Nienajlepiej. Wprawdzie łódzka ocena, która wyniosła 5,37, jest znacznie wyższa od ogólnopolskiej średniej (4,97), jednak wśród 10 największych miast Łódź znalazła się na ostatnim miejscu. Tylko o jedną setną punktu wyżej sklasyfikowany został Szczecin (5,38), a najbardziej zadowoleni z bliskości szkół, przedszkoli i placów zabaw okazali się mieszkańcy Katowic, którzy własną okolicę ocenili pod tym względem na 5,77.

Wśród dzielnic Łodzi najlepiej pod tym względem jest na Polesiu, które ocenione zostało na 5,59. Tylko minimalnie gorzej wypadły Bałuty, których wynik to 5,54.

Wysokimi wynikami czołówki nie jest zdziwiona Arletta Kolasińska z biura ARLI Nieruchomości. - To w tych dzielnicach mieszka (oprócz Widzewa) najwięcej osób młodych, aktywnych i „rozwojowych” rodzin. Nadto placówki takie jak np. przedszkola mają tam dobre warunki terenowe - możliwość stworzenia właściwych, bezpiecznych i zielonych ogródków i placów zabaw - zauważa.

Najniższa ocena infrastruktury dla dzieci padła w łódzkim Śródmieściu.

- Z przyczyn historycznych wyzwaniem jest podniesienie jakości infrastruktury, odnowa społeczna i gospodarcza tego obszaru, podniesienie jakości usług, w celu pełnego wykorzystania jego zalet. Wyzwania te przekładają się również na oceny jakości infrastruktury dla dzieci. Ponadto dostępność terenów zielonych czy placów zabaw jest większa na „blokowiskach” niż w centrum, gdzie przestrzeń jest ograniczona - zauważa Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Jak dodaje, Śródmieście podlega kompleksowym procesom rewitalizacji, a co za tym idzie sytuacja pod wielu względami będzie się tam poprawiać.

- W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planujemy zrealizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące jakość edukacji od szczebla przedszkolnego do szkolnictwa zawodowego. Planowana wartość projektów miękkich to ponad 100 milionów zł, a w ich ramach planujemy wyposażać pracownie, organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, inwestować w rozwój nauczycieli. Ponadto planujemy remonty budynków szkolnych, w tym także ich termomodernizację - informuje Marcin Masłowski.

 

Ocena infrastruktury dla dzieci w poszczególnych dzielnicach Łodzi

Polesie

5.59

Bałuty

5.54

Widzew

5.43

Górna

5.27

Śródmieście

5.14

źródło: Ranking Dzielnic Otodom

 

Wyniki odzwierciedlają ocenę w skali od 1 do 7 prawdziwości zdania “W mojej okolicy znajduje się wszystko, co niezbędne dla dzieci: plac zabaw, przedszkole, przychodnia, szkoła itp.”. W ankiecie wzięło udział 3327 mieszkańców Łodzi.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O RANKINGU DZIELNIC OTODOM