Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 

   Na skróty

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatki mieszkaniowe to świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom tłumaczy, że mają one na celu odciążyć – oczywiście w pewnym określonym zakresie – domowy budżet, są więc generalnie skierowane do osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Często dodatki pomagają  pokryć koszty związane z wydatkami mieszkaniowymi. Kwoty wydatkowane na czynsz, opłaty za media takie, jak prąd, gaz, woda, wywóz śmieci itd. stanowią bowiem sporą część domowego budżetu wielu polskich rodzin. 

 

Dodatek mieszkaniowy – kryteria przyznawania

Podstawowy warunek, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, dotyczy progu dochodowego. Zainteresowani otrzymaniem wsparcia muszą spełniać kryteria dotyczące poziomu dochodów gospodarstwa domowego. Ponadto, należy mieć tytuł prawny do zamieszkiwanego lokalu mieszkalnego. Nie oznacza to jednak, że trzeba być jego właścicielem. Najemca bowiem również spełnia ten warunek. Jeden z głównych wymogów w przypadku dodatku mieszkaniowego dotyczy także wielkości powierzchni użytkowej nieruchomości. Jej maksymalny wymiar uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. 

 

Wysokość dodatków mieszkaniowych w Polsce

W poniższym zestawieniu przedstawiliśmy zbiorcze dane dotyczące liczby oraz kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Polsce oraz w poszczególnych miastach w 2017 roku. Składają się na nie dodatki mieszkaniowe dla użytkowników lokali gminnych, spółdzielczych, prywatnych w budynkach objętych wspólnotą mieszkaniową, prywatnych bez wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz lokali innych podmiotów. 

W samej tylko Warszawie w 2017 roku wypłaconych zostało ponad 135,5 tysiąca dodatków mieszkaniowych na kwotę przekraczającą 31,9 mln zł. W Krakowie, Poznaniu i Gdańsku było to odpowiednio 16,8 mln zł, 16,1 mln zł oraz 12,3 mln zł. We Wrocławiu zaś 9,2 mln zł. Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego najwyższa była w stolicy Wielkopolski, gdzie wyniosła 298 zł. Z kolei najniższa przeciętna wartość dodatku mieszkaniowego, wynosząca 153 zł, została odnotowana w Gdańsku.

 

Liczba oraz wartość dodatków mieszkaniowych wypłaconych użytkownikom lokali w 2017 roku

  Miasto

  Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych   

   Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych   

  Średnia kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych   

  Polska

 3 627 680

 746 760 210 zł

 206 zł

  Warszawa   

 135 522

 31 904 159 zł

 235 zł

  Kraków

 70 976

 16 778 332 zł

 236 zł

  Wrocław

 36 392

 9 175 155 zł

 252 zł

  Poznań

 54 202

 16 137 943 zł

 298 zł

  Gdańsk

 80 494

 12 296 966 zł

 153 zł

Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

 

   Przeczytaj również