Wspólnota mieszkaniowa - regulamin wieszania bielizny

 

 

     Na skróty

 

 

Estetyka budynku a wieszanie prania

Decyzją jednej z poznańskich wspólnot mieszkaniowych, właściciele lokali zostali zobligowani do usunięcia suszarek i daszków na oknach, służących do wieszania prania, w tym bielizny. W ocenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej narusza to estetykę budynku i wprowadza niedogodności dla pozostałych jego użytkowników. Sprzeciw wobec decyzji wyraził pewien mieszkaniec nieruchomości, którego zdaniem ustanowiona uchwała narusza interesy lokatorów. Z tego powodu złożył pozew o uchylenie uchwały, ponieważ w opinii mieszkańca jest ona krzywdząca. Wyjaśnia również, że w przypadku jego rodziny suszenie ubrań i bielizny na powietrzu stanowi konieczność ze względu na alergię syna.

 

Priorytetem wspólne dobro najemców  

Po drugiej stronie konfliktu sąsiedzkiego stanęli pozostali mieszkańcy i najemcy lokali użytkowych, których interesów broni także wspólnota mieszkaniowa. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podkreślił, że zamierza ocieplić budynek i przeprowadzić remont elewacji, co wymaga usunięcia suszarek. Wskazała również, że do wspólnoty mieszkaniowej nieustannie napływają skargi na suszone przez powoda sztuki odzieży, pościeli oraz bielizny, które utrudniają swobodne wejście do budynku. Ponadto w lokalach użytkowych oprócz zamieszkujących, są także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. W budynku znajduje się, m. in., kancelaria radcy prawnego i siedziba spółki. Najemcy tych lokali skarżyli się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ mieszkaniec wywieszając na suszarce ubrania, zasłaniał tym samym firmowe tablice informacyjne.

 

Rozstrzygnięcie sporu sąsiedzkiego - do kogo należy ostatnie słowo?

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że wskazana wyżej uchwała nie narusza ustawy o własności lokali i jest zgodna z prawem. Stwierdził też, że jedynie powód korzysta w budynku z przyokiennej suszarki i daszku nad oknem, wszystkie inne takie suszarki zostały usunięte przez pozostałych właścicieli mieszkań. Sąd ustalił też, na podstawie zaświadczeń lekarskich, że katar sienny, na który cierpi syn powoda nie utrudnia mu normalnego życia. W opinii wydanej przez sąd zawarto dodatkową uwagę, że powód ma możliwość suszenia prania w pomieszczeniach, w tym w niezamieszkałym mieszkaniu w tym samym budynku. Zdaniem sądu pranie szkodzi estetyce budynku i jednocześnie narusza interesy wspólnoty mieszkaniowej. Ze względu na powyższe okoliczności najemcy lokali użytkowych mogą domagać się obniżenia czynszu najmu, co wzmacnia zasadność podjętej decyzji. 

 

Decyzja Sądu Okręgowego w Poznaniu

“Wieszanie na przyokiennej suszarce bielizny narusza estetykę budynku, a przez to, że zasłania tablice informacyjne najemców lokali użytkowych narusza także interesy wspólnoty mieszkaniowej, bo najemcy mogą żądać obniżki czynszu. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nakazująca zdjęcie suszarek przyokiennych nie narusza przepisów ustawy o własności lokali” – orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM