Jak wynająć mieszkanie i nie żałować? Poradnik przyszłego najemcy

12 lutego 2021

Autor Joanna Witczak

Jak wynająć mieszkanie i nie żałować? Poradnik przyszłego najemcy

Przed wynajęciem mieszkania warto sprawdzić dokładnie nie tylko sam lokal i jego wyposażenie, ale i wiarygodność jego właściciela. O co warto zapytać, co powinno się znaleźć w umowie i protokole zdawczo-odbiorczym i jakie prawa przysługują lokatorowi i czego może od niego oczekiwać wynajmujący - odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Wiele znajdziesz w ogłoszeniu

Pierwszym krokiem do wynajęcia mieszkania jest przesiewanie ogłoszeń. Ogłoszenie powinno być zbudowane z następujących informacji: dokładna cena, czyli cena najmu plus opłaty (w tym czynsz dla spółdzielni lub wspólnoty), wysokość kaucji, powierzchnia, lokalizacja, wyposażenie – sprzęt i meble, sposób ogrzewania mieszkania, od kiedy mieszkanie jest dostępne. Warto też zagłębić się w kwestię lokalizacji, zapoznając się z infrastrukturą i dostępnością komunikacji miejskiej. Na bazie tych informacji jesteśmy w stanie wyłonić najbardziej interesujące oferty. 

Dopytaj o szczegóły

Wszystkie wątpliwości można wyjaśnić także w bezpośrednim kontakcie z ogłoszeniodawcą – telefonicznym lub przez formularz kontaktowy. Podczas rozmowy z osobą wynajmującą, bądź pośrednikiem, należy dopytać o dodatkowe, nurtujące nas kwestie: czy właściciel akceptuje obecność zwierząt, czy otrzymamy dostęp do garażu lub piwnicy, czy można negocjować cenę, czy możemy ingerować w wystrój mieszkania: wbijać gwoździe, przemalowywać ściany itp..

Oglądanie mieszkania - na co warto zwrócić uwagę 

Kolejnym etapem jest oglądanie nieruchomości. Ważne, by nie traktować oglądania mieszkania pobieżnie, bo usterki mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Istotnym sygnałem jest to, czy stan mieszkania, wyposażenie, pokrywa się z informacjami i zdjęciami, które zawarte zostały w ogłoszeniu. Powinniśmy zwracać uwagę na poziom czystości. Sprawdźmy stan ścian i sufitów, wypatrując ewentualnego grzyba, czy plam. Zajrzyjmy do miejsc, z których będziemy korzystać, a które mogą być brudne, albo wymagać naprawy (np. piekarnik). Warto też sprawdzić szczelność okien oraz działanie armatury w łazience i kuchni. Nie bójmy się sygnalizować swoich zastrzeżeń, mogą one pomóc nam w negocjacjach, które wpłyną na obniżenie ceny, bądź zaopatrzenie mieszkania w nowy sprzęt.

Sprawdź wynajmującego, poddaj się bezpiecznej weryfikacji

To, że ktoś posiada klucze do mieszkania, nie jest jednoznaczne z tym, że jest to właściciel nieruchomości. Przy podpisywaniu umowy należy sprawdzić, czy osoba, z którą ją podpisujemy, jest rzeczywistym właścicielem nieruchomości. Możemy to sprawdzić w formie zdalnej, za pośrednictwem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo domagać się okazania dokumentów, które poświadczają własność. W momencie, kiedy właściciel przekazał komuś innemu swoje prawa, powinno to być potwierdzone w dokumencie pełnomocnictwa. 

Również wynajmujący może chcieć zweryfikować Ciebie, np. to, czy będziesz w stanie regularnie opłacać czynsz. W takim wypadku warto skorzystać z Certyfikatu Najemcy, który pozwala zweryfikować Twoją wypłacalność z zachowaniem procedur bezpieczeństwa podobnych do bankowych i w pełni online. Jeśli zdecydujecie się na taką formę weryfikacji, wynajmujący pozna jedynie jej wynik, nie będzie miał natomiast wglądu w Twoje wrażliwe dane.

