Kredyt hipoteczny z rodzicami – co warto wiedzieć? 

W końcu znaleźliśmy wymarzoną nieruchomość. Niestety, nie posiadamy środków, by kupić ją za gotówkę. Decydujemy się więc wziąć kredyt hipoteczny. Wybieramy się do eksperta kredytowego, by porozmawiać o różnych opcjach. To przecież tylko formalność. Znajomi z podobnymi zarobkami wzięli o wiele wyższe kredyty, niż my potrzebujemy. I tu często następuje bolesne zderzenie z rzeczywistością… Mamy za niską zdolność kredytową.

Na nasze zdziwienie, ekspert spieszy z wyjaśnieniami. W związku z ryzykiem zwiększającej się wartości stóp procentowych i kolejną rekomendacją KNF, banki zmieniły sposób wyliczania zdolności kredytowej klientów. Faktycznie, słyszeliśmy ostatnio o podwyżkach stóp procentowych i o rosnących ratach kredytów. Jednak nie spodziewaliśmy się, że to aż tak bardzo wpłynie na zdolność kredytową. Co robić? Czekać, aż sytuacja wróci do normy, czy może znaleźć inny sposób?

Kredyt hipoteczny z rodzicami – sposób na poprawę zdolności kredytowej

Obecnie bariera w postaci zdolności kredytowej stanowi dla niektórych przeszkodę nie do przeskoczenia i wiele młodych osób, chcących kupić nieruchomość i samodzielnie spłacić kredyt, znalazło się w ciężkiej sytuacji. Aktualnie przy liczeniu zdolności kredytowej banki muszą przyjmować bufor na zmianę wskaźnika WIBOR o minimum 5 proc., podczas gdy do końca marca 2022 roku mogło to być od 2,5 do 3 proc. – w zależności od banku.

Rozwiązaniem tego problemu może być przystąpienie innych osób do kredytu hipotecznego w celu zwiększenia naszej zdolności kredytowej. Zazwyczaj wtedy na myśl przychodzi nam najbliższa rodzina, a konkretnie nasi rodzice.

Jeśli tylko rodzice zgodzą się nas wspomóc, to we wniosku o kredyt będziemy mogli uwzględnić ich dochody. Dzięki temu nasza sytuacja może znacznie się poprawić, a uzyskanie kredytu stanie się realnym osiągnięciem.

Kredyt hipoteczny z jednym rodzicem

Kredyt hipoteczny z jednym rodzicem jest możliwy tylko wtedy, kiedy rodzice posiadają rozdzielność majątkową. Co istotne, wybranie tylko jednego rodzica na współkredytobiorcę będzie dla nas korzystne w sytuacji, gdy jeden z rodziców zarabia dużo więcej niż drugi. W tym przypadku uwzględnienie ich razem we wniosku o kredyt mogłoby obniżyć naszą zdolność kredytową zamiast ją zwiększyć.

Jak kredyt hipoteczny z rodzicami wpływa na okres kredytowania?

Banki przeliczają zdolność kredytową zgodnie z rekomendacją KNF, przyjmując okres kredytowania do 25 lat lub akceptowalny wiek najstarszego kredytobiorcy. To podejście zależne jest od banku, ale najbardziej liberalne w tym zakresie banki liczą zdolność kredytową do 75. roku życia kredytobiorcy. Oznacza to, że bank dopuszcza czas trwania kredytu do 75. urodzin najstarszego kredytobiorcy. Zatem, jeśli chcemy dołączyć rodziców do kredytu hipotecznego, musimy wziąć pod uwagę, że okres kredytu może być krótszy niż popularne 25 lat.

Należy również pamiętać, że skrócenie okresu kredytu wygeneruje wyższe raty. Tym samym paradoksalnie wpłynie na zmniejszenie zdolności kredytowej. Skoro mamy mniej czasu na spłatę kredytu i oddanie pożyczonych pieniędzy, to rata kredytu będzie proporcjonalnie wyższa. Może się więc okazać, że dodanie rodziców do kredytu hipotecznego nie będzie opłacalne. Sprawi, że nasza zdolność kredytowa potencjalnie wzrośnie, ale nie będzie wystarczająca z powodu skróconego okresu kredytowania. 

W takiej sytuacji należy zgłosić się do eksperta kredytowego. Zbada on wszystkie możliwe opcje i pomoże nam w podjęciu najlepszej decyzji.

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku kredytowego

Kiedy decyzja o wspólnym kredycie z rodzicami została już podjęta, pojawia się kolejne pytanie. Czy w przypadku takiej operacji wymagane są jakieś niestandardowe dokumenty? Na szczęście nie. Dla banku taka operacja nie różni się niczym od pierwotnej wersji. To, że kredytobiorców będzie więcej niż dwóch nie jest tutaj żadną przeszkodą. Zatem jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia wniosku kredytowego?

Dokumenty finansowe

 1. W przypadku umowy o pracę:
 • zaświadczenie o dochodach na druku bankowym,
 • wyciągi z konta osobistego za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy.
 1. W przypadku prowadzenia działalności:
 • PIT za rok ubiegły,
 • Książka Przychodów i Rozchodów – w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych lub liniowo, Ewidencja Przychodów – w przypadku rozliczania w formie ryczałtu

Dokumenty nieruchomościowe

 1. W przypadku kupna nieruchomości z rynku pierwotnego:
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • umowa rezerwacyjna,
 • prospekt informacyjny.
 1. W przypadku kupna nieruchomości z rynku wtórnego:
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • umowa przedwstępna,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o uregulowanych opłatach czynszowych.

Powyżej wymienione dokumenty to absolutne minimum jakie należy dostarczyć do banku przy składaniu wniosku. Może zdarzyć się też sytuacja, że analityk poprosi o dodatkowe dokumenty dotyczące naszej sytuacji finansowej lub nabywanej nieruchomości.

Śmierć współkredytobiorcy – co w takiej sytuacji?

Należy pamiętać o tym, że jeśli dołączamy do kredytu osoby trzecie, to zarówno my, jak i nasi współkredytobiorcy będziemy w takim samym stopniu odpowiedzialni za spłatę kredytu. Dlatego też w przypadku śmierci rodziców nie będzie możliwe umorzenie zaciągniętego zobowiązania i nadal będzie istniał obowiązek spłaty całej kwoty kredytu. Co istotne, dług nie przechodzi wtedy tylko na nas, ale też na spadkobierców określonych w testamencie. O ile oczywiście zgodzą się taki spadek przyjąć.

Jeśli zmarły nie spisał testamentu, wtedy pod uwagę bierze się kilka grup spadkobierców. W przypadku śmierci rodziców, spadek – a co za tym idzie także kredyt – w pierwszej kolejności przechodzi w równych częściach na dzieci. Oznacza to, że jeśli jesteśmy jedynym dzieckiem, albo nasze rodzeństwo zrzeknie się spadku, to cała spłata kredytu i tak będzie spoczywać na nas.

Istnieje jednak rozwiązanie, które może okazać się pomocne w takiej sytuacji. Obecnie banki przy wnioskowaniu o kredyt wymagają przedstawienia ubezpieczenia na życie jednego z kredytobiorców. Dzięki temu w przypadku śmierci współkredytobiorcy część kredytu zostanie spłacona z kwoty ubezpieczenia

Niestety nie zawsze wysokość ubezpieczenia będzie wystarczająca do spłaty całego zobowiązania i pozostałą część długu trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Dodatkowo może się tak zdarzyć, że ubezpieczyciel nie zgodzi się na wypłatę pieniędzy – wszystko zależy od zapisów zawartych w podpisanej umowie, dotyczących m.in. okoliczności śmierci kredytobiorcy.

Własność nieruchomości przy kredycie hipotecznym z rodzicami

Wspólny kredyt hipoteczny z rodzicami wymaga też omówienia kwestii własności nieruchomości. Według regulacji bankowych każdy właściciel nieruchomości powinien być kredytobiorcą (chyba że posiada rozdzielność majątkową), ale nie każdy kredytobiorca musi być właścicielem. 

Oznacza to, że można dodać rodziców do kredytu hipotecznego bez obowiązku włączania ich bezpośrednio w transakcję zakupu.

Poręczyciel kredytu – alternatywa dla bycia współkredytobiorcą

Poręczyciel, inaczej żyrant, to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu hipotecznego w sytuacji, gdy aktualny kredytobiorca ma z tym trudności. Poręczenie zostaje spisane w formie umowy cywilnoprawnej i stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu.

Poręczenie kredytu hipotecznego może pomóc nam w poprawieniu zdolności kredytowej, a nasi rodzice nie będą zobowiązani do wykonywania żadnych czynności. Oczywiście dopóki wszystkie raty będą przez nas spłacane w terminie. Aby rodzic stał się naszym poręczycielem musi m.in. wykazać swoje dochody i przejść pozytywną ocenę własnej zdolności kredytowej.

Reasumując, kredyt hipoteczny wzięty razem z rodzicami może pomóc nam zwiększyć naszą zdolność kredytową. Jednak pamiętajmy, że takie rozwiązanie nie jest pozbawione wad . Może m.in. wpłynąć na krótszy okres kredytowania. Dlatego ważne jest, aby zawsze przed przystąpieniem do zakupu nieruchomości skontaktować się z doświadczonym ekspertem kredytowym. Pomoże nam sprawdzić nieruchomość i omówi z nami sprawy kredytowe od strony finansowej. Tak aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, maksymalnie dostosowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Back to top button