Otodom.Live #41: Jak poprawić wiarygodność kredytową? Wszystko, co powinieneś wiedzieć zanim weźmiesz kredyt hipoteczny

Opóźnienie w spłacie raty za kupiony niedawno telefon, mandat, o którym zapomnieliśmy lub nieznacznie przekroczony limit na karcie te pozornie błahe zdarzenia mogą rzutować na wiarygodność kredytową. Historia spłaty wszystkich naszych zobowiązań finansowych ma bowiem silny wpływ na to, jak oceni nas bank, a co za tym idzie czy zdecyduje się pożyczyć nam pieniądze. Co więc działa na korzyść przyszłych kredytobiorców, a co obniża ich wiarygodność? Rozmawialiśmy o tym z ekspertami podczas #41 Otodom.Live.

Podczas spotkania poruszyliśmy takie kwestie, jak:

 • co zrobić, żeby zyskać wiarygodność w oczach banku?
 • co zrobić, żeby poprawić swój wizerunek jako kredytobiorcy?
 • co działa na niekorzyść kredytobiorców?
 • czym jest scoring kredytowy i na jakiej podstawie bank ocenia kredytobiorców?
 • jak pandemia zmieniła procedury oceny kredytobiorców?
 • jak przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego?
 • w czym mogą nam pomóc kalkulatory kredytowe?

Dobre praktyki dla osób starających się o kredyt hipoteczny

Decyzja o kupnie wymarzonej nieruchomości zazwyczaj poprzedzona jest miesiącami poszukiwań, analiz i porównań. Osoby chcące ubiegać się o kredyt hipoteczny sprawdzają swoją zdolność kredytową, zapominając często, że równie ważna w oczach banku jest wiarygodność kredytowa. Co na nią wpływa i na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, żeby przygotować się do wzięcia kredytu? Przedstawiamy rady, którymi podzielili się Eksperci czerwcowego spotkania z cyklu Otodom.Live:

 • Eksperci przybliżyli mylone często pojęcia zdolności i wiarygodności kredytowej. Wskazali, że wiarygodność obrazuje, w jaki sposób wcześniej były spłacane nasze zobowiązania – czy były spłacane regularnie, terminowo, czy pojawiły się jakieś opóźnienia. Zdolność kredytowa z kolei pokazuje, czy stać nas na kredyt, a więc czy dochody, które osiągamy w obecnej chwili pozwalają spłacać zobowiązania, które mamy, ale też czy wystarczą na spłacenie dodatkowych zobowiązań, które chcemy podjąć. Warto pamiętać także, że wiarygodność i zdolność w każdym banku są wyliczane inaczej.

 • Proces ubiegania się o kredyt warto rozpocząć od pobrania raportu BIK i sprawdzenia, czy w naszej historii nie znajduje się coś, co mogłoby działać na naszą niekorzyść (np. zaległości w spłatach wcześniejszych zobowiązań). Częstym błędem jest także poszukiwanie nieruchomości przed sprawdzeniem zdolność kredytowej. Zanim więc zaczniemy poszukiwania wymarzonego lokum, warto sprawdzić zarówno zdolność, jak i wiarygodność kredytową i omówić nasze możliwości z doradcą.

 • Tomasz Tasiemski – ekspert finansowy – wskazał, że zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt hipoteczny warto rozważyć, jak wysoki będzie nasz wkład własny. Wiele osób bierze bowiem pod uwagę wkład minimalny – 10%, jednak należy pamiętać, że większy wkład własny (np. 20 lub 30%) zwiększa nasze szanse na otrzymanie kredytu, a oferty banków są wówczas korzystniejsze.

 • Szukanie nieruchomości to proces, który trwa często kilka miesięcy. W tym okresie nasza zdolność kredytowa może ulec zmianie, dlatego warto być w stałym kontakcie z doradcą kredytowym i na bieżąco sprawdzać, jak kształtuje się nasza zdolność.

