Jak twierdzi Marcin Gromadzki, rzecznik Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ocena gdyńskiej komunikacji publicznej stale rośnie. - Jak wynika z naszych badań, w 1994 roku ogólna ocena w skali od 2 do 5 wynosiła 3,39, natomiast w 2015 roku - już 4,24. Na tej podstawie muszę uznać, że rola komunikacji miejskiej w ukształtowaniu rankingu Otodom musiała być znacząca. ZKM nieustannie dąży do podnoszenia standardów jakości usług - poprzez sukcesywną wymianę taboru na pojazdy nowe, klimatyzowane oraz z wszelkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W kolejnych latach wszystkie pojazdy będą wyposażone w elektroniczne urządzenia do pobierania opłat za przejazd. Miasto wytycza buspasy, dzięki którym autobusy omijają zatory drogowe w najbardziej newralgicznych punktach na mapie miasta. Użytkowany w Gdyni system zarządzania ruchem Tristar usprawnia przejazd pojazdom transportu zbiorowego, nadając im priorytet w ruchu - wymienia.

Jak dodaje, Gdynia jest jednym z 3 miast w Polsce, w których eksploatowane są trolejbusy, a wizytówką miasta stały się trolejbusy hybrydowe, które mogą dotrzeć także na obszary pozbawione sieci trakcyjnej. Zdaniem Marcina Gromadzkiego efektywność i funkcjonalność trolejbusów hybrydowych, ze względu na specyfikę geofizyczną miasta, jest wyższa niż elektrobusów.

Duże znaczenie w dostosowywaniu oferty ZKM do potrzeb mieszkańców mają regularne badania potrzeb przeprowadzane wśród mieszkańców. - Badania te realizowane są jako reprezentatywne – metodą wywiadu indywidualnego na podstawie kwestionariusza, w gospodarstwach domowych. Zakres badań wykracza poza wąsko pojętą problematykę funkcjonowania gdyńskiej komunikacji miejskiej, obejmując także zagadnienia dotyczące polityki transportowej realizowanej przez miasto. Poza stałymi pasażerami ZKM w Gdyni, badaniom poddawani są także mieszkańcy incydentalnie korzystający z komunikacji miejskiej, a także ci, którzy w ogóle nie podróżują transportem zbiorowym. Ci ostatni, wskazując przyczyny wyboru samochodu osobowego w realizacji podróży miejskich, umożliwiają modyfikację oferty przewozowej w taki sposób, aby była ona coraz bardziej atrakcyjna także z punktu widzenia kierowców samochodów osobowych, których należy zachęcać do zmiany zachowań komunikacyjnych - opisuje rzecznik ZKM.

Komunikację w Gdyni najwyżej ocenili mieszkańcy Kamiennej Góry (6,60), Śródmieścia (6,55), Chylonii (6,49) i Redłowa (6,48). Żadna dzielnica nie otrzymała oceny niższej niż 5, a co najmniej “szóstkę” otrzymało 15 spośród 20 dzielnic.

Relatywnie najsłabiej komunikacja wypadła w takich dzielnicach jak Chwarzno-Wiczlino (5,02), Pustki Cisowskie-Demptowo (5,39), Oksywie (5,83), Pogórze (5,83) i Orłowo (5,86).

 

Dzielnice Gdyni z najlepszą komunikacją

Dzielnica

Ocena

Kamienna Góra

6.60

Śródmieście

6.55

Chylonia

6.49

Redłowo

6.48

Witomino-Leśniczówka

6.38

Działki Leśne

6.34

Cisowa

6.22

Wzgórze Świętego Maksymiliana

6.20

Leszczynki

6.18

Obłuże

6.09

Dąbrowa

6.08

Karwiny

6.04

Witomino-Radiostacja

6.03

Mały Kack

6.00

Grabówek

6.00

Orłowo

5.86

Pogórze

5.83

Oksywie

5.83

Pustki Cisowskie-Demptowo

5.39

Chwarzno-Wiczlino

5.02

źródlo: Ranking Dzielnic Otodom

 

Wyniki zebrano na podstawie oceny w skali od 1 do 7 prawdziwości twierdzenia “Z mojego miejsca zamieszkania łatwo dostać się do pracy lub szkoły”. W ankiecie wzięło udział ponad 1000 mieszkańców Gdyni.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O RANKINGU DZIELNIC OTODOM