Dane Otodom 2021: Inwestycja w mieszkanie na wynajem – miasta z najwyższym i najniższym ROI

Zakup mieszkania na wynajem był bardzo popularnym sposobem lokowania oszczędności przez Polaków jeszcze przed wybuchem pandemii. Wzrost cen nieruchomości w dobie covid-19 może świadczyć o tym, że część z nas wykorzystała moment niskich stóp procentowych i postanowiła zainwestować w mieszkanie na wynajem. Jak dziś ceny wynajmu rozkładają się w poszczególnych miastach?

Rynek wynajmu zatrzymał się, na chwilę

Historycznie niskie, zbliżone do zera stopy procentowe, a w efekcie również historycznie niskie oprocentowanie lokat w bankach sprawiły, że inwestycja w mieszkanie na wynajem – nawet pomimo zastoju na rynku najmu spowodowanym pandemią – mogła stanowić ciekawą alternatywę dla wielu Polaków. Nieruchomości przecież uważane są za najlepsze (obok złota) aktywa, które chronią kapitał przed inflacją. Zwykle myśląc o nieruchomościach myślimy o długim terminie. Z tej perspektywy brak zainteresowania najmem lokalu przez długie, pierwsze miesiące z covid-19, wcale nie musiało odstraszać od takiej inwestycji. Bo chociaż dla wielu kolejne lockdowny oznaczały brak przychodu z tytułu wynajmu, to nie zniechęciło to części osób od ulokowania pieniędzy w nieruchomościach.

Skąd pochodzi zysk?

Inwestycja w mieszkanie na wynajem, to lokata kapitału w przypadku której korzyści mogą płynąć z dwóch źródeł. Pierwszy z nich stanowią dochody z wynajmu. Innymi słowy, pozyskiwany co miesiąc przepływ środków finansowych od najemców, w postaci czynszu. Drugie źródło zysków finansowych widoczne jest dopiero w długim okresie. Chodzi bowiem o aprecjację cen nieruchomości z której zysk pojawia się jednak dopiero w momencie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Trudno jednak już dziś oszacować, zyski ze sprzedaży mieszkania, czyli wzrost cen w okresie od jego zakupu do momentu jego upłynnienia. Dlatego skupiliśmy się na tym pierwszym źródle dochodów. Poniżej przedstawiamy dwa zestawienia: 10 miast z najwyższym wskaźnikiem ROI oraz 10 miast z najniższym wskaźnikiem ROI. ROI, czyli Return on investment, to wskaźnik oddający relację miedzy dochodami z inwestycji, a jej kosztem. W tym przypadku to relacja dochodów wyrażonych przez średnią stawkę najmu do średniej ceny mieszkania, dla danego miasta. 

Gliwice na pierwszym planie

Gdy większość z nas myśli o zakupie mieszkania w celach inwestycyjnych, a później jego wynajmie, zwykle przychodzą nam do głowy lokale mieszkalne w głównych miastach Polski, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, czy Poznaniu. Okazuje się jednak, że wcale nie muszą one stanowić najlepszej okazji inwestycyjnej. Spośród 40 największych miast w Polsce we wrześniu 2021 roku najwyższa wartość ROI, na poziomie 6,81%, odnotowana została  Gliwicach. Na podium znalazły się jeszcze Włocławek i Wałbrzych, gdzie wartość wskaźnika wynosiła odpowiednio 5,94% i 5,88%. W dziesiątce miejscowości w których zyski z najmu były najwyższe dominują Śląskie miasta. Uwagę zwraca fakt, że większość miast to nie wielkie metropolię, a średniej wielkości ośrodki, które nie są „flagowcami” swoich województw. Oczywiście za wyjątkiem znajdującej się na dziesiątym miejscu Warszawy.

Miasta z najwyższym wskaźnikiem ROI dla mieszkań przeznaczonych na wynajem

Opracowanie na podstawie danych Otodom.

Gdynia z najniższym ROI

Najniższy wskaźnik ROI spośród analizowanych miast we wrześniu 2021 roku miał miejsce w Gdyni, a dalej znalazły się Toruń i Kraków. Jego wartość wyniosła odpowiednio 3,60%, 4,14% i 4,15%. Jeśli chodzi o grupę miast, w których zyski z wynajmu mieszkania mierzone wskaźnikiem ROI były najniższe, to znalazło się tu pięć miast wojewódzkich. Między innymi Kraków, który – jak podaje Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom – „ze względu na liczną społeczność studentów oraz tłumy turystów, od zawsze był atrakcyjny inwestycyjnie. Ale turyści chętnie odwiedzają przecież również takie miasta jak Gdańsk, Gdynię, czy Toruń”. Podsumowując, to miasta z drugiego szeregu pozwalają na wyższą rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem. Taka sytuacja stanowi zapewne pokłosie wysokich cen mieszkań w głównych miastach w kraju, co oznacza, że mianownik wskaźnika ROI jest stosunkowo wysoki.

Miasta z najniższym wskaźnikiem ROI dla mieszkań przeznaczonych na wynajem

Opracowanie na podstawie danych Otodom.

Artykuł stworzony na podstawie Danych Otodom – narzędzia do śledzenia trendów na poszczególnych rynkach nieruchomości.

Czytaj również:

Back to top button