Wynajem mieszkania – jak rozwiązać kwestie płatności?

Czasami najemcom się wydaje, że na zapłatę czynszu mają kilkudniową karencję po terminie zapłaty wskazanym w umowie. Nie zgadzaj się na to i reaguj od razu. Wyślij grzecznego sms-a z przypomnieniem. Zadzwoń, jeśli jest brak reakcji na twojego sms-a. Dla zmobilizowania najemców w umowie najmu możesz umieścić zapis o naliczaniu ustawowych odsetek karnych– każdy element służący dyscyplinie płatności jest istotny.     

Jeśli powstała zaległość, bo najemca stracił pracę, to będzie to oznaczało trwającą dłużej niewypłacalność. Wtedy nic tak naprawdę nie zmieni zgoda na przesunięcie mu terminu płatności o tydzień czy dwa. Lepiej pomóc najemcy podjąć trudną decyzję przeprowadzki z powrotem do rodziców lub przyjaciół i dostosowanie swoich wydatków do swoich ograniczonych możliwości finansowych zamiast popadania w coraz głębsze długi.

Jeśli najemca wprowadza się w trakcie trwania miesiąca, to możesz ustalić kwotę najmu za ten pierwszy niepełny miesiąc np. na zasadzie proporcjonalności. Dla przykładu, jeśli najemca wprowadza się 20-tego, to powinien zapłacić  1/3 miesięcznego czynszu najmu oraz 1/3 opłat za administrację budynku oraz za media.

Nie powinno się zaskakiwać najemcy  niespodziewaną podwyżką czynszu w trakcie trwania umowy najmu. Przy umowie bezterminowej o ewentualnej zmianie wysokości czynszu wypada wspominać nie wcześniej niż po upływie roku najmu.

Zaliczka eksploatacyjna do administracji

Opłata dla administracji związana jest z usługami jakie zarządca budynku świadczy na rzecz ogółu mieszkańców wspólnoty – m.in. dostarczanie wody, centralnego ogrzewania, sprzątanie czy oświetlenie klatki schodowej, wywóz śmieci, konserwacja wind itp.

Opłata ta jest względnie stałym elementem, choć może gwałtownie wzrosnąć (przy podwyżkach cen wody lub energii), dlatego warto ją weryfikować raz na 3 miesiące. Część opłaty zależy od liczby osób zamieszkujących w lokalu, dlatego trzeba podawać administracji prawdziwą liczbę, tak aby wyliczyła odpowiednią wysokość zaliczki. Chodzi o uniknięcie ryzyka otrzymania wyrównania na bazie faktycznego zużycia po wyprowadzce najemców, którzy ów niedobór spowodowali.

Podstawowe media: woda, energia elektryczna, gaz

Można przepisać na najemcę medium, którego zużycie jest wyjątkowo trudno przewidzieć – np. umowę z gazownią w mieszkaniu ogrzewanym gazem. Wtedy umowa o dostarczanie gazu zostanie podpisana przez najemcę (twoja umowa wygaśnie) i to na nazwisko najemcy będą przychodziły faktury. Samo przepisanie umowy jest bezpłatne i wystarczy do niego kopia umowy najmu oraz protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem licznika gazu.

Jeśli twoje mieszkanie na wynajem ogrzewane jest elektrycznie (wiele mieszkań w kamienicach w Łodzi właśnie tak jest ogrzewana), to możesz również zastosować liczniki przedpłatowe. Polegają one na tym, że najemca otrzymuje konto, które musi doładowywać telefonicznie, SMS-owo lub poprzez system zdrapek. Najemca nie zużyje więcej energii niż ta, za którą przedpłacił. W takim układzie tobie całkowicie odpada problem monitorowania i rozliczania zużycia energii. Jednak nic za darmo. Koszt licznika przedpłatowego to wydatek rzędu 400-500 złotych. Dodatkowo licznik wymaga homologacji co 10 lat.

Jeśli chodzi o inne media np. telefon stacjonarny, telewizja kablowa, internet, to lepiej by najemca na podstawie umowy najmu podpisał umowę bezpośrednio z dostawcą. Lepiej byś ty się do tego w ogóle nie mieszał. Będziesz miał mniej kłopotów na głowie.

Krzysztof Bystrosz

Członek Zarządu Mzuri – firmy zarządzającej najmem

Back to top button