Mam kredyt! Jak będzie wyglądał zakup?

Zakup własnego domu lub mieszkania to duże wydarzenie, szczególnie dla osób, które dokonują tego po raz pierwszy. Cały proces staje się jeszcze bardziej stresujący, gdy nieruchomość finansowana jest kredytem hipotecznym. Jak będzie wyglądał proces zakupu nieruchomości, gdy już zostanie Ci przyznany kredyt hipoteczny?

Po złożonym wniosku o kredyt hipoteczny do banku, w terminie do 21 dni otrzymasz decyzję kredytową. Wraz z pozytywną decyzją kredytową, dostaniesz wzór umowy o kredyt, którą będziesz podpisywać w banku. Wtedy możesz przystąpić do zakończenia procesu zakupu mieszkania. Składa się on z poniższych kroków.

1. Zapoznanie się z umową kredytową 

Gdy już otrzymasz umowę kredytową, powinieneś ją przeczytać uważnie, sprawdzić czy nie ma błędów lub omyłek pisarskich. Potencjalne błędy powinieneś zgłosić do eksperta finansowego lub banku. Rekomendowane jest także omówienie całej umowy z ekspertem finansowym, który wyjaśni niezrozumiałe zapisy, zwróci uwagę na najważniejsze punkty umowy oraz na prawa i obowiązki banku i kredytobiorcy.

2. Spotkanie w banku i podpisanie umowy o kredyt hipoteczny

Kolejnym krokiem jest wizyta w banku i podpisanie umowy. Umów się do banku na konkretny dzień i godzinę. Na spotkaniu obecny będzie pracownik banku oraz Ty, czyli osoba kupująca nieruchomość. Jeśli składałeś wniosek u pośrednika, na Twoje życzenie obecny może być też ekspert finansowy. 

Na to spotkanie powinieneś zabrać ze sobą dowód osobisty, czasami również inne dokumenty, o których poinformuje bank, np. zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Na spotkaniu w banku podpiszesz umowę o kredyt hipoteczny i bardzo często także umowy o dodatkowe produkty, których wymaga bank np.: umowa konta bankowego, karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości.

3. Spotkanie u notariusza – konsultacje w sprawie wymaganych dokumentów

Rynek wtórny 

Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, następnym krokiem będzie spotkanie u notariusza w celu podpisania aktu notarialnego zakupu nieruchomości. Aby spotkanie z notariuszem mogło się odbyć, umów się na konkretny termin oraz przekaż dokumenty takie jak: umowa o kredyt, umowa przedwstępna czy zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszowych. Notariusz może poprosić także o inne dokumenty.

Aby proces zakupu nieruchomości odbył się bez opóźnień, warto odpowiednio wcześnie skonsultować się z notariuszem w sprawie wymaganych dokumentów. Najlepiej ustalać takie kwestie, gdy proces o kredyt zmierza do zakończenia. W niektórych przypadkach, (np. zakup domu na rynku wtórnym) notariusz może poprosić Cię o jakiś dokument z urzędu miasta czy starostwa powiatowego. Czas oczekiwania na jego wydanie może wynosić np. 14 dni kalendarzowych. Takie sytuacje powodują nieplanowane przesunięcie dokonania zakupu nieruchomości.

Rynek pierwotny

W przypadku, gdy Twoje mieszkanie jeszcze się buduje, po podpisaniu umowy o kredyt w banku, udaj się do dewelopera, aby podpisał cesję wierzytelności (przelew) na bank. Ten dokument oznacza, że deweloper zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy z kredytu do banku w sytuacji, gdy inwestycja nie zostanie wybudowania lub jeśli odstąpisz od zakupu mieszkania. 

Po podpisaniu przez dewelopera tego dokumentu, następuje uruchomienie środków z kredytu bankowego zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie deweloperskiej. Następnie po zakończeniu budowy inwestycji, deweloper zaprasza na odbiór mieszkania. Po odbiorze mieszkania, przychodzi czas na podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu na kupującego. 

Jeśli wybrane przez Ciebie mieszkanie usytuowane jest w bloku, który ma już pozwolenie na użytkowanie, podpisanie aktu notarialnego następuje od razu.

4. Podpisanie aktu zakupu mieszkania u notariusza

Termin dokonania aktu notarialnego powinieneś umówić z notariuszem i sprzedającymi. Konsultacje z notariuszem są bezpłatne, natomiast dokonanie czynności aktu notarialnego jest płatne. Podczas spotkania notariusz sporządza akt notarialny zakupu mieszkania, w którym odnotowuje, że zakup mieszkania następuje za pomocą kredytu mieszkaniowego.

Podstawowym zabezpieczeniem banku przy kredycie hipotecznym jest hipoteka na kupowanej nieruchomości, którą można ustanowić na dwa sposoby: 

  • u notariusza (najbardziej popularny i wygodny sposób), 
  • samodzielnie poprzez złożenie wniosku do sądu rejonowego – wydział Ksiąg Wieczystych.

Niezależnie od Twojego wyboru, ustanowienie hipoteki generuje koszt 200 zł. Opłatę powinieneś wnieść u notariusza lub w sądzie w dziale Ksiąg Wieczystych. 

Ponadto, przy zakupie mieszkania możliwe są dwa rodzaje hipoteki:

  • hipoteka umowna jest spotykana najczęściej. Hipoteka umowna ma formę kontraktu pomiędzy dłużnikiem (kredytobiorcą) i bankiem i zgodnie z prawem bankowym wymaga podpisania oświadczenia woli właściciela nieruchomości;
  • hipoteka łączna, która obciąża więcej niż jedną nieruchomość. Taki rodzaj hipoteki najczęściej powstaje podczas podziału nieruchomości.

Może Cię zainteresować: Kredyt hipoteczny – pierwsze kroki. Od czego muszę zacząć?

5. Złożenie wniosku o uruchomienie kredytu

Po podpisaniu aktu notarialnego udaj się do banku, który przyznał Ci kredyt, aby złożyć wniosek o jego uruchomienie i wypłatę. W banku musisz złożyć dyspozycję przelewu kredytu na numer konta podany w akcie notarialnym. Bank uruchamia kredyt w ciągu 1-5 dni roboczych i dokonuje przelewu pieniędzy na konto bankowe sprzedającego, które zostało zapisane w akcie notarialnym.

6. Odbiór mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny

Rynek wtórny 

Na rynku wtórnym odbioru mieszkania dokonasz ze sprzedającym poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania. W protokole należy wpisać przede wszystkim stany licznika prądu, gazu, wody. Z protokołem odbioru i aktem notarialnym musisz udać się do odpowiednich firm i dokonać tzw. przepisania liczników na siebie.

Rynek pierwotny 

Na rynku pierwotnym protokół odbioru mieszkania podpiszesz z przedstawicielem dewelopera. Na takie spotkanie możesz zabrać osobę, która zna się na budowaniu i będzie w stanie fachowym okiem spojrzeć na nieruchomość i podpowiedzieć czy w odbieranym lokalu nie ma jakiś wad budowlanych.

Po długim procesie poszukiwań, negocjacji, formalności, podpisaniu umowy kredytowej i uzyskaniu aprobaty banku, nieruchomość staje się oficjalnie własnością kredytobiorcy oraz jego regularnym obowiązkiem finansowym.

Przeczytaj również: Zanim wezmę kredyt – jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Back to top button