Zielone budownictwo: certyfikaty LEED w pigułce

30 kwietnia 2020

Autor otodom

O popularności systemu świadczy prawie 25000 zarejestrowanych do certyfikacji projektów oraz prawie 160000 konsultantów z całego świata. Największą popularnością system cieszy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał i gdzie certyfikowano ponad 1/3 wszystkich certyfikowanych systemem LEED budynków na świecie. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne. Organizacje Green Building Council powstają w coraz to nowszych krajach. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do użytku systemu certyfikacji budynków na Sri Lance. W Europie do World Green Building Council należy aż 25 krajów.

Rozkład GBC w Europie.

System LEED stworzony został w 1998 roku przez USGBC – U.S. Green Building Council, organizację non-profit, zajmującą się utrzymywaniem standardów zielonego budownictwa. Organizacją wchodzącą w skład USGBC jest GBCI – Green Building Certification Institute (www.gbci.org), który dba o wysoki standard szkolonych konsultantów z zakresu certyfikacji LEED.

 

Konsultant

Aby zostać konsultantem LEED należy najpierw zdać podstawowy egzamin – LEED Green Asociate. Przystąpienie do egzaminu wymaga udokumentowania doświadczenia w branży budownictwa ekologicznego lub ukończenia odpowiedniego kursu. Egzamin obejmuje 100 pytań z zakresu certyfikacji LEED, zagadnień projektowych oraz zielonego budownictwa.

Przystąpienie do egzaminu LEED AP, możliwe jest po uzyskaniu uprzednio tytułu LEED GA oraz udokumentowania zaangażowania w projekt certyfikacji LEED w ciągu trzech lat od daty złożenia aplikacji. Zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem tytułu LEED AP w jednej z kategorii.

Kategorie konsultantów LEED.

Wszystkie egzaminy oraz dokumentacja kwalifikacji prowadzona jest przez GBCI. Egzamin odbywa się w języku angielskim i wymaga bardzo dobrej znajomości tego języka oraz terminologii z zakresu zielonego budownictwa, projektowania i architektury.

 

Uzyskanie Certyfikatu LEED

Uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe i wymaga zatrudnienia doświadczonego konsultanta, który podpowie nam w jaki sposób prowadzić inwestycję, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Ważne jest, aby decyzję o ubieganie się o certyfikat podjąć odpowiednio wcześnie. Najlepszym momentem jest jeszcze etap projektowania, ponieważ zbyt późna decyzja może zamknąć nam drogę do uzyskania wysokiej liczby punktów, a w niektórych przypadkach uniemożliwić certyfikację z powodu nie spełnienia wymagań krytycznych.

 

 

 

Do wyboru mamy różne rodzaje certyfikacji, w zależności od rodzaju certyfikowanego obiektu:

 • LEED for New Construction
 • LEED for Homes
 • LEED for School
 • LEED for Core & Shell
 • LEED for Retai
 • LEED for Commercial Interiors
 • LEED for Existing Buildings
 • LEED for Neighborhood Development

W Polsce najpopularniejszy jest LEED NS oraz LEED CS, od niedawna dostępna jest także certyfikacja LEED for Homes.

Niezależnie od wybranej kategorii, certyfikacja obejmuje 7 grup kategorii, w których łącznie można uzyskać 110 punktów. Ważną informacją jest fakt, iż w 5 podstawowych kategoriach występują tak zwane wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje ubieganie się o certyfikat na każdym z poziomów. Łącznie obowiązkowo do spełnienia mamy 8 punktów w pięciu kategoriach:

1. Zrównoważona lokalizacja  (max. 26 pkt.)
1.1.Zmniejszenie wpływu działalności budowlanej na otoczenie poprzez kontrolę erozji gleby i emisji pyłów

2. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych (max. 10 pkt.)
2.1. Redukcja zużycia wody

3. Energia i atmosfera (max. 35 pkt.)
3.1. Weryfikacja zainstalowania i skalibrowania systemów związanych z energią zgodnie z wartościami zamieszczonymi w projekcie inwestora budynku
3.2 Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynku
3.3 Podstawowe wymagania dotyczące zarządzania systemami chłodniczymi

4. Materiały i zasoby (max. 14 pkt)
4.1 Konieczność zapewnienia łatwo dostępnego obszaru zbierania i przechowywania materiałów do recyklingu

5. Jakość środowiska wewnętrznego (max. 15 pkt.)
5.1. Minimalny wskaźnik jakości powietrza wewnątrz budynku według szczegółowo określonych norm
5.2. Kontrola środowiskowego dymu tytoniowego

6. Innowacyjność projektu (max. 6 pkt.,w tym 1 pkt. Za obecność konsultanta LEED)

7. Priorytety regionalne (max. 4 pkt.)

Uzyskanie poszczególnych ilości punktów, pozwala na otrzymanie certyfikatu: Certified – 40-49 pkt., Silver – 50-59 pkt., Gold – 60 – 79 pkt., Platinum – 80 pkt. i wyżej.

Wymagana ilość punktów dla certyfikacji LEED.

Rodzaje certyfikatów LEED.


Certyfikaty LEED w Polsce

Wnętrze budynku Rondo 1 w Warszawie. Budynek posiada certyfikat LEED Silver.W chwili obecnej w Polsce certyfikowano 6 projektów (na całym świecie 9541 projektów certyfikowanych) – 3 na poziomie Gold oraz 3 na poziomie Silver. Jak dotąd nie udało się uzyskać w Polsce certyfikacji na poziomie Platinum.

Do certyfikacji na dzień dzisiejszy zarejestrowano w Polsce 31 projektów (24987 projektów na całym świecie)

W Polsce zrealizowano jak dotąd 6 projektów:

 • Rondo 1 – certyfikat LEED EBOM na poziomie Gold
 • Deutsche Bank Green Branch Warsaw – certyfikat LEED CI na poziomie Gold
 • Zebra Tower – certyfikat LEED CS na poziomie Gold
 • Fabryka BorgWarner  – certyfikat LEED NC na poziomie Silver
 • Siedziba Skanska Property Poland – certyfikat LEED CI na poziomie Silver
 • Deutsche Bank Green Branch Trio – certyfikat LEED CI na poziomie Silver

Certyfikacja LEED, obok BREEAM i DGNB to system, który przyjął się w kreowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. I choć systemy te wiele różni, łączy je wspólny mianownik: zielone budownictwo.

Porównanie głównych cech systemów LEED, BREEAM i DGNB.

Artykuł zaktualizowany: 30 kwietnia 2020

Udostępnij