Na liście projektów przewidzianych do realizacji widnieje 13 inwestycji. Warto zatem przeanalizować przebieg nowych tras, a bliskość i dogodny przebieg drogi rowerowej wraz z jej zintegrowaniem z innymi środkami transportu mogą stanowić niebagatelny czynnik w procesie podejmowania decyzji związanych z zakupem mieszkania.

Według Agaty Polińskiej z serwisu Otodom, wyniki wyszukiwania ofert mieszkaniowych zamieszczonych w tym serwisie wskazują na fakt, że poszukujący mieszkań coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na dostęp do infrastruktury drogowej, ale także rowerowej. Jest to z jednej strony przejaw wzrostu świadomości ekologicznej, ale także pragmatyczne podejście szczególnie młodszych ludzi, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze (unikanie korków i kosztów utrzymywania samochodów).

Władze samorządowe wychodzą naprzeciw rosnącej popularności transportu rowerowego oraz oczekiwaniom jego promowania. W najbliższym czasie zostaną zrealizowane ścieżki rowerowe na terenie miejscowości wymienionych w poniższym zestawieniu:

 

Lista projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – budowa tras sieci dróg rowerowych metropolii warszawskiej

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wartość projektu w mln zł

Wartość unijnego dofinansowania w mln zł

1

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew

Gmina Miejska Legionowo

60,0

48,0

2

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1

Gmina Grodzisk Mazowiecki

37,8

29,8

3

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF

Miasto Józefów

40,3

26,7

4

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

Gmina Miasto Marki

33,2

23,6

5

Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno

Gmina Piaseczno

13,3

10,5

6

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I

Miasto Stołeczne Warszawa

110,0

71,6

7

Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

Gmina Nadarzyn

10,7

4,5

8

Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Błonie

Gmina Błonie

6,9

5,2

9

Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310 W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

Gmina Jaktorów

4,9

3,9

10

Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

Miasto Piastów

3,6

2,9

11

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

Gmina Izabelin

5,2

4,2

12

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn

Gmina Raszyn

6,7

5,4

13

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów

Gmina Brwinów

6,4

4,9

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson na podstawie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Jak dodaje Agata Polińska z serwisu Otodom, w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych inwestycji w rozwój sieci rowerowej. W kwietniu 2017 r. rozpocznie się kolejny konkurs na dofinansowanie środkami unijnymi projektów infrastruktury rowerowej, w którym zaplanowano dofinansowanie na poziomie 16,2 mln €. Plany samorządów współtworzących aglomerację warszawską obejmują łącznie budowę docelowo ok. 1,1 tys. km nowych tras rowerowych.

Co szczególnie istotne, w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnych w powstających parkingach typu Park & Ride planowanych jest coraz więcej miejsc dla rowerów. Równolegle z konkursem na projekty rowerowe rozstrzygnięto także konkurs na realizację parkingów „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie uzyska 13 projektów obejmujących budowę obiektów tego typu w: Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Markach, Legionowie, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Wieliszewie, Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Piastowie, Pruszkowie, Michałowicach. W sumie znajdzie na nich ok. 2,7 tys. miejsc postojowych dla samochodów osobowych i co szczególnie istotne w kontekście omawianego zagadnienia – ponad 1,1 tys. dla rowerów.

 

ZNAJDŹ MIESZKANIA W WARSZAWIE I OKOLICACH W OTODOM