W opinii ankietowanych przez NBP banków, do zmiany polityki kredytowej przyczyniły się głównie przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej oraz inne przyczyny nieuwzględnione w ankiecie, m.in. bardziej rygorystyczne podejście do kalkulacji dochodów klientów prowadzących działalność gospodarczą przy badaniu zdolności kredytowej.

Wbrew przewidywaniom z poprzedniego kwartału, w IV kwartale 2018 r. banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

W opinii ankietowanych banków do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Do wzrostu popytu przyczyniły się również czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. poprawa sytuacji makroekonomicznej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FINANSACH W OTODOM