, a w trakcie tak długiego okresu wiele może się zmienić. Jedną z takich sytuacji może być np. zakończenie związku i chęć przeniesienia kredytu z jednej osoby na drugą. W takim procesie pomocna będzie cesja kredytu hipotecznego. Sprawdź, na czym polega taka cesja i czy sprawdzi się w Twoim przypadku.

Na czym polega cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego pozwala na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej na inną osobę. Kredyt hipoteczny najczęściej zostaje przeniesiony na osobę, która wcześniej pełniła rolę współkredytobiorcy. W wyniku tego procesu nowy nabywca kredytu staje się w pełni odpowiedzialny za spłacanie zobowiązań kredytowych związanych z hipoteką.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny – pierwsze kroki. Od czego muszę zacząć?

Kto bierze udział w cesji kredytu hipotecznego?

  1. Cedent, czyli osoba, która przenosi prawa do kredytu. Może to być pierwotny kredytobiorca, który chce przenieść zobowiązanie hipoteczne na inną osobę.
  1. Cesjonariusz, czyli osoba, która nabywa prawa do kredytu. Cesjonariusz staje się nowym kredytobiorcą i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu hipotecznego.
  1. Bank, który udzielił kredytu hipotecznego. Bank odgrywa kluczową rolę w całym procesie i od niego zależy, czy cesja będzie mogła się odbyć.

Kiedy wykonuje się cesję kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego dokonywana jest najczęściej w przypadku rozwodu. Po rozstaniu byli małżonkowie czasem decydują się na sprzedaż mieszkania i uregulowanie zaciągniętego kredytu, jednak zazwyczaj jest tak, że jedna ze stron postanawia zachować nieruchomość. W takiej sytuacji wydaje się więc zrozumiałe, że właśnie ta osoba powinna przejąć odpowiedzialność za kontynuację spłaty kredytu.

cesja kredytu hipotecznego - rozwód

Cesja kredytu w wyniku rozwodu może być skomplikowanym procesem, wymagającym zaangażowania prawników i notariusza, co może generować dodatkowe koszty. Jest to jednak często niezbędne rozwiązanie, pozwalające obu stronom na rozpoczęcie nowego etapu życia po rozwodzie, z klarownie określonymi zobowiązaniami finansowymi.

Cesja a sytuacja finansowa 

Niestety cesja kredytu hipotecznego nie w każdym przypadku będzie możliwa. Osoba przejmująca kredyt musi przede wszystkim wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową i stabilną sytuacją finansową. Tylko wtedy bank będzie miał pewność, że nowy kredytobiorca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania.

Jeśli bank nie wyrazi zgody na cesję kredytu hipotecznego, strony mogą być zmuszone do poszukiwania innych rozwiązań, takich jak refinansowanie kredytu przez jedną ze stron lub sprzedaż nieruchomości w celu spłaty kredytu.

Może Cię zainteresować: Zanim wezmę kredyt – jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia cesji

Cesja wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Wśród nich są m.in.:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość cedenta i cesjonariusza,
  • umowa cesji kredytu, stanowiąca podstawowy dokument, który określa warunki przeniesienia praw i obowiązków związanych z kredytem hipotecznym,
  • zgoda banku na cesję kredytu, która zostanie wydana po dokładnej analizie zdolności kredytowej cesjonariusza,
  • dowody zdolności kredytowej cesjonariusza, np. zaświadczenia o zarobkach,
  • brak zaległości w spłacaniu kredytu ze strony cedenta,
  • dokumenty dotyczące nieruchomości.

Cesja kredytu hipotecznego – koszty

Cesja kredytu hipotecznego wiąże się z dodatkowymi kosztami, które wynoszą zazwyczaj kilkaset złotych. Opłaty mogą dotyczyć zmiany warunków umowy kredytowej, sporządzenia nowego aktu notarialnego czy aktualizacji wpisów w księdze wieczystej. Bank może też wymagać nowej wyceny nieruchomości, co będzie wiązało się z poniesieniem kosztów za usługi rzeczoznawcy majątkowego. 

cesja kredytu hipotecznego - koszty

Aby poznać dokładne koszty cesji kredytu hipotecznego warto skontaktować się z danym bankiem.

Polecamy także:

Back to top button