 • Prof. Waldemar Rogowski – Główny Analityk BIK – wskazał, jakie dane na nasz temat zbiera BIK i jakie dane udostępnia bankom, gdy staramy się o kredyt hipoteczny. Są to: dane socjodemograficzne (m.in. wiek, wykształcenie, stan cywilny), dane o udzielonych kredytach i pożyczkach, historia kredytowa, miesięczne obciążenia ratalne.
 • Eksperci #41 Otodom.Live wskazali, że przed wzięciem kredytu hipotecznego należy rozważyć potencjał wykonywanego przez nas zawodu i zastanowić się, czy w dłuższej perspektywie (nawet 30-letniej) nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie będą wartościowe na rynku pracy. Należy pamiętać, że tę kwestię weźmie pod rozwagę także bank zanim zdecyduje się pożyczyć nam pieniądze.

 • Aby mieć wysoką wiarygodność w ocenie banku należy przede wszystkim regularnie płacić rachunki. Banki w procesie kredytowym zadają bowiem pytanie do BIG o historię płatniczą (np. czy spłacamy na czas rachunki za abonament telefoniczny, płacimy za prąd, gaz i inne usługi, czy nie mamy zaległości alimentacyjnych, jak płacimy kary i mandaty). Eksperci przestrzegają, że 30-dniowe opóźnienie upoważnia wierzyciela (oczywiście po uprzednim wysłaniu listu poleconego z taką informacją) do wpisania takiej informacji do BIG.

 • Warto pamiętać, że banki rozróżniają dwa rodzaje wiarygodności:
  1. scoring behawioralny: pokazuje to, jak spłacamy swoje zobowiązania finansowe. Wiarygodność w tym przypadku szacowana jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów (również zakupów ratalnych, które w oczach banku także są kredytami).
  2. scoring aplikacyjny: kształtuje się na podstawie danych socjodemograficznych. Banki oceniają, jaka jest szansa, że dana osoba o określonych cechach (wiek, stan cywilny, wykonywany zawód) będzie spłacać swoje zobowiązania. Aby to określić, bank porównuje nas do innych osób o podobnych cechach socjodemograficznych.

 • Banki oceniają wiarygodność nie tylko osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny, ale także jej pracodawcy. Eksperci wskazują, że było to szczególnie widoczne w czasie pandemii – niektóre branże zostały wówczas uznane za niestabilne, a w związku z tym wiarygodność pracowników branż szczególnie dotkniętych sytuacją epidemiczną była nisko oceniana.

 • Wśród czynników, które negatywnie wpływają na ocenę wiarygodności kredytowej eksperci wymieniają m.in.: ujemne saldo na koncie, krótki okres zatrudnienia, zatrudnienie na podstawie tzw. umów śmieciowych, minimalny wkład własny, brak współkredytobiorcy.

 • Chcąc sprawdzić swoją zdolność kredytową i wstępnie zweryfikować, czy na dany zakup będzie nas stać, warto skorzystać z kalkulatora kredytowego. Tomasz Tasiemski przestrzegł jednak, że należy zwrócić uwagę na jakość narzędzia, z jakiego korzystamy. Niewiele jest bowiem w sieci rzetelnych kalkulatorów podających prawidłowe dane.

Gośćmi czerwcowej debaty byli:

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski

Główny Analityk BIK, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem SGH. Autor ponad stu  publikacji i ponad 500 analiz, raportów i studiów wykonalności inwestycji. Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej z 15-letnim stażem. Przez 10 lat ekspert ONZ UNIDO w zakresie Studium Wykonalności Inwestycji. Konsultant Banku Światowego z 6-letnim stażem, w zakresie wycen i analiz do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Tomasz Tasiemski

Ekspert finansowy, inwestor, agent nieruchomości. Wyszkolił dziesiątki ekspertów finansowych i obsłużył tysiące klientów. To przede wszystkim praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Miłośnik kompleksowej obsługi, innowator, uczestnik wielu certyfikowanych szkoleń i kursów. Pomysłodawca i twórca innowacyjnej platformy finansowej SpeedFin – narzędzia, z którego korzystają eksperci finansowi w całej Polsce.

Wizjoner dążący do zrewolucjonizowania branży i pełnej cyfryzacji procesu kredytowego. Sprawdź też odcinek Otodom.Live poświęcony zdolności kredytowej:

Back to top button