Umowa najmu to podstawa 

Umowa najmu powinna być podstawą w procesie wynajmowania mieszkania. Jest to forma zabezpieczenia zarówno dla najemcy, jak i właściciela. Umowę przygotowuje właściciel mieszkania, dlatego najemca powinien dogłębnie zapoznać się z jej treścią, zwracając uwagę na to, czy nie zawiera ona zapisów sprzecznych z ustawą o ochronie praw lokatorów. Co powinna zawierać umowa?

  • Dane stron umowy i przedmiotu umowy;
  • Czas trwania umowy - umowa może być zawarta na czas określony i nieokreślony; 
  • Dokładne informacje o uiszczanych opłatach - wymienienie wszystkich kosztów, które pokrywamy oprócz czynszu, opłaty powinny być uiszczane po pokazaniu przez właściciela rachunków, informacja o wpłaconej kaucji, wyznaczony termin i sposób płatności;
  • Określenie, które naprawy leżą po stronie najemcy, a które po stronie wynajmującego. Brak szczegółowej adnotacji sprawia, że kwestię naprawy reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, która jest niekorzystna dla najemcy;
  • Okres wypowiedzenia, który musi być zgodny z ustawą o ochronie praw lokatorów. 

Obowiązki najemcy i wynajmującego

Fundamentalnym obowiązkiem najemcy jest terminowe uiszczanie opłat, dbanie o porządek w mieszkaniu i części dzielonych z innymi mieszkańcami budynku. A czego powinniśmy wymagać od właściciela? Obowiązki osoby wynajmującej sankcjonuje ustawa o prawach lokatorów, należą do nich:

  • wydanie lokalu w stanie adekwatnym do umówionego użytkowania;
  • utrzymywanie lokalu w takim stanie przez cały czas trwania umowy;
  • zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem (umożliwiających najemcy korzystanie z wody, gazu, ciepła, prądu, wind oraz innych instalacji i urządzeń, stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami).

Warto podkreślić, że właściciel nie może wtargnąć do mieszkania bez zapowiedzi, albo bez zgody najemcy, bo dokonuje on wówczas naruszenia miru domowego.  

Protokół zdawczo-odbiorczy

Dokumentem, który może uchronić nas przed problemami, związanymi z oddaniem kaucji, jest protokół zdawczo-odbiorczy. Polega na opisaniu stanu ogólnego mieszkania, łącznie z wyposażeniem i stanem liczników, dlatego należy wspomnieć o wszystkich zniszczeniach w mieszkaniu i dołączyć do protokołu fotografie. – Nawet po kilkunastu miesiącach obie strony transakcji mogą nie pamiętać już dokładnie, które drobne usterki powstały podczas okresu najmu, a które były już zastane. Po kilku latach jest to tym bardziej trudne. Dlatego warto poświęcić dłuższą chwilę na bardzo dokładne udokumentowanie stanu przekazywanego mieszkania – radzi Jarosław Krawczyk z Otodom. – Warto też już na początku ustalić i zapisać, jakie pogorszenie stanu lokalu będzie interpretowane jako szkoda, a jakie – jako powstałe w wyniku normalnego użytkowania mieszkania – dodaje.

Wynajem to nic strasznego

Polacy są bardzo przywiązani do posiadania własnego mieszkania. Szacuje się, że na wynajem decyduje się niecałe 20% z nich. Polska wyróżnia się pod tym względem na tle niektórych krajów Europy, np. w Niemczech ponad połowa populacji żyje w wynajętych mieszkaniach. Tymczasem wynajem to nic złego, o ile od samego początku zadbamy o zabezpieczenie własnych interesów i zwrócimy uwagę na opisane wyżej szczegóły.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Artykuł zaktualizowany: 22 lutego 2021

Udostępnij