Interfejsy Programowania Aplikacji (API) – klucz do eksportu danych

Interfejsy Programowania Aplikacji (API) stanowią most między różnymi aplikacjami, umożliwiając im komunikację. Są kluczowym narzędziem dla eksportu danych, zapewniając elastyczność i efektywność w procesie transferu informacji między różnymi platformami.

Co to jest API?

API to zestaw zdefiniowanych reguł, protokołów i narzędzi, które umożliwiają jednej aplikacji korzystanie z funkcji lub usług innej aplikacji. Dzięki nim programy mogą wymieniać się danymi, niezależnie od ich struktury czy technologii, w jakiej zostały stworzone.

Pod względem automatyzacji, elastyczności i stabilności, tradycyjne metody eksportu danych oraz integracji często ustępują interfejsom API. API zapewniają standaryzowany sposób komunikacji, który może być bardziej stabilny w przypadku zmian struktury danych lub aktualizacji systemów. Ponadto, API umożliwia bardziej elastyczny dostęp do różnych rodzajów danych. 

Starsze metody często ograniczają transfer danych do określonych formatów lub typów. Mimo pewnych zalet, tradycyjne metody eksportu danych i bezpośrednich integracji mogą być bardziej podatne na błędy, opóźnienia oraz wymagają większej uwagi i konserwacji w porównaniu z wykorzystaniem interfejsów API. Często też nie są wspierane przez administratorów w związku z rozwojem nowocześniejszych metod.

Zalety API w Eksportowaniu Danych

  • Stabilność: API oferuje stabilny sposób komunikacji między aplikacjami, co minimalizuje ryzyko błędów podczas transferu danych w porównaniu do manualnego eksportu.
  • Szybkość i Efektywność: Proces eksportu danych za pomocą API może być szybszy i bardziej wydajny niż tradycyjne metody, ponieważ odbywa się on automatycznie i zazwyczaj w czasie rzeczywistym.
  • Raporty błędów: W przypadku problemów z transferem danych API daje możliwość prześledzenia poszczególnych etapów i elementów procesu i precyzyjne raportowanie dostawcom rozwiązań potencjalnych wad i przyczyn błędów.

A jak to wygląda w Otodom?

Prowadzimy systematyczną integrację z kolejnymi systemami CRM wykorzystywanymi do zarządzania bazą ogłoszeń nieruchomości i zachęcamy naszych klientów do przechodzenia na eksport danych z wykorzystaniem API. Po co? 

  • By zapewnić możliwość pełnego wykorzystania zalet naszego serwisu, bez przypadkowych i trudnych do wychwycenia błędów. 
  • By umożliwić w czasie rzeczywistym poprawę ekspozycji zalet ogłoszeń.
  • By przyspieszyć wymianę danych i aktualizację oferty, co jest szczególnie istotne na tak dynamicznym rynku nieruchomości.
  • By zapewnić bezpieczeństwo danych przed ich utratą lub nieuprawnionym dostępem. 
APIXML
SzybkośćOgłoszenia eksportowane są do Otodom w czasie rzeczywistym.Eksport do Otodom odbywa się raz na kilka godzin.
Pewność udanego eksportuCRM korzystający z API wyświetli powiadomienie o statusie ogłoszenia w systemie parę sekund po eksporcie.Informacja o statusie ogłoszeń wysyłana jest na maila w formie raportu poeksportowego.
TechnologiaAPI to nowoczesna, szybsza oraz bezpieczniejsza technologia przesyłania danych. Umożliwia dwukierunkowe przesyłanie danych.XML daje mniej możliwości technologicznych, w tym nie uwzględnia dwukierunkowego przesyłania informacji.
Wsparcie techniczneNasz zespół w pełni wspiera proces integracji API oraz konfigurację konta.Nie wspieramy technicznie technologii XML. Wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania na rozwiązanie potencjalnych incydentów.

Jak możesz podłączyć się do API Otodom? 

Należy wykonać autoryzację w programie CRM. Najczęściej można tego dokonać w ustawieniach eksportu w programie CRM. Instrukcje autoryzacji uzyskasz bezpośrednio od dostawcy CRM. Możesz ją także znaleźć tutaj: https://pomoc.otodom.pl/otodomhelpcenter/s/topic/0TO09000000kfw7GAA/eksport-og%C5%82osze%C5%84 

Back to top button