Nowelą z 20 lipca 2018 roku dodano do ustawy Prawo ochrony środowiska rozdział 5 pod tytułem: Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 11 września 2018 roku. W krótkim czasie po tej dacie spodziewać należy się zatem powołania do życia ww. spółki prawa handlowego.

Spółka ta, której założycielami mają być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zostanie wyposażona w kapitał zakładowy w wysokości 50 milionów złotych, zaś planowane na lata 2019-2023 dofinansowanie ma zamykać się w niebagatelnej kwicie 1,76 miliarda złotych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki stanie się natomiast energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Wskazany na wstępie pomysł otrzyma zatem wsparcie nie tylko instytucjonalne – w postaci ustawowej podstawy prawnej, ale także finansowe. Spodziewać należy się zatem, że wkrótce na terenie niezalesionych gruntów pozostających własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozpocznie się budowa, przynajmniej z założenia energooszczędnych, budynków drewnianych przeznaczonych na cele mieszkaniowe programu Mieszkanie+. Spółka Polskie Domy Drewniane S.A. ma zajmować się nie tylko budową domów drewnianych ale także pełnić rolę operatora wynajmowanych lokali mieszkalnych. Co ciekawe ustawodawca założył, że spółka prowadzić będzie również szerszą działalność w sektorach mieszkaniowym i drzewnym. Przykładowo: przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych, czy też pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna.

 

 

Jak czytamy w założeniach do ww. nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nowotworzonej spółce mają zostać przekazane grunty o powierzchni około 250 hektarów, które rozlokowane są na terenie wszystkich województw. Najwięcej tego typu gruntów znajduje się w województwach: śląskim i dolnośląskim, a najmniej w województwach wielkopolskim i podkarpackim.

Co więcej, w latach 2012-2022 powstać ma w ramach budownictwa drewnianego 11.000 mieszkań oferowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Założenia do ustawy przewidziano także, że 30% powierzchni udostępnionych na opisywany cel gruntów ma zostać przeznaczona na budownictwo jednorodzinne, zaś 70% na budownictwo wielorodzinne.

Z powyższego wynika, że rząd podszedł do realizacji przedmiotowego pomysłu bardzo poważnie: wprowadzono zmiany ustawowe, zabezpieczono środki finansowe oraz grunty pod budownictwo drewniane. Na koniec warto zatem wskazać, jak do wynajmu mieszkań w tego typu domach mają być zachęcani potencjalni najemcy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że prócz zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej, budynki o konstrukcji drewnianej mają także wiele innych zalet, w szczególności:

  • krótki czas budowy (budowa domu składanego na placu budowy trwa około trzech - pięciu miesięcy),
  • energooszczędność, niskie koszty zużycia energii (koszty utrzymania domu drewnianego są dużo niższe niż domu wzniesionego w technologii tradycyjnej; wpływ na to mają zastosowane materiały i technologia, które powodują, że domy drewniane są domami energooszczędnymi), mały ciężar konstrukcji (drewno jest relatywnie lekkie, więc ogranicza do minimum wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy, mniej też kosztuje transport materiałów na budowę, powyższe umożliwia budowanie na terenach słabonośnych),
  • niewielką grubość ścian zewnętrznych (ze względu na grubość ścian powierzchnia domu drewnianego będzie o około 8-10% większa od powierzchni domu murowanego),
  • trwałość i wytrzymałość konstrukcji (drewno doskonale izoluje wysoką temperaturę pożaru od pozostałych pomieszczeń, drewno jest wytrzymałe na rozciąganie),
  • odporność na warunki atmosferyczne (wiatry),
  • łatwość przebudowy i modernizacji (konstrukcje modułowe, powtarzalne), 8) brak sezonowości (możliwość budowy o każdej porze roku).

 

Najbliższe lata pokażą, czy założenie wybudowania 11.000 mieszkań w domach drewnianych okaże się właściwe.

 

ZNAJDŹ DREWNIANE DOMY NA SPRZEDAŻ W OTODOM