Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w II kwartale 2022 r. Temat specjalny: portret wynajmujących w Polsce.

Pobierz Raport

O raporcie:

Cykliczna publikacja, w której analizowana jest koniunktura na rynku mieszkań w perspektywie kwartalnej. Każdy raport składa się z części stałej, omawiającej sytuację na rynku mieszkań, najmu i pozostałych nieruchomości oraz prezentującej najbardziej aktualne dane o cenach i dostępności ofert w podziale na szereg kategorii (m.in. wielkość nieruchomości, lokalizację, wiek) oraz części zmiennej – tematu specjalnego przybliżającego wybrane zagadnienie z obszaru mieszkalnictwa w Polsce. W drugiej publikacji zaprezentowane zostały dane o koniunkturze w IV kw. 2021 roku, natomiast najnowsza opisuje sytuację z II kw. 2022 roku, a tematem specjalnym jest portret wynajmujących w Polsce.

Kluczowe wnioski:

  • Typowy wynajmujący w Polsce to mężczyzna średnio w wieku 42 lat, żonaty i z co najmniej jednym dzieckiem.
  • Najwięcej wynajmujących ma wykształcenie wyższe (27 proc.) oraz zawodowe (26 proc.).
  • Najliczniejszą grupę wynajmujących stanowią osoby o przeciętnych dochodach (15 proc. wynajmujących zarabia między 3 tys. a 4 tys. zł na osobę), a co dziesiąty wynajmujący zarabia mniej niż 2 tys. zł.
  • Typowy wynajmujący mieszka na wsi – aż 29 proc. wynajmujących deklaruje, że mieszka na terenach nieposiadających praw miejskich, a kolejne 10 proc. twierdzi, że mieszka w miasteczku poniżej 10 tys. mieszkańców. Dotyczy to jednak również terenów wchodzących w skład aglomeracji największych polskich miast.
  • Większość wynajmujących oferuje mieszkanie, w którym sama mieszkała. 86 proc. wynajmujących ma tylko jedno mieszkanie na wynajem, a im starsza osoba, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ma na wynajem więcej niż jedno mieszkanie.
  • Tylko 14 proc. wszystkich wynajmujących nabywa mieszkanie specjalnie pod inwestycję.

Kontakt dla mediów: otodom@linkleaders.pl

Back to